Klasa I

Jadwiga Dzieciątko – Klasa I

Bazą do planu zajęć w klasie pierwszej jest komplet przygotowany przez wieloletnią nauczycielkę z Chicago Małgorzatę Pawlusiewicz. “Elementarz dla dzieci polonijnych” służyć nam będzie do poznania polskiego alfabetu oraz opanowania techniki czytania. “Ćwiczenia elementarzowe “ pomogą w nauce pięknego, poprawnego pisania.

W programie przewidywana jest nauka wierszy i piosenek. Treść wierszy, piosenek, a także legend, bajek, opowiadań o zwyczajach i tradycjach Polaków nawiązują do przeżyć i spostrzeżeń dzieci, ich doświadczeń i zdobytej już wiedzy. Poznawanie treści i omawianie ich ma na celu ubogacanie wypowiedzi dzieci przez poszerzanie zasobu słownictwa.

Treści programowe wskazują na wzory prawidłowego zachowania dziecka w różnych sytuacjach. Przede wszystkim w stosunku do rodziców, rodziny, nauczycieli, kolegów, szkoły i otaczającej przyrody.

Małgorzata. Pawlusiewicz – “Elementarz dla dzieci polonijnych”
M. Pawlusiewicz – “Ćwiczenia elementarzowe” część I.

Lekcje odbywają się we wtorki o godz. 5:30  i piątki o 5:30 i 7:00.

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014