Klasa X

Jerzy Bazydło – Klasa X

Klasa X obejmuje programem z języka polskiego dwie epoki litereckie: Romantyzm i Pozytywizm oraz z historii okres: od upadku państwa polskiego (1795 r) do odzyskania niepodległości (1918 r).

Celem zajęć jest zapoznanie z twórczością polskich pisarzy i poetów tych epok, oraz przypomnienie i rozszerzenie wiadomości z historii dotyczących tego okresu.

Podręczniki:
“Podręcznik literacko-jezykowy Liceum II” częśc II – dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA,

“Polskie dzieje”, pracę zbiorową z historii

“Atlas historyczny” dla gimnazjum

Materiały pomocnicze przygotowane przez nauczyciela (prasa, książki, kasety video i VHS.

Lekcje odbywają się w środy godz. 5:30 PM

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014