Klasa VIII

Małgorzata Mulik – Klasa VIII

Program nauczania w klasie VIII obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Z dalszej i bliższej przeszłości (od okresu niewoli do współczesności)
  • Z tysiąclecia katolickiej Polski
  • Siewcy kultury Polski
  • Wśród ludzi
  • Tradycje, zwyczaje i obrzędy.

Głównym celem nauczania w klasie VIII jest przygotowanie ucznia do roli aktywnego słuchacza, czytelnika poprawnie wypowiadającego się w mowie i piśmie.

Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem polskim jako częścią dziedzictwa kulturowego.

Rozbudzanie motywacji poznawania literatury polskiej, historii i geografii jako dóbr drugiej ojczyzny.

Podręczniki:
„Do kraju tego” – czytanka i ćwiczenia 

 Historia – I i II Wojna światowa.

Lekcje odbywają się w środy godz. 5:30

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014