Klasa V – Małgorzata Mulik

Lekcja 20

13 lutego 2018

Temat : Opowiadanie “Walentynki”.

               Przymiotnik konieczna część mowy.

               Historia – synowie Jagiełły  : Władysław Warneńczyk

               i Kazimierz Jagiellonczyk.

W domu :

1. Naucz się czytać i opowiadać opow.”Walentynki”, wypisz z tekstu

10 przymiotników.

2. Ćwiczenia : 3, 4, 5, 6 str. 41 – 42.

3. Historia : ćwicz. A str. 31 – przepisz zdania do zeszytu.

*****************************************************************************************

Lekcja 19

6 lutego 2018

Temat : Bitwa pod Grunwaldem.

Odmiana rzeczowników przez przypadki.

1. Polacy i Litwini – jednym państwem.

2. Przygotowania wojsk pod dowództwem króla Władysława Jagiełły  do walki

z Krzyżakami.

3. Poranek 15 lipca 1410 rok – rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.

4. Zwycięstwo Polaków i wojsk sprzymieżonych.

5. Obejrzenie na yotube fragmentu filmu “Krzyżacy” – rozpoczęcie bitwy.

6. Przyporządkowanie przypadkom pytań – odmiana rzeczowników .

W domu :

1. Historia odpowiedz pisemnie w zeszycie na pyt.A str.29 i wykonaj ćwicz.B.

2. Wpisz w odpowiedniej formie rzeczowniki -dziewczyna i kamień

(ćwicz. na dodatkowej kartce)

3. Ćwiczenia : 1, 2, 4, 5 str. 32 – 34.

*******************************************************************************************

Lekcja 18

30 stycznia 2018

Temat : Jadwiga i Jagiełło .

Pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym.

1. Opowiadanie o życiu królowej, jakie były jej zasługi dla kultury polskiej.

2. Jaka byla królowa dla swoich poddanych – mądra, wrażliwa, troskliwa,

szczodra.

3. Poprawne posługiwanie się terminami: unia polsko-litewska,

dynastia Jagiellonów, chorągiew.

4. Ćwiczenia gramatyczno – ortograficzne, wymiana ó na o, e, a w wyrazach

pokrewnych.

5. Ó niewymienne w często spotykanych wyrazach.

W domu :

1. Historia – zapamiętaj tekst napisany w ramce na dole strony dotyczący

dynastii Jagiellonów str.27

2. Ćwiczenia – 1, 2, 3, 4 str. 64 – 65

******************************************************************************************

Lekcja 17

23 stycznia 2018

Temat : Legenda ” O stworzeniu Podhala”.

1. Tatry na mapie Polski.

2. Najważniejsze miasta Podhala.

3. Czytanie i analiza legendy “O stworzeniu Podhala”  str.51.

4. Uporządkowanie zdań według kolejności wydarzeń  str.52

– przepisanie zdań do zeszytu.

5. Wyszukiwanie w tekście legendy rzeczowników.

W domu :

1. Naucz się czytać i opowiadać  legendę ” O stworzeniu Podhala”

Str. 51 i naucz się opowiadać według planu.

2. Ćwicz.3 str 52 i 54

*****************************************************************************************

Lekcja 16

16 stycznia 2018

Temat : Królowa Jadwiga – początki dynastii Jagiellonow.

1. Co sie stało z dynastią Piastów – przypomnienie wiadomości na temat

pierwszej dynastii rządzącej w Polsce.

2. Poznanie postaci Jadwigi i Władysława Jagiełły.

3. Co ważnego wydarzyło się podczas rządów pierwszego Jagiellona.

Odmiana rzeczowników przez przypadki.

Wyjaśnienie – co nazywamy przypadkami.

Są to zmieniające się formy rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej .

Przypadek rozpoznajemy przez postawienie odpowiedniego pytania.

Uzupełnianie zdań rzeczownikami w poprawnej formie.

W domu.

1. Historia ćwicz. A i B str. 27

2. Ćwiczenia – 8, 9, 10 str.36

3. Przeczytaj opowiadanie pt.” Rekin” str. 107 -nowe czytanki ; str.118 -stare.

W najbliższą niedzielę 21 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15  w sali nr 4,

odbędzie się wywiadówka.

*****************************************************************************************

Lekcja 15

9 stycznia 2018

Temat : Czy życie “Dziewczynki z zapałkami” musiało być takie smutne.

