Klasa III

Marta Czaczkowska – Klasa III

Program klasy trzeciej realizowany jest w oparciu o Czytankę -” Asy z drugiej klasy”  oraz Ćwiczenia – Małgorzaty Pawlusiewicz.

W zamieszczonych w “Czytance” wierszach, legendach, opowiadaniach przewijają się tematy bliskie młodemu człowiekowi dotyczące najbliższego otoczenia – (rodzina, szkoła, przyjaciele,) zmian zachodzących w przyrodzie oraz kultuty i tradycji Polski, a także kraju, w którym żyjemy.

Ćwiczenia zawierają zadania, polecenia, które mają na celu:
– sprawdzenie rozumienia tekstu czytanek, wierszy, legend omawianych podczas lekcji,
– doskonalenie techniki układania zdań pod względem gramatycznym,
– utrwalenie i doskonalenie pisowni przez poznawanie i stosowanie zasad ortografii.

W ciągu roku szkolnego każde z dzieci obchodzi swoje urodziny podczas lekcji. Tego dnia traktowane są w sposób wyjątkowy (po królewsku).

Lekcje odbywają się we wtorki godz. 5:30 i piątki godz. 5:30 i 7:00

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014