Klasa IX – Malgorzata Mulik

Lekcja 28

18 kwietnia 2018

Temat : Ziemia – żyjąca planeta.

              Poeci baroku – Jan Andrzej Morsztyn.

1. Określenie położenia Ziemi – Układ Słoneczny.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska.

3. Dyskusja na temat – jakie działania człowieka zagrażają Ziemi.

4. Obejrzenie filmu edukacyjnego – „Ziemia – zielona planeta”.

5. Analiza wierszy „ Do trupa”, „Niestatek I”.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz.III str.185

2. Ćwicz. 6, 7, 8, 8, 9 str. 188

******************************************************************************************

 Lekcja 27

11 kwietnia 2018

Temat : Wybitni przedstawiciele epoki baroku w Polsce i Europie.

1. Znajomość głównych  przedstawicieli baroku europejskiego –

Jacob  Burchardt, Wilhelm Lubke, Isaac Newton, Antonio Vivaldi, J.S.Bach

2. Cechy charakterystyczne architektury barokowej.

3. Ideał życia w okresie Baroku.

4. Najważniejsze dzieła Baroku : Klasztor w Lubiążu, Kościół w Świętej Lipce,

Ekstaza św. Teresy, plac św. Piotra, 4 pory roku Vivaldiego, zamek w Podhorcach

Zadanie domowe :

1. Opisz jeden zabytków barokowych.

*****************************************************************************************

Lekcja 26

4 kwietnia 2018

Temat : Barok epoka przepychu i wojen.

1. Ramy czasowe i cechy baroku.

2. Rozwój : architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki, literatury i filozofii w Europie.

3. Burzliwy okres w dziejach Polski :

– sarmatyzm i wpływ szlachty na politykę Polski

– na tronie polskim zasiadają królowie elekcyjni

– rozpoczęcie wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją

– Zygmunt III Waza przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy

– potop szwedzki, obrona Częstochowy

– Jan Kazimierz składa śluby, w których pod opiekę Matki Boskiej oddaje

cały kraj.

Zadanie domowe :

Na podstawie tekstu w podręczniku str. 162 – 166 wykonaj ćwicz. I, II, III, IV

167-168

****************************************************************************************

Lekcja 25

28 marca 2018

Temat : Uczniowie z Emaus – ( fragment Ewangelii).

              Radosne święta Wielkiej Nocy.

1. Podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń.

3. Dlaczego podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

jest takie ważne.

4. Obejrzenie filmów na You Tube : „Uczniowie z Emaus”, „Jerozolima w

czasach Jezusa”.

Zadanie domowe :

Opiszcie potrawy jakie znajdowały się na świątecznym stole w waszym domu.

Wszystkim uczniom życzę radosnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy.

*******************************************************************************************

Lekcja 24

21 marca 2018

Temat : W sarmackiej Polsce.

              Spotkanie z policjantem.

1. Sarmata, sarmatyzm, ksenofobia, kalwaria – cechy jakie przypisywali sobie Sarmaci.

2. Sarmatyzm jako wytwór polskiej kultury szlacheckiej w XVII wieku.

3. Zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

4. Właściwe używanie tel.komórkowego.

Zadanie domowe :

1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 162 – 166.

2. Obejrzyj film „ Ogniem i mieczem”- na You tube.

3. Przygotuj się do testu o Odrodzeniu.

*******************************************************************************************

Lekcja 23

14 marca

Temat : Odrodzenie – osiągnięcia i zmiany.

Powtórzenie materiału.

1. Geneza nazwy epoki renesansu – odrodzenia.

2. Daty, które warto zapamiętać.

3. Główne hasła epoki odrodzenia europejskiego I polskiego.

4. Okres wielkich odkryć geograficznych.

5. Powstanie  nowych gatunków w literaturze.

6. Wybitni myśliciele epoki.

7. „Złoty wiek” w Polsce.

8. Odkrycia Kopernika i twórczość Kochanowskiego.

Zadanie domowe :

Ćwiczenia str.159 – 161, przygotuj się na sprawdzian o odrodzeniu.

