Klasa IV – Wanda Pejas

Lekcja 24

16 marca

Temat:Żegnamy  zimę , szukamy wiosny.

Liczby czasowników.

W domu: Ćwiczenia – str.93 i 94 ćwicz. 3,4,5,6.

Czytanka – str.126 i 127 – naucz się czytać.

Czytanka – str.137 i 138 – przygotuj się do konkursu zimowego.

******************************************************************

Lekcja 23

9 marca

Temat: Fryderyk Chopin.

Czasy czasowników.

Pierwszy koncert  – Czytanka – str.131.

Jaki był mały Frycek? – swobodne wypowiedzi dzieci.

Samodzielne odpowiadanie na pytania – str.132 ćwicz. 1.

Opowiadanie nauczyciela o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Rodzaje instrumentów muzycznych.

Przypomnienie wiadomości o czasownikach.

Czasy czasowników.

W domu: Poszukaj wiadomości o Fryderyku Chopinie i napisz w zeszycie ( 5 do 10 zdań).

Ćwiczenia – str. 92

*****************************************************************

Lekcja 22

2 marca

Temat:Kazimierz Wielki.

Utrwalenie wiadomości o rzeczownikach i przymiotnikach.

Test z historii – pytania C i D.

Kazimierz Wielki – ostatni król z rodu Piastów – omówienie tematu.

Samodzielne uzupełnianie zdań i wpisanie do zeszytu.

Ocena Kazimierza Wielkiego – jego zasługi dla Polski.

Powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy – ćwiczenia.

W domu:Historia – str.23 – naucz się czytać.

Historia – str.24 pytania E – przygotuj się do testu.

Ćwiczenia – str.73 ćwicz.8

str.85 ćwicz.13

str.87 -przeczytaj

***************************************************************

Lekcja 21

23 lutego

Temat:Władysław Łokietek.

Jak piszemy nie przymiotnikami ?

Co zapamiętałeś z ostatniej lekcji? – opowiadanie.

Władysław Łokietek – król, który złączył księstwa w jedną Polskę.

Uzupełnianie zdań i wpisywanie do zeszytu.

Ćwiczenia – str.82 ćwicz.8 i str.83.

Praca domowa: Historia str.22 – naucz się czytać.

Historia – str.24 – pytania C i D – przygotuj się do testu.

Ćwiczenia – str.82 –  ćwicz. 5 i 6.

**************************************************************

Lekcja 20

16 lutego

Temat:Krzyżacy i Tatarzy.

Liczby i rodzaje przymiotników.

Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.

Krzyżacy .

Tatarzy.

Liczby i rodzaje przymiotników.

Zmiana formy  przymiotników z rzeczownikami.

W domu: Historia – str.20 i 21 – przeczytaj i naucz się opowiadać.

Ćwiczenia – str.80 i 81 – ćwicz.3 i 4.

*************************************************************

Lekcja 19

9 lutego

Temat: Bolesław Krzywousty.

Poznajemy przymiotniki.

Bolesław Krzywousty.

Testament Bolesława Krzywoustego.

Polska dzielnicowa.

Powtórzenie wiadomości – uzupełnianie zdań – Historia – str.19.

Co to sa przymiotniki ? – Ćwiczenia – str.76 i 77.

W domu: Historia – str.19 i 20 – przeczytaj.

Historia – str.24 – pytania A i B – przygotuj się do testu.

Ćwiczenia – str. 78 ( ćwiczenie bez numeru) –   napisz w zeszycie co nam mówią przymiotniki  o róży i o Jacku?

**************************************************************

Lekcja 18

2 lutego

Temat:Bolesław Śmiały.

Liczby rzeczowników.

Jakim królem był Bolesław Śmiały?

Święty Stanisław Szczepanowski – drugi patron Polski.

Samodzielne uzupełnianie zdań – Historia – str.18.

Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach.

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników – Ćwiczenia -str.60,61,62.

