Klasa “0”

Barbara Ziejka – Klasa “0” dzieci 6-letnie

W klasie “0” uczniowie poznają litery oraz opanowują podstawową umiejętność czytania. W tym celu korzystamy z książki opracowanej przez Małgorzatę Pawlusiewicz pt. “Kubuś idzie do szkoły”. Jest to podręcznik opracowany dla klas zerowych w szkołach polonijnych.

Odpowiedni dobór tekstów i ćwiczeń zapewnia uczniom opanowanie podstawowej umiejętności czytania i przygotowanie do nauki pisania. Opowiadanie treści obrazków, wypowiadanie własnych myśli służy kształceniu mowy i wzbogaca słownictwo dziecka. Ćwiczenia graficzne, kolorowanie obrazków i prace plastyczne mają na celu doskonalenie sprawności manualnej i są przygotowaniem do nauki pisania.

Lekcje odbywają się w środy godz. 5:30 i  piątki o godz. 5:30. 

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014