******************************************************************************************

Lekcja 22

7 marca 2018

Temat : Rozpacz ojca po stracie córeczki – Treny.

Części zdania – podmiot, orzeczenie.

1. Wspólne objaśnienie archaizmów.

2. Ćwiczenia w analizowaniu i interpretowaniu utworu poetyckiego.

3. Cierpienie ojca po stracie dziecka przyczyną konfliktu z Bogiem.

4. Ćwiczenia w wyszukiwaniu orzeczenia i podmiotu w zdaniach,

jakim częściom mowy odpowiadają.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz. I, II str. 151-152.

2. Ćwicz. 2 str. 152.

3. Napisz minimum 10 zdań na temat – Z czym kojarzy mi się słowo przyjaźń.

**************************************************************************************** 

Lekcja 21

28 lutego 2018

Temat : Jan Kochanowski – fraszki, pieśni, treny.

1. Jan Kochanowski – wybitny poeta renesansu, humanista,
miłośnik przygody.

2. Interpretacja wybranych utworów .

3.  Wybrane fakty z życia Jana Kochanowskiego.

4. Najważniejsze  dla  Kochanowskiego wartości :

Bóg, zdrowie, czyste sumienie, ojczyzna, rodzina, cnota, ludzka życzliwość,

szacunek, spokój, życie w kontakcie z przyrodą, dobre obyczaje, zadowalanie się „małym”,

miłość, nieprzykra starość, wygoda, gościnność, radość życia,  młodość, uroda,

towarzystwo, sława, władza, stanowisko, majątek.

 Zadanie domowe :

Ćwicz. 1, 2, 3 str. 132 – 133

Przeczytaj ” Pieśń o spustoszeniu Podola” – str.130

***************************************************************************************

Lekcja 20

21 lutego 2018

Temat : Mikolaj Kopernik – wybitny umysł polskiego Odrodzenia.

1.  Przybliżenie życia Mikołaja Kopernika i zwrócenie uwagi na te elementy

jego działalności naukowej.

2. Kim był Mikołaj Kopernik, jakie sprawował funkcje w kraju, czym zasłużył się

dla ludzkości.

3. Zrozumienie przyczyny dla której Mikołaja Kopernika nazwano człowiekiem

Renesansu.

Zadanie domowe :

1. Wyszukaj  informacje o życiu i działalności Mikolaja Kopernika –

zapisz do zeszytu.

2. Przeczytaj fraszkę ” Na zdrowie” str.123

3. Ćwicz. I i II str. 124 -125

*************************************************************************************************

Lekcja 19

7 lutego 2018

Temat : Budowle renesansowe w Polsce.

Jan Kochanowski – najwybitniejszy twórca literatury odrodzenia w

Polsce.

1. Dlaczego okres w kulturze polskiej w XVI w. nazywa się złotym wiekiem ?

2. Najbardziej znane zabytki sztuki renesansowej w Polsce

3. Poznanie cech budowli odrodzenia wyróżniających je od zabytków innych

epok.

4. Obejrzenie na youtube filmu o Janie Kochanowskim i zapisanie w zeszycie

notatki o jego życiu i twórczości.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz. 7, 8, 9 str. 108

2. Ćwicz. I, II, III, IV str. 114

3. Uzupełnij ćwiczenia na dodatkowej kartce – odmień rzeczowniki :

dziewczyna , kamień, przez przypadki.

W DNIU 14 LUTEGO W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO.

.*************************************************************************************************

Lekcja 18

31 stycznia 2018

Temat : Odrodzenie w Polsce i jego wybitni przedstawiciele.

1. Wkład królowej Bony i Zygmunta Starego w rozwój renesansu w Polsce.

2. Postacie : Mikołaja Reja, Bony Sforzy, Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Jana Kochanowskiego, Piotra Skargi, Mikołaja Kopernika.