W domu:Historia – str.18 – przeczytaj.

Historia – str.24 – pytania A i B – przygotuj się do testu.

Ćwiczenia – str.63 ćwicz. 3

 

***********************************************************

Lekcja 17

26 stycznia

Temat:Bolesław Chrobry.

Utrwalenie wiadomości o formach i rodzajach rzeczowników.

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.

Biskup Wojciech.

Legenda o wdowim groszu.

Uzupełnianie zdań – Historia str.17

Formy i rodzaje rzeczowników -ćwiczenia.

W domu: Historia – str.16 i 17 – naucz się czytać i opowiadać.

Ćwiczenia – str.66 ćwicz.4 i 6

str.71 cwicz.3

*************************************************************

Lekcja 16

19 stycznia

Temat:Chrzest Polski.

Rodzaje rzeczowników.

Opowiadanie wybranej legendy.

Książe Mieszko I i Dąbrówka – rodzice pierwszego króla Polski.

Chrzest Polski – rok 966.

Uzupełnianie zdań – str.15.

Rodzaje rzeczowników – męski,żeński i nijaki.

W domu:Historia – str.14 i 15

Ćwiczenia – str.65 ćwicz.2 i 3

str.68 ćwicz.10

28 STYCZNIA OD GODZINY 10:30 DO 12:30 ZAPRASZAM NA WYWIADÓWKĘ.

*************************************************************

Lekcja 15

12 stycznia

Temat:Dwie legendy:”Lech,Czech i Rus” i “Postrzyżyny Ziemowita”.

Różne formy rzeczowników.

Przypomnienie legendy o “Lechu,Czechu i Rusie” – swobodne wypowiedzi dzieci.

Opowiadanie przez nauczyciela legendy “Postrzyżyny Ziemowita”.

Uroczystość w rodzinie Piastów – postrzyżyny.

Postać Cyryla i Metodego.

Co to są formy rzeczowników?

W domu:Historia – str.11 i 12 – przeczytaj jedną legendę i naucz się opowiadać.

Naucz się pisać nazwy dni tygodnia i pór roku.

Ćwiczenia – str.69 i 70 ćwicz.1 i 2.

 

28 STYCZNIA OD GODZINY 10:30 DO 12:30 ZAPRASZAM NA WYWIADÓWKĘ.

*************************************************************

Lekcja 14

5 stycznia 2018

Temat:Nowy Rok i jego tradycje.

Nazwy miesięcy,dni tygodnia i pór roku.

Konkurs klasowy .

Swobodne wypowiedzi na temat świąt.

Pogadanka nauczyciela o zwyczajach noworocznych.

Samodzielne pisanie postanowień noworocznych.

Powtórzenie nazw miesięcy,dni i pór roku.

Mała litera w nazwach miesięcy i dni.

Wiersz “Król Rok i jego dwunastu synów”.

W domu:Czytanka – str.101 do 107 – naucz się czytać wierszyki o trzech wybranych miesiącach.

Czytanka – str.100 – przeczytaj wiersz.

Wpisz do zeszytu nazwy dni tygodnia i pór roku.

TERMIN  WYWIADÓWKI  PODAM  NA  NASTĘPNEJ  LEKCJI !

*************************************************************

Lekcja 13

15 grudnia

Temat:Święta Bożego Narodzenia.

Historia choinki.

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstów -str.92,94,95.

Swobodne wypowiedzi na temat zbliżających się świąt.

Polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

Historia choinki i osiołka – opowiadanie nauczyciela.

Poczęstunek ,śpiewanie kolęd.

W domu:Przygotuj się do konkursu klasowego – Czytanka str.96,97,98,99

ŻYCZĘ ZDROWYCH,RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  I

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !

****************************************************************

Lekcja 12

8 grudnia

Temat:Wigilia w domu Lolka.

Rodzaje zdań.

0mówienie obrazka – str.88.

