Klasa XI

Jerzy Bazydło – Klasa XI

Klasa XI to w literaturze epoki literackie: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne, Okres II wojny światowej i Okres współczesny.

Program z historii obejmuje lata poprzedzające II wojnę światową do okresu współczesnego.

Celem zajęć jest przybliżenie utworów polskich pisarzy i poetów oraz utrwalenie wiadomości z historii dotyczących tego okresu. Ze względu na ogrom materiału i małą liczbę godzin, nie jest możliwe rozszerzenie materiału dotyczącego innych krajów (jest wspomniane tylko fragmentarycznie).

Klasa XI jest klasą ostatnią i dlatego program nauczania jest podsumowany egzaminem końcowym zwanym “maturą”.

Podręczniki:
„Podręcznik Literacko-Językowy ” część III

– dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA

” Polskie dzieje”, praca zbiorowa z historii

“Atlas historyczny” dla gimnazjum, mapy ścienne, materiały pomocnicze przygotowane przez nauczyciela i uczniów.

Lekcje odbywają się w środy godz. 7:00 PM

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014