1. Poznanie sytuacji życiowej bohaterki baśni .

2. Redagowanie zmiany zakończenia baśni.

3. Nazywanie uczuć dziewczynki i dobieranie do nich określonego słownictwa.

4. Określenie nastroju baśni.

5. Nazywanie uczuć dziewczynki : ból, smutek, żal, nadzieja.

6. Czego uczy nas ta baśń?

NALEŻY POMAGAĆ LUDZIOM W NIESZCZĘŚCIU.

W domu :

Ułóż zdania z wyrazami : ból. smutek, żal, nadzieja.

Naucz się czytać baśń “Dziewczynka z zapałkami”.

*****************************************************************************************

Lekcja 14

19 grudnia 2017

Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia .

1.  Co to takiego święta, obrządek, tradycje i zwyczaje – pogadanka.
ŒŚwięta, które obchodzimy wiążą się z tradycją rodzinną, religijną i narodową.

2. Dlaczego kultywujemy tradycje i zwyczaje świąteczne.

3. Pogadanka na temat znanych zwyczajów polskich związanych ze świętami

Bożego Narodzenia.
Przygotowanie stołu wigilijnego
Siano pod obrusem
Ubieranie choinki
Potrawy wigilijne
Dzielenie się opłatkiem

4. Wigilia klasowa : wizyta Mikołaja, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

W domu :

Narysuj na osobnej kartce świąteczny stół i napisz jakie potrawy

najbardziej Ci smakowały.

 

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę spokojnych świąt

 Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym

                                        Nowym Roku.

*****************************************************************************************

Lekcja 13

12 grudnia 2017

Temat : Legenda o Świętym Mikołaju.

            Wyrazy z ó niewymiennym.

1. Poznanie zwyczajów związanych ze św.Ķikołajem.

2. Zapoznanie z historią świętego – film animowany.

3. Układanie zdań o życiu Mikołaja i zapisanie w zeszycie.

4. Wyszukiwanie we fragmencie tekstu wyrazów z ó niewymiennym.

5. Wyszukiwanie w rozsypanie wyrażonej wyrazów z ó niewymiennym.

W domu:

Ćwiczena – str.68 – 69.

Na następnej lekcji 19 grudnia mamy w klasie spotkanie wigilijne.

***************************************************************************************

Lekcja 12

5 grudnia 2017

Temat : Piękno polskich legend – “Legenda o poznańskich koziołkach”.

Spółgłoski miękkie.

1. Informacje o Poznaniu – zapisanie zdań w zeszycie.

2. Analiza legendy i układanie planu legendy.

3. Ćwiczenia z mapą Polski, wskazanie części Polski, w której leży Poznań.

4. Obejrzenie filmu o poznańskich koziołkach i poznańskim starym mieście.

5. Wyszukiwanie i podkreślanie w czytanym tekstem spółgłosek miękkich.

W domu :

1. Naucz się czytać i opowiadać poznaną legendę.

2. Narysuj w zeszycie zegar z koziołkami.

 *****************************************************************************************

Lekcja 11

28 listopada 2017

Temat : Legenda “O bramce z kluską”.

Wielka i mała litera.

1. Wrocław – gdzie się znajduje, zaznaczenie miasta na mapie.

2. Czy historia opisana w legendzie mogła się wydarzyć naprawdę – dyskusja.

3. Układanie planu wydarzeń.

4. Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się wielką literą.

5. Kiedy na początku wyrazu piszemy dużą literę.

W domu :

1. Naucz się pięknie czytać i opowiadać legendę “O bramce z kluską’ ,str.45

lub 55.

2. W ćwiczeniach- 3, 5, 6, 7 str. 51-53.

*****************************************************************************************

Lekcja 10

21 listopada 2017

Temat : Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia

             – święto wszystkich Amerykanów.

1. Zapoznanie uczniów z historią Święta Dziękczynienia.

2. Obejrzenie filmu o przybyciu pierwszych pielgrzymów, jak radzili sobie w

nowych warunkach.