3. Wpływ epoki renesansu na polską architekturę, oświatę i sztukę.

4. Najważniejsze zabytki epoki renesansu w Polsce.

5. Dlaczego XVI wiek w kulturze polskiej nazywa się „złotym wiekiem”.

Zadanie domowe :

Ćwicz. II, III str. 104

Ćwicz. 1, 2, 3 str. 105- 106

**********************************************************************************************

Lekcja 17

24 stycznia 2018

Temat : Renesans – Odrodzenie, nowa epoka w historii i kulturze Europy.

1. Zainteresowanie kulturą starożytnej Grecji.

2. Wielkie odkrycia geograficzne przyczyną rozwoju handlu.

3. Upadek Konstantynopola początkiem epoki.

4. Włochy kolebką Renesansu.

Zadanie domowe :

Ćwicz od str. 99 do 101.

**************************************************************************************************

Lekcja 16

17 stycznia 2018

Temat : Dynastia Jagiellonów – powtórzenie . Początek renesansu

            ( odrodzenia) w Europie i Polsce.

1. Ramy czasowe renesansu w Europie.

2. Wzrost zainteresowania antykiem oraz gwałtowny rozwój w wielu dziedzinach.

3. Przemiany polityczne i społeczne.

Zadanie domowe :

1. Napisz jak powinien zachowywać się przy stole współczesny człowiek

(10-15 zdań).

2. Ćwicz. I, II str.92 -93

3. Ćwicz. 1, 2 str 93-94.

W najbliższą niedzielę 21 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15 w sali nr 4,

odbędzie się wywiadówka.

*************************************************************************************************

Lekcja 15

10 stycznia 2018

Temat : “Bogurodzica” zabytek poezji polskiej.

Rycerzem być – czy Zbyszko zasługuje na miano rycerza?.

Wiersz “O zachowaniu się przy stole”- dworskie obyczaje w średniowiecznej Polsce.

1. Pogadanka  na temat w jakim czasie powstał utwór i okoliczności jego

wykonywania (geneza pieśni, historia utworu).

2. Umiejętne odczytanie utworu archaicznego – porównanie ze współczesnym

zapisem.

3. Co to jest zabytek – definiowanie pojęcia i zapisanie w zeszycie.

4. Zrozumienie jaką role w historii narodu pełniły pieśni patriotyczne i religijne.

5. Cechy średniowiecznego rycerza.

6. Co oznaczał kodeks rycerski i jakie były jego zasady.

7. Co oznaczają związki frazeologiczne “być rycerskim”

Zadanie domowe:

Ćwicz.I, II str.64 ; ćwicz.1 str.64-65 i 2 str.65.

Uzupełnij odpowiednimi literami wyrazy w zdaniach :

Dla ryce…a najwa…niejszy był ,,,onor, B_g i wierność.

Zawsze odwa…ny i bo,,,aterski, nigdy nie z,,,ańbił się ucieczką z pola walki.

P…ysięgę cenił bardziej ni… …ycie.

,,,lubą ryce…a bylo zginąć ,,,walebnie za wiarę lub w obronie słabszych.

…- rz lub ż

,,,-ch lub h

__-u lub ó.

*************************************************************************************************

Lekcja 14

20 grudnia 2017

Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

1. Przypomnienie – dlaczego są święta, co to jest obrządek, tradycje

i zwyczaje – pogadanka.
ŒŚwięta, które obchodzimy wiążą się z tradycją rodzinną, religijną i narodową.

2. Jakie znaczenie dla rodziny ma kultywowanie tradycji i zwyczajów

świątecznych.

3. Pogadanka na temat znanych polskich tradycji związanych z nadchodzącymi

świętami Bożego Narodzenia :

Przygotowanie stołu wigilijnego
Siano pod obrusem
Ubieranie choinki
Potrawy wigilijne
Dzielenie się opłatkiem

4. Wigilia klasowa : wizyta Mikołaja, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Zadanie domowe :

Narysuj na osobnej kartce świąteczny stół i napisz jakie potrawy

najbardziej Ci smakowały.

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę szczęśliwych świąt

Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.

*************************************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia 2017

Temat : “Bogurodzica” zabytek poezji polskiej.

