Regulamin

Regulamin Szkoły:

  1. Lekcje rozpoczynają się punktualnie o godz. 5:30 lub 7:00.
  2. Uczniowie przynoszą podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.
  3. Uczniowie przychodzą na lekcje przygotowani z odrobionym i podpisanym przez rodziców zadaniem domowym.
  4. Prosimy rodziców o zwracanie swoim dzieciom uwagi na taktowne zachowanie się w klasie oraz na terenie szkoły i kościoła.
  5. Uczeń, który łamie w rażący sposób regulamin szkoły zostanie skreślony z listy uczniów, bez zwrotu pieniędzy.
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014