3. Po obejrzanym filmie ułożenie zdań w kolejności wydarzeń.

4. Wyszukiwanie i podkreślanie rzeczowników w napisanych zdaniach.

5. Rozmowa na temat – dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów.

6. Modlitwy dziękczynne – komu i za co w nich dziękujemy.

Zadanie domowe :

1. Pokoloruj indyka (dodatkowa kartka) lub narysuj w zeszycie.

2. Napisz 5 zdań o świątecznym obiedzie w którym uczestniczyłeś,

wykorzystaj wyrazy : indyk, kukurydza, obrus, uroczyście,

modlitwa dziękczynna.

****************************************************************************************

Lekcja 9

14 listopada 2016

Temat : 11 Listopada – Święto Niepodległości Polski.

1 . Pogadanka “Dlaczego Polacy świętują dzień 11 listopada”.

2. Co mają wspólnego? (język, barwy, godło, hymn)

3. Rozmowa – czym jest dla nas Polska?

– dlaczego kochamy swoją ojczyznę?

4. Tworzenie rodziny wyrazów od wyrazu Polska oraz zapamiętanie,

że nazwy krajów piszemy wielką literą.

5. Rozmowa na temat obchodów Święta Niepodległości w Polsce.

6. Uzupełnianie zdań na temat Święta Niepodległości.
* podaj nazwę naszego kraju – Rzeczpospolita Polska
* jak nazywa się hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego
* co jest godłem Polski.          – Biały orzeł w koronie na czerwonym tle
* jakie barwy ma flaga Polski  – biało – czerwone
* jak nazywa się stolica Polski – Warszawa
* nad jakim morzem leży Polska – Bałtyckimi

7. Wspólne czytanie wiersza “Kto Ty jesteś? Polak mały”.

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

W domu :

1. Narysuj w zeszycie polskie symbole narodowe.

2. Wyszukaj słowa hymnu polskiego i wpisz do zeszytu pierwszą i drugą zwrotkę.

3. Naucz się na pamięć wierszyka “Kto Ty jesteś?…” – macie na to dwa tygodnie.

 *******************************************************************************************

Lekcja 8

7 listopada 2017

Temat : Legenda “Czarcia łapa”.

              Poznajemy części mowy : rzeczownik – liczby i rodzaje.

1. Lublin – umiejscowienie na mapie Polski, przedstawienie najważniejszych

faktów z jego historii, zabytki miasta.

2. Wysłuchanie legendy “Czarcia łapa”,

3. Wyjaśnienie trudnych i nowych wyrazów , sprawdzenie rozumienia tekstu.

4. Co to znaczy być sprawiedliwym ?

5. Liczby rzeczownika :

Liczba pojedyncza – jeden kot

Liczba mnoga        – dwa, trzy cztery koty

6. Podział rzeczowników na rodzaje :

ten mężczyzna – rodzaj męski

ta kobieta – rodzaj żeński

to dziecko – rodzaj nijaki.

W domu :

1. Naucz się pięknie czytać “Legendę o czarniej łapie”.

2. Wykonaj w ćwiczeniach zadanie : 1, 2, 3, 4 ,5, 6 str. 28 -30

********************************************************************************************

Lekcja 7

24 października 2017

Temat : Zaduszki – Polska tradycja.

              Spotkanie z policjantem – poznajemy zawody naszych rodziców.

1. Przemijanie – jak to rozumieć.

2. Polskie obyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych – modlitwa,

dekorowanie kwiatami grobów, zapalanie zniczy.

3. Zawód policjanta – czy jest trudny.

4. Rozmowa na temat obowiązków policjanta.

5. Kto dba o nasze bezpieczeństwo.

W domu :

Proszę uzupełnić książeczkę,którą otrzymaliście od naszego gościa.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ

DWUJĘZYCZNOŚCI W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA.

(Polskie Centrum w Troy – od godz.1:30)

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu 31 października nie ma lekcji.

Spotykamy się 7 listopada.

*************************************************************************************************

Lekcja 6

17 października 2017

Temat : Kto ? co ? O rzeczownik pytaj, czyli co wiemy o tej części  mowy.

1. Najważniejsze informacje o rzeczowniku.

2. Podział na rzeczowniki własne i pospolite.

3. Rodzaj i liczba rzeczownika.

4. Ćwiczenia – wyszukiwanie rzeczowników w tekście.

5. Zapoznanie z przypadkami – odmiana własneg imienia.

W domu  :

W Ćwiczeniach – ćwicz. 5 i 6 str. 26.

***********************************************************************************************

Lekcja 5

10 października 2017

Temat : Legenda o Królewnie Bałtyku.

