Klasa VII

 Ewa Klepko – Klasa VII

Program w klasie siódmej przewiduje wiele atrakcyjnych i ciekawych zajęć dla naszych uczniów.
Korzystamy z podręcznika “Sercem w stronę ojczyzny”,  zbioru ćwiczeń gramatyczno-ortograficznych ” zeszytu do historii, oraz innych ćwiczeń i materiałów przygotowanych przez nauczyciela.

Cele edukacji w tej klasie to:
– poszerzenie słownictwa
– ładne i poprawne wypowiadanie się (pełne i opisowe wypowiedzi)
– doskonalenie pisania, redagowanie tekstów
– rozumienie nowych i nieznanych tekstów pisanych prozą i wierszem oraz zawierających dialogi i monologi
– poszerzenie wiedzy o Polsce, polskiej tradycji i kulturze
– uzupełnienie polskiej historii o okres niewoli (1795-1918)
– poznanie historii Polonii amerykańskiej

Na każdej lekcji zwracamy też uwagę na kulturę bycia, odpowiedniego zachowania się, umiejętność współpracy w grupie, samodzielnego myślenia oraz wyciągania wniosków.

Lekcje odbywają się we wtorki o godz. 5:30.

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014