1. Przeczytanie tekstu archaicznego (wyjaśnienie co to jest archaizm).

2. Okoliczności w jakich powstał utwór ( tekst na str.62 ).

3. Porównanie oryginalnego i współczesnego zapisu tekstu str.63.

4. Rola jaką pełnił hymn w średniowieczu.

Zadanie domowe :

1. Naucz się na pamięć pierwszej zwrotki hymnu “Bogurodzica”

Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja !

U Twego Syna , Gospodzina, matko zwolena, Maryja !

Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison.

2. Ćwicz. I , II str. 64.
*************************************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia 2017

Temat : Średniowiecze w Polsce – zabytki architektury.

             Gramatyka – tryb rozkazujący czasownika.

1. Charakterystyka stylu romańskiego i gotyckiego – dwa style epoki.

2. Najcenniejsze zabytki w Polsce z okresu średniowiecznego – film.

3. Co to jest zabytek – uporządkowanie zebranych wypowiedzi:

zabytkami mogą być budowle, przedmioty (rzeczy nieruchome) i

rzeczy niematerialne (muzyka, pieśń, opowieść itp.)

4. Powtórzenie wiadomości o czasowniku – co to jest czasownik, przez co się

odmienia, w jakich czasach występuje.

5. Kiedy stosujemy formę czasownika w trybie rozkazującym.

6. Ćwiczenia w tworzeniu czasowników w trybie rozkazującym.

Zadanie domowe :

Ćwicz.od G-1  do G-6  str. 66-68.

*************************************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada 2017

Temat : Średniowieczni bohaterowie.

              Rozwój pisma w średniowieczu.

1. Typy średniowiecznych bohaterów : rycerz, władca, asceta.

2. Co oznaczał kodeks rycerski.

3. Jakie są współczesne cechy bohaterów, porównanie ich ze starymi.

4. Skarby średniowiecznego piśmiennictwa .

5. Średniowieczni władcy w Polsce – co im zawdzięczamy.

Zadanie domowe :

Ćwicz. 4, 5, 6, 7, 8 str. 57 – 58.

*************************************************************************************************

Lekcja 10

22 listopada 2017

Temat : Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia- święto wszystkich

                                             Amerykanów.

                             Polskie symbole narodowe.

1. Zapoznanie uczniów z historią Święta Dziękczynienia.

2. Obejrzenie filmu o przybyciu pierwszych pielgrzymów, jak radzili sobie w

nowych warunkach.

3. Po obejrzeniu filmu ułożenie zdań w kolejności wydarzeń.

4. Wyszukanie i podkreślanie czasowników w napisanych zdaniach.

5. Rozmowa na temat – dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów.

6. Modlitwy dziękczynne – komu i za co w nich dziękujemy.

7. Układanie i nazywanie polskich symboli narodowych (puzzle)

Zadanie domowe :

1. Napisz zdania z następującymi wyrazami i zwrotami : świąteczny obiad,

uroczysty, jesienny, wesoły, ugotować, życzenia, piękny obrus.

*************************************************************************************************

Lekcja 9

15 listopada 2017

Temat : Ideały i wzorce w Średniowieczu.

1. Średniowiecze epoką krzyża i miecza – co to oznaczało.

2. Kim byli asceci, czy w dzisiejszych czasach żyją wśród nas?

3. Jaką rolę odgrywali rycerze?

4. Wzorzec średniowiecznego władcy : oddanie dla kraju i ludu.

Zadanie domowe : 

1. Narysuj swój inicjał wg. Wzoru na str. 54

2. Ćwicz. I, 1 str. 55-56 ; ćwicz. 4 str. 57

**************************************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada 2017

Temat : Średniowiecze w Europie i Polsce.

1. Główne plemiona należące do Słowian zachodnich, które zamieszkiwały w

IX wieku tereny dzisiejszej Polski ( Wiślanie i Polanie).

2. Charakterystyka struktury społecznej plemion słowiańskich (książę, grody,

drużyna zbrojna)

3. Rozwój państwa Polan.

4. Dlaczego Mieszko I jest uważany za pierwszego władcę Polski.

5. Przyczyny, dla których Mieszko przyjął religię chrześcijańską jakie były

z tego korzyści.