1. Położenie Bałtyku – ćwiczenia z mapą.

2. Bogactwo Bałtyku – bursztyn (jak powstał ,do czego jest wykorzystany).

3. Oglądanie i opisywanie różnych wyrobów z bursztynu.

4. Odczytanie legendy o królewnie Bałtyku.

5. Charakterystyka Juraty i Neptuna.

6. Opisujemy morze – używamy przymiotników.

7.  Zaznaczanie właściwych odpowiedzi w czytance  str.29-30.

W domu.

1. Naucz się pięknie czytać ” Legendę o królewnie Bałtyku” i spróbuj ją

opowiedzieć – str.27

2. Jak wyobrażasz sobie Juratę – narysuj w zeszycie.

3. Ćwiczenia – uzupełnij zadania na str. 12 – 13 – 14.

*********************************************************************************************

Lekcja 4

3 października 2017

Temat : Marzenia a rzeczywistość – Janusz Korczak.

Spółgłoski miękkie- ćwiczenia.

1. Poznajemy historię o Januszu Korczaku.

2. Co to jest sierociniec i jak wyglądało w nim życie.

3. Poznanie nowych słów : pedagog, opiekun, działacz społeczny, pisarz,

filozof.

4. Wysłuchanie opowiadania “Król Maciuś I”.

5. Wyszukiwanie w tekście ciekawych pytań Maciusia.

W domu.

1. Naucz się czytać str. 21

2. W ćwiczeniach – uzupełnij ćwicz.9

3. Przygotuj się do dyktanda – str.19 nowa czytanka.

Kochana Ciociu, Dziadziusiu i Prababciu !

Wróciłam do domu szczęśliwie.Samolot miał tylko godzinę opóżnienia.

Dzisiaj miałam już drugie zajęcia w polskiej szkole.

Dużo o Was myślałam, szczególnie o wojennych wspomnieniach prababci.

Całuję Was mocno – Ola.

**************************************************************************************************

Lekcja 3

26 września 2019

Temat : Piękna nasza Polska cała.

1. Polska – ćwiczenia z mapą.

2. Pogadanka na temat: II wojny światowej.

3. Przedstawienie przez uczniów wiadomości na temat: II wojny światowej.

5. Czytanie ze zrozumieniem tekstu “Wrzesień 1939″ str. 15 lub str.13.

6. Spółgłoski miękkie – ćwiczenia str.8.

W domu.

Uzupełnij zdania na str. 18 w czytance (zdania przepisz do zeszytu).

Polskie barwy narodowe to czerwień i …………………… .

Stolicą Polski jest ………………………… .

II wojna światowa wybuchła w …………………….. roku .

Polska utraciła wol…………………. na sześć lat.

Zginęło wiele mil…………………. ludzi .

W książce do ćwiczeń – ćwicz.7, 8, 9 str. 8-9 .

******************************************************************************************

Lekcja 2

19 września 2017 

Temat : Po wakacjach.

Powtórzenie wiadomości o literach i spółgłoskach miękkich.

1. Czytanie opowiadania “Po wakacjach” str. 9.

2. Zabawa dydaktyczna ” przymiotniki przeciwstawne”.

4. Powtórzenie wiadomości o literach i głoskach (samogłoski i spółgłoski)

i spółgłoskach miękkich.

5. Ćwiczenia – uzupełnianie wyrazów właściwymi spółgłoskami miękkimi.

W domu.

1. W ćwiczeniach str.6, 7.

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat pochodzenia twojej rodziny.

*********************************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 

Temat: Nowy rok szkolny.

1Zebranie z rodzicami:

–  regulamin szkoły i ucznia,

–  program nauczania w klasie 5,

–  bezpieczeństwo uczniów,

–  kalendarz uroczystości na rok szkolny 2017 / 2018

–  wybór komitetu rodzicielskiego,

–  wolne wnioski.

2. Zabawa dydaktyczna “Szkoła kulturalnego ucznia”.

3. Czytanie wiersza “Dzień dobry szkoło”.

4. Wspomnienia z wakacji.

W domu:

1. Napisz trzy zdania o swoich wakacjach według planu :

gdzie byłeś, co ciekawego widziałeś, kogo poznałeś.

2. Narysuj w zeszycie jesienny kwiat, który najbardziej Ci się podoba.

 

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014