Klasa XI – Jerzy Bazydło

 

 

*********************************************************************************

Lekcja  19

7 lutego  2018 r.

Temat : Młodzież z AK w świetle powieści ” Popiół i diament ” Jerzego Andrzejewskiego .

1. Życie i twórczość Jerzego Andrzejewskiego ( 1909 – 1983 )

2. Geneza powstania powieści ” Popiół i diament ”

3. Fabuła powieści ” Popiół i diament ”

4. Młodzież w powieści ” Popiół i diament ”

5. Fragmenty filmu ” Popiół i diament ”

Praca w domu – ustnie :

Dlaczego żołnierze AK mimo zakończenia wojny nadal walczyli ?

UWAGA :

W środę 14 lutego nie ma lekcji ( środa popielcowa )

*********************************************************************************

Lekcja  18

31 stycznia 2018 r.

Temat : Opowiadania obozowe ” Pożegnanie z Marią ” Tadeusza Borowskiego .

1. Biografia Tadeusza Borowskiego ( 1922 – 1951 )

– pobyt w obozie w  Oświęcimiu jako numer obozowy 119198

2. Geneza powstania opowiadań obozowych:

– przeżycia własne autora

3. Treść opowiadań :

– Pożegnanie z Marią

– Dzień na Harmenzach

– U nas w Auschwitzu

– Ludzie którzy szli

– Proszę państwa do gazu

4. Obóz koncentracyjny w świetle opowiadań Borowskiego

5. Fragmenty filmu ” Pożegnanie z Marią ”

Praca w domu – pisemnie :

Moja wizja obozu koncentracyjnego .

ustnie ;

a.Wybrać temat pracy maturalnej z języka polskiego .

b.Przygotować zeszyty do sprawdzenia 

 

*********************************************************************************

Lekcja  17

24 stycznia 2018 r.

Temat : Twórczość poetów wojennego – Władysława Broniewskiego i Krzysztofa Kamila             Baczyńskiego .

1. Biografia i twórczość Władysława Broniewskiego .

2. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Kiedy będę umierać

– Monte Casino

– Cześć i dynamit

– Bagnet na broń

– Mazowsze

– Firanka

3. Analiza wiersza ” Żołnierz polski ”

4. Biografia i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego .

5. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Biała magia

– Poległym

– Elegia o chłopcu polskim

6. Analiza wiersza  ” Z głową na karabinie ” .

Fragmenty filmu ” Baczyński ”

Praca w domu – pisemnie : 

Co dała Polsce i Polakom twórczość Broniewskiego i Baczyńskiego ?

ustnie – Przygotować prace maturalne z historii do zdania na następnej lekcji .

 

*********************************************************************************

Lekcja  16

17 stycznia 2018 r.

Temat :Powstanie Warszawskie .

1.Wybuch i przebieg powstania ( 1sierpnia do 2 października 1944 r.)

2. Życie stolicy w czasie powstania .

3. Sytuacja w Polsce po upadku powstania :

– powołanie przez Stalina Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej .

– proces ” szesnastu ”

4. Podsumowanie :

– straty polskie w powstaniu

– straty niemieckie w powstaniu .

5. Fragmenty filmów ” Powstanie Warszawskie ” i ” Warszawa 1944 – powstanie “.

Praca w domu – pisemnie :

Na podstawie filmów i innych źródeł opisz  – Jak wyglądało życie w czasie powstania ?.

UWAGA :

Dnia 21 stycznia 2018 r w budynku szkoły , po mszy św. na 11.15 ( około godziny 12.30 )  odbędzie się zebranie rodziców ( wywiadówka ).

 

 

*********************************************************************************

Lekcja  15

10 stycznia 2018 r.

Temat : Wybuch II wojny światowej .

1. Atak Niemiec na Polskę ( 1 września 1939 r .)

2. Atak ZSRR na Polskę ( 17 września 1939 r.  )

3. Polityka mocarstw zachodnich :

– wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję

– niewywiązanie się z paktu o udzieleniu Polsce pomocy

4. Straty w wyniku kampanii wrześniowej

5. Podział Polski :

– między Niemcy a ZSRR ( według paktu Ribbentrop – Mołotow )

– utworzenie Generalnego Gubernatorstwa z Hansem Frankiem na czele .

6. Powstanie państwa podziemnego .

Praca w domu :

pisemnie – Dlaczego Polska przegrała kampanie wrześniową w 1939 roku ?

ustnie – Poszukać i przynieść na następną lekcję wiadomości o Powstaniu Warszawskim .

*********************************************************************************

Lekcja  14

20 grudnia  2017r.

Temat : Tradycje Bożonarodzeