Klasa IX – Malgorzata Mulik

Lekcja 19

7 lutego 2018

Temat : Budowle renesansowe w Polsce.

Jan Kochanowski – najwybitniejszy twórca literatury odrodzenia w

Polsce.

1. Dlaczego okres w kulturze polskiej w XVI w. nazywa się złotym wiekiem ?

2. Najbardziej znane zabytki sztuki renesansowej w Polsce

3. Poznanie cech budowli odrodzenia wyróżniających je od zabytków innych

epok.

4. Obejrzenie na youtube filmu o Janie Kochanowskim i zapisanie w zeszycie

notatki o jego życiu i twórczości.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz. 7, 8, 9 str. 108

2. Ćwicz. I, II, III, IV str. 114

3. Uzupełnij ćwiczenia na dodatkowej kartce – odmień rzeczowniki :

dziewczyna , kamień, przez przypadki.

W DNIU 14 LUTEGO W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO.

.*******************************************************************************************

Lekcja 18

31 stycznia 2018

Temat : Odrodzenie w Polsce i jego wybitni przedstawiciele.

1. Wkład królowej Bony i Zygmunta Starego w rozwój renesansu w Polsce.

2. Postacie : Mikołaja Reja, Bony Sforzy, Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Jana Kochanowskiego, Piotra Skargi, Mikołaja Kopernika.

3. Wpływ epoki renesansu na polską architekturę, oświatę i sztukę.

4. Najważniejsze zabytki epoki renesansu w Polsce.

5. Dlaczego XVI wiek w kulturze polskiej nazywa się „złotym wiekiem”.

Zadanie domowe :

Ćwicz. II, III str. 104

Ćwicz. 1, 2, 3 str. 105- 106

**********************************************************************************************

Lekcja 17

24 stycznia 2018

Temat : Renesans – Odrodzenie, nowa epoka w historii i kulturze Europy.

1. Zainteresowanie kulturą starożytnej Grecji.

2. Wielkie odkrycia geograficzne przyczyną rozwoju handlu.

3. Upadek Konstantynopola początkiem epoki.

4. Włochy kolebką Renesansu.

Zadanie domowe :

Ćwicz od str. 99 do 101.

******************************************************************************************

Lekcja 16

17 stycznia 2018

Temat : Dynastia Jagiellonów – powtórzenie . Początek renesansu

            ( odrodzenia) w Europie i Polsce.

1. Ramy czasowe renesansu w Europie.

2. Wzrost zainteresowania antykiem oraz gwałtowny rozwój w wielu dziedzinach.

3. Przemiany polityczne i społeczne.

Zadanie domowe :

1. Napisz jak powinien zachowywać się przy stole współczesny człowiek

(10-15 zdań).

2. Ćwicz. I, II str.92 -93

3. Ćwicz. 1, 2 str 93-94.

W najbliższą niedzielę 21 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15 w sali nr 4,

odbędzie się wywiadówka.

******************************************************************************************

Lekcja 15

10 stycznia 2018

Temat : “Bogurodzica” zabytek poezji polskiej.

Rycerzem być – czy Zbyszko zasługuje na miano rycerza?.

Wiersz “O zachowaniu się przy stole”- dworskie obyczaje w średniowiecznej Polsce.

1. Pogadanka  na temat w jakim czasie powstał utwór i okoliczności jego

wykonywania (geneza pieśni, historia utworu).

2. Umiejętne odczytanie utworu archaicznego – porównanie ze współczesnym

zapisem.

3. Co to jest zabytek – definiowanie pojęcia i zapisanie w zeszycie.

4. Zrozumienie jaką role w historii narodu pełniły pieśni patriotyczne i religijne.

5. Cechy średniowiecznego rycerza.

6. Co oznaczał kodeks rycerski i jakie były jego zasady.

7. Co oznaczają związki frazeologiczne “być rycerskim”

Zadanie domowe:

Ćwicz.I, II str.64 ; ćwicz.1 str.64-65 i 2 str.65.

Uzupełnij odpowiednimi literami wyrazy w zdaniach :

Dla ryce…a najwa…niejszy był ,,,onor, B_g i wierność.

Zawsze odwa…ny i bo,,,aterski, nigdy nie z,,,ańbił się ucieczką z pola walki.

P…ysięgę cenił bardziej ni… …ycie.

,,,lubą ryce…a bylo zginąć ,,,walebnie za wiarę lub w obronie słabszych.

…- rz lub ż

,,,-ch lub h

__-u lub ó.

 

*******************************************************************************************

Lekcja 14

20 grudnia 2017

Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

1. Przypomnienie – dlaczego są święta, co to jest obrządek, tradycje

i zwyczaje – pogadanka.
ŒŚwięta, które obchodzimy wiążą się z tradycją rodzinną, religijną i narodową.

2. Jakie znaczenie dla rodziny ma kultywowanie tradycji i zwyczajów

świątecznych.

3. Pogadanka na temat znanych polskich tradycji związanych z nadchodzącymi

świętami Bożego Narodzenia :

Przygotowanie stołu wigilijnego
Siano pod obrusem
Ubieranie choinki
Potrawy wigilijne
Dzielenie się opłatkiem

4. Wigilia klasowa : wizyta Mikołaja, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Zadanie domowe :

Narysuj na osobnej kartce świąteczny stół i napisz jakie potrawy

najbardziej Ci smakowały.

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę szczęśliwych świąt

Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.

******************************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia 2017

Temat : “Bogurodzica” zabytek poezji polskiej.

1. Przeczytanie tekstu archaicznego (wyjaśnienie co to jest archaizm).

2. Okoliczności w jakich powstał utwór ( tekst na str.62 ).

3. Porównanie oryginalnego i współczesnego zapisu tekstu str.63.

4. Rola jaką pełnił hymn w średniowieczu.

Zadanie domowe :

1. Naucz się na pamięć pierwszej zwrotki hymnu “Bogurodzica”

Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja !

U Twego Syna , Gospodzina, matko zwolena, Maryja !

Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison.

2. Ćwicz. I , II str. 64.
*****************************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia 2017

Temat : Średniowiecze w Polsce – zabytki architektury.

             Gramatyka – tryb rozkazujący czasownika.

1. Charakterystyka stylu romańskiego i gotyckiego – dwa style epoki.

2. Najcenniejsze zabytki w Polsce z okresu średniowiecznego – film.

3. Co to jest zabytek – uporządkowanie zebranych wypowiedzi:

zabytkami mogą być budowle, przedmioty (rzeczy nieruchome) i

rzeczy niematerialne (muzyka, pieśń, opowieść itp.)

4. Powtórzenie wiadomości o czasowniku – co to jest czasownik, przez co się

odmienia, w jakich czasach występuje.

5. Kiedy stosujemy formę czasownika w trybie rozkazującym.

6. Ćwiczenia w tworzeniu czasowników w trybie rozkazującym.

Zadanie domowe :

Ćwicz.od G-1  do G-6  str. 66-68.

******************************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada 2017

Temat : Średniowieczni bohaterowie.

              Rozwój pisma w średniowieczu.

1. Typy średniowiecznych bohaterów : rycerz, władca, asceta.

2. Co oznaczał kodeks rycerski.

3. Jakie są współczesne cechy bohaterów, porównanie ich ze starymi.

4. Skarby średniowiecznego piśmiennictwa .

5. Średniowieczni władcy w Polsce – co im zawdzięczamy.

Zadanie domowe :

Ćwicz. 4, 5, 6, 7, 8 str. 57 – 58.

*****************************************************************************************

Lekcja 10

22 listopada 2017

Temat : Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia- święto wszystkich

                                             Amerykanów.

                             Polskie symbole narodowe.

1. Zapoznanie uczniów z historią Święta Dziękczynienia.

2. Obejrzenie filmu o przybyciu pierwszych pielgrzymów, jak radzili sobie w

nowych warunkach.

3. Po obejrzeniu filmu ułożenie zdań w kolejności wydarzeń.

4. Wyszukanie i podkreślanie czasowników w napisanych zdaniach.

5. Rozmowa na temat – dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów.

6. Modlitwy dziękczynne – komu i za co w nich dziękujemy.

7. Układanie i nazywanie polskich symboli narodowych (puzzle)

Zadanie domowe :

1. Napisz zdania z następującymi wyrazami i zwrotami : świąteczny obiad,

uroczysty, jesienny, wesoły, ugotować, życzenia, piękny obrus.

******************************************************************************************

Lekcja 9

15 listopada 2017

Temat : Ideały i wzorce w Średniowieczu.

1. Średniowiecze epoką krzyża i miecza – co to oznaczało.

2. Kim byli asceci, czy w dzisiejszych czasach żyją wśród nas?

3. Jaką rolę odgrywali rycerze?

4. Wzorzec średniowiecznego władcy : oddanie dla kraju i ludu.

Zadanie domowe : 

1. Narysuj swój inicjał wg. Wzoru na str. 54

2. Ćwicz. I, 1 str. 55-56 ; ćwicz. 4 str. 57

****************************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada 2017

Temat : Średniowiecze w Europie i Polsce.

