Klasa VI

Ewa Klepko – Klasa VI

Program nauczania w klasie VI zapewnia uczniowi dobre opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Pobudza wyobraźnię ucznia i pokazuje jak wyrażać własne opinie na różne tematy.

Materiały, z których korzystamy, pochodzą z dziecięcej i młodzieżowej literatury polskiej, młodzieżowej literatury światowej w tlumaczeniu na język polski i autentycznych tekstów prasowych adresowanych do nastolatków.

Poznajemy wielkich Polaków, którzy swym talentem i wiedzą rozsławili Polskę w świecie oraz osiągnięcia Polaków na emigracji. Poznajemy też historię, kulturę i tradycje narodowe.

Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i słownikowe poszerzają wiadomosci już zdobyte i wprowadzają nowy materiał – podstawowe części zdania. Nauka gramatyki nie jest jednak celem, ale środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest praktyczna znajomość języka.

Program zawiera wskazówki dla kształtowania osobowości polonijnego ucznia, który żyje w kręgu dwóch kultur i w obu ma szansę się zakorzenić.

Podręczniki:
Teresa Berdychowska – Kowollik, Małgorzata Pawlusiewicz “W radosnym kręgu” – czytanka i ćwiczenia.
Maria Łuczkiewicz, Barbara O’Driscoll “Historia Polski” – Królowie Elekcyjni.

Lekcje odbywają się we wtorki godz: 5:30 i środy godz: 7:00.

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014