Głośne czytanie opowiadania -str.89.

Praca z tekstem – str.91.

Nauka składania życzeń świątecznych.

Rodzaje zdań.

Praktyczne rozpoznawanie rodzajów zdań.

W domu:Czytanka – str.92 -naucz się czytać.

Ćwiczenia – str.48,49 ćwicz.3,4

**************************************************************

Lekcja 11

1 grudnia

Temat:List do świętego Mikołaja.

Sylaby.

Czy święty Mikołaj żył naprawdę – dyskusja.

Historia świętego Mikołaja.

Pisanie listu do świętego Mikołaja.

Czytanie tekstu-str.75 i 76.

Powtórzenie wiadomości o sylabach.

W domu: Czytanka – str.77 – naucz się czytać.

Czytanka – str.78 – przygotuj się do dyktanda.

Ćwiczenia – str.36 ćwicz.2

str.37 i 38 ćwicz.4, 4a

***************************************************************

Lekcja 10

17 listopada

Temat:Święto Dziękczynienia.

Jesienny słowniczek.

Pogadanka na temat historii Święta Dziękczynienia.

Komu i za co możemy dziękować?

Tradycyjne posiłki .

Dlaczego jemy indyka w czasie Święta Dziękczynienia – dyskusja.

Praca plastyczna -indyk wykonany z zasuszonych liści.

W domu:Czytanka -str.59 i 60-przeczytaj 2 razy.

Czytanka-str.61 ćwicz.1c – odpowiedż wpisz do zeszytu.

Czytanka – str.64 i 65 – przygotuj się do testu (ustnie).

***************************************************************

Lekcja 9

10 listopada

Temat:Żegnamy złotą jesień.

Powtórzenie z gramatyki.

Układanka obrazkowa -zgadujemy ,o czym będziemy uczyć się dzisiaj.

Oglądanie ilustracji z jesiennymi widokami w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Dyskusja -czym różni się jesień  z ilustacji od jesieni za oknem.

Drzewa lisciaste i iglaste.

Dary jesieni.

Czytanka str.51 ćwicz.3

W domu:Czytanka – str.51 – przygotuj się do dyktanda.

Ćwiczenia – str.31,32 ćwicz.1,2,3

Zasusz liście i przynieś na następną lekcje.

***************************************************************

Lekcja 8

3 listopada

Temat: Święto Niepodległości.

Znaki przestankowe.

Słuchanie wierszy o niewoli Polski  i odzyskaniu niepodległości.

Opowiadanie    nauczyciela o zaborach i ciężkich chwilach dla  Polaków pod zaborami. 

Czytanie mapy  zaborów.  

Sylwetka Józefa Piłsudskiego i jego rola w odzyskaniu niepodległości  Polski.

Poznajemy znaki przestankowe i ich zastosowanie.   

W domu:Czytanka -str.47 – naucz się czytać.

Ćwiczenia – str.27 ćwicz.1      

str.45 ćwicz.1

**************************************************************

Lekcja 7

27 października

Temat: Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

Kiedy piszemy dużą literę.

Cmentarze w Polsce – swobodne wypowiedzi dzieci i opowiadanie nauczyciela.

Wyjaśnienie znaczenia zwrotów i wyrazów – Dzień Wszystkich Świętych , Dzień Zaduszny,grób,grobowiec,mogiła,pomnik,świeca,znicz.

Czytanie ciche czytanki “Dzień Wszystkich Świętych”.

Nastrój w wierszach – Czytanka – str. 44 i 45

Kiedy musimy pisać dużą literę?

W domu: Czytanka -str. 44 i 45 – wybierz 1 wiersz i naucz się czytać.

Czytanka – str. 45 ćwicz. 2b – odpowiedż wpisz do zeszytu.

Ćwiczenia – str. 28 i 29 ćwicz. 2,3,4,5,6

*****************************************************************

Lekcja 6

20 pażdziernika

Temat:Święty Jan Paweł II.