1. Główne plemiona należące do Słowian zachodnich, które zamieszkiwały w

IX wieku tereny dzisiejszej Polski ( Wiślanie i Polanie).

2. Charakterystyka struktury społecznej plemion słowiańskich (książę, grody,

drużyna zbrojna)

3. Rozwój państwa Polan.

4. Dlaczego Mieszko I jest uważany za pierwszego władcę Polski.

5. Przyczyny, dla których Mieszko przyjął religię chrześcijańską jakie były

z tego korzyści.

6. Polska za panowania Bolesława Chrobrego i jego potomków.

Zadanie domowe :

Ćwicz. I, II, III, IV str. 49 – 50

*****************************************************************************************

Lekcja 7

25 października 2017

Temat : Starożytność – powtórzenie wiadomości.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – to dni, które nas łączą.

1. Przypomnienie jakie są tradycje związane ze Świętem Zmarłych.

2. Jak rozumiemy zwrot “Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim”.

3. Poznanie historii nadchodzących świąt.

4. Cmentarze żołnierzy polskich w świecie.

5. Najważniejsze polskie nekropolie.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz.3, 4, 5, 6 – str. 42-43

2. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi na temat nieżyjących członków rodziny

- jakimi ich zapamiętali (min. 15 zdań )

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ

DWUJĘZYCZNOŚCI W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA.

(Polskie Centrum w Troy – od godz.1:30)

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu nie ma lekcji. Spotykamy

się 8 października.

********************************************************************************************************

Lekcja 6

18 października 2017

Temat : Związki frazeologiczne.

               Starożytność – podsumowanie.

1. Rozumienie pojęć : wyrażenie, zwrot, fraza.

2. Wyjaśnienie co jest związek frazeologiczny.

3. Rozumienie znaczenia podanych zwrotów.

4. Poprawne zastosowanie frazeologizmów.

5. Ćwiczenia w używaniu związków frazeologicznych.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz. Od G-1 do G-2 str. 37-38

2. Powtórz wiadomości o kulturach starożytnych.

 

*****************************************************************************************

Lekcja 5

11 października 2017

Temat : Biblia – księga nad księgami; Biblia – księga życia.

1. Wyjaśnienie genezy nazwy Biblia.

2. Jak powstawała Biblia, kto ją napisał.

3. Czym się różnią Stary i Nowy Testament.

4.Znaczenie Biblii w kulturze i jaki miała wpływ na jej rozwój.

Zadanie domowe :

1. Przeczytać tekst ze str.30.

2. Ćwicz. I, II str. 30 – 31 ; ćwicz. 3 str. 31.

******************************************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017

Temat : Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka.

1. Charakterystyka postaci mitycznych.

2. Ocena cech postaci i nazywanie ich w formie przymiotników i rzeczowników.

3. Dostrzeganie ponadczasowego znaczenia mitu.

4. Rozumienie znaczenia marzeń ludzkich dla postępu cywilizacyjnego.

Zadanie domowe:

1. Ćwicz. I, II str. 21-22

2. Ćwicz. G-1 do G-5 str.24-25

3.Napisz 15 zdań na temat – Moje niezwykłe marzenie.

 

*******************************************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017

Temat : Mity greckie.

Mit o Demeter -matka szuka zaginionej córki.

1. Poznanie pojęć – mit i mitologia.

2. Wierzenia starożytnych Greków.

3. Znaczenie mitów w życiu starożytnych Greków.

4. Analiza fragmentów mitu ukazujących zachowanie i przeżycia Demeter

po porwaniu jedynej córki.

5.  Wyszukiwanie wyrazów określających uczucia.

Zdanie domowe :

Ćwicz. 1, 2, 4 str. 20 i ćwicz. 6 str. 21

*****************************************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017

Temat : Cywilizacje starożytne : Grecja i Rzym.

1. Rozwój kultury i myśli filozoficznej w Grecji.

2. Wybitni Grecy i ich dzieła.

3. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.

Zadanie domowe :

1 .Wyszukaj tekst przysięgi Hipokratesa i zapisz do zeszytu.

2. Ćwicz. G1, G2, G3 str. 17

3. Napisz cyframi rzymskimi dzień swoich urodzin.

 

****************************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017r.

Temat: Organizacja roku szkolnego, przypomnienie regulaminu oraz 

              zasad bezpiecznego zachowania się w szkole.

               Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

 

Zadanie domowe :

1. Przeczytaj tekst w podręczniku o kulturach starożytnych na str. 6-13.

2.Ćwicz. I i II str. 14

****************************************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014