6. Polska za panowania Bolesława Chrobrego i jego potomków.

Zadanie domowe :

Ćwicz. I, II, III, IV str. 49 – 50

*************************************************************************************************

Lekcja 7

25 października 2017

Temat : Starożytność – powtórzenie wiadomości.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – to dni, które nas łączą.

1. Przypomnienie jakie są tradycje związane ze Świętem Zmarłych.

2. Jak rozumiemy zwrot “Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim”.

3. Poznanie historii nadchodzących świąt.

4. Cmentarze żołnierzy polskich w świecie.

5. Najważniejsze polskie nekropolie.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz.3, 4, 5, 6 – str. 42-43

2. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi na temat nieżyjących członków rodziny

- jakimi ich zapamiętali (min. 15 zdań )

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ

DWUJĘZYCZNOŚCI W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA.

(Polskie Centrum w Troy – od godz.1:30)

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu nie ma lekcji. Spotykamy

się 8 października.

***************************************************************************************************

Lekcja 6

18 października 2017

Temat : Związki frazeologiczne.

               Starożytność – podsumowanie.

1. Rozumienie pojęć : wyrażenie, zwrot, fraza.

2. Wyjaśnienie co jest związek frazeologiczny.

3. Rozumienie znaczenia podanych zwrotów.

4. Poprawne zastosowanie frazeologizmów.

5. Ćwiczenia w używaniu związków frazeologicznych.

Zadanie domowe :

1. Ćwicz. Od G-1 do G-2 str. 37-38

2. Powtórz wiadomości o kulturach starożytnych.

 

****************************************************************************************************

Lekcja 5

11 października 2017

Temat : Biblia – księga nad księgami; Biblia – księga życia.

1. Wyjaśnienie genezy nazwy Biblia.

2. Jak powstawała Biblia, kto ją napisał.

3. Czym się różnią Stary i Nowy Testament.

4.Znaczenie Biblii w kulturze i jaki miała wpływ na jej rozwój.

Zadanie domowe :

1. Przeczytać tekst ze str.30.

2. Ćwicz. I, II str. 30 – 31 ; ćwicz. 3 str. 31.

****************************************************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017

Temat : Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka.

1. Charakterystyka postaci mitycznych.

2. Ocena cech postaci i nazywanie ich w formie przymiotników i rzeczowników.

3. Dostrzeganie ponadczasowego znaczenia mitu.

4. Rozumienie znaczenia marzeń ludzkich dla postępu cywilizacyjnego.

Zadanie domowe:

1. Ćwicz. I, II str. 21-22

2. Ćwicz. G-1 do G-5 str.24-25

3.Napisz 15 zdań na temat – Moje niezwykłe marzenie.

 

**************************************************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017

Temat : Mity greckie.

Mit o Demeter -matka szuka zaginionej córki.

1. Poznanie pojęć – mit i mitologia.

2. Wierzenia starożytnych Greków.

3. Znaczenie mitów w życiu starożytnych Greków.

4. Analiza fragmentów mitu ukazujących zachowanie i przeżycia Demeter

po porwaniu jedynej córki.

5.  Wyszukiwanie wyrazów określających uczucia.

Zdanie domowe :

Ćwicz. 1, 2, 4 str. 20 i ćwicz. 6 str. 21

**************************************************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017

Temat : Cywilizacje starożytne : Grecja i Rzym.

1. Rozwój kultury i myśli filozoficznej w Grecji.

2. Wybitni Grecy i ich dzieła.

3. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.

Zadanie domowe :

1 .Wyszukaj tekst przysięgi Hipokratesa i zapisz do zeszytu.

2. Ćwicz. G1, G2, G3 str. 17

3. Napisz cyframi rzymskimi dzień swoich urodzin.

 

*************************************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017r.

Temat: Organizacja roku szkolnego, przypomnienie regulaminu oraz 

              zasad bezpiecznego zachowania się w szkole.

               Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

 Zadanie domowe :

1. Przeczytaj tekst w podręczniku o kulturach starożytnych na str. 6-13.

2.Ćwicz. I i II str. 14

************************************************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014