Kim był Jan Paweł II ?

Opowiadanie nauczyciela o rodzinie i życiu Karola Wojtyły.

Oglądanie zdjęć, swobodne wypowiedzi dzieci.

Samodzielne ułożenie notatki i wpisanie do zeszytu.

Ułożenie liter w alfabecie.

W domu: Porozmawiaj z rodzicami o świętym Janie Pawle II.

Ćwiczenia- str.21 i 22 ćwicz. 1 i 2

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godz.1.30)

****************************************************************

Lekcja 5

13 pażdziernika

Temat:Dziecięce przyjażnie.

Praktyczne zastosowanie alfabetu.

Kogo można nazwać przyjacielem?

Kontakty z przyjaciółmi poznanymi w czasie wakacji – rozmowa kierowana.

Ćwiczenia w wymawianiu trudnych zdań – Czytanka str.22.

Samodzielne uzupełnianie zdań – Czytanka str.23 ćwicz.3.

Praktyczne zastosowanie porządku alfabetycznego liter w alfabecie – Ćwiczenia str.20.

W domu: Czytanka – str.27 i 28 – przeczytaj 2 razy tekst ” Telefon z Warszawy”.

Czytanka – str.22 – ćwicz.1 d – odpowiedż napisz w zeszycie.

Ćwiczenia – str.23 ćwicz.3

*******************************************************************

Lekcja 4

6 pażdziernika

Temat:Pierwsze dni kalendarzowej jesieni.

Samogłoski i spółgłoski.

Powtórzenie wiadomości o porach roku.

Rozmowa z dziećmi na temat jesieni.

Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki- Czytanka str.40 ćwicz.4.

Rozwiązywanie zagadek o jesieni.

Utrwalenie wiadomosci o samogłoskach i spółgłoskach- Ćwiczenia str.15.

W domu:Czytanka-str.28 i 30- naucz się czytać o wiewiórce.

Ćwiczenia- str.16 ćwicz.2 i 3

 

*********************************************************************

Lekcja 3

29 września

Temat:Legenda o białym orle.

Polskie symbole.

Opowiadanie legendy o powstaniu państwa polskiego.

Wyjaśnienie znczenia słów :godło,herb,symbol,znak,flaga,hymn narodowy.

Ćwiczenia – str.4 i 5 ćwicz.2 i 3

Czytanka – głośne czytanie wierszy “Biel i czerwień” i “Katechizm polskiego dziecka”.

Odśpiewanie hymnu- postawa w czasie śpiewania.

W domu:Czytanka – str.9 – naucz się czytać.

Ćwiczenia – str.5 ćwicz.4

dla chętnych – str.4 ćwicz.1

*********************************************************************

Lekcja 2

22 września

Temat:Polska – ojczyzną wszystkich Polaków.

Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach.

 Co to jest ojczyzna? – swobodne wypowiedzi dzieci.

Czytanie wiersza “Ojczyzna” – str.4.

Praca z mapą Polski:

-sąsiedzi

-granice

-ukształtowanie

-rzeki

-większe miasta.

Powtórzenie wiadomości z klasy III o głoskach i literach.

Ćwiczenia str.10 , 11 i 13 ćwicz.1 i 3.

W domu:Czytanka – str.3 – przeczytaj wiersz.

Ćwiczenia – str.12 –  ćwicz.2

str.13 – ćwicz.3 -dokończ.

**********************************************************************

Lekcja 1

15 września 2017r.

Temat: Witaj szkoło!

Omówienie programu nauczania .

Prawa i obowiązki ucznia.

Regulamin szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły i parkingu.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wakacji.

Praca domowa: Napisz 5 zdań o swoich wakacjach – w zeszycie pod tematem.

Przygotuj przybory szkolne.

Dla chętnych – napisz o wakacjach – na białej kartce.

 

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014