Klasa IX

Małgorzata Mulik – Klasa IX

Celem zajęć w klasie IX jest utrzymanie i rozwijanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, wyrabianie patriotycznego ducha i poczucia dumy ze swojego dziedzictwa.
Wzbogacanie wiedzy z literatury, historii i geografii z uwzględnieniem elementów kultury i obyczajów polskich. Zaznajamianie z sylwetkami osób pochodzenia polskiego, ich wkładu i zasług w USA.

Do nauki wykorzystujemy:

- “Podręcznik literacko-jezykowy Liceum” częśc II – dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA,

- Atlasy historyczne

- Mapy geograficzne

- Tematyczne CD oraz inne materiały przygotowane przez nauczyciela.

Lekcje odbywają się w środy o godz. 7:00.

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014