Klasa IV

Wanda Pejas – Klasa IV

Program nauczania w klasie IV obejmujący naukę języka, kultury i historii składa się z szeregu bloków tematycznych, których układ wiąże się ściśle z treściami takimi, jak dom, rodzina, przyjaźń, szacunek dla kraju pochodzenia rodziców i dziadków, polskie tradycje i obyczaje, postacie wielkich Polaków.

W klasie IV po raz pierwszy wprowadza się usystematyzowaną wiedzę gramatyczną i ortograficzną, korzystając z ćwiczeń praktycznych, które kształcą te sprawności językowe. Na tym poziomie rozpoczynamy również naukę historii.

Program dla klasy IV stwarza okazję do aktywnego udziału ucznia w lekcji (indywidualnie bądź w zespole) i daje poczucie satysfakcji z opanowania materiału. Kształtuje też emocjonalny stosunek do języka jako wartości narodowej.

Podręczniki:
Małgorzata Pawlusiewicz “Z uśmiechem i słońcem” – czytanka i ćwiczenia.
Maria Łuczkiewicz, Barbara O’Driscoll “Historia Polski” – Dynastia Piastów.

Lekcje odbywają się  piątki godz: 5:30 i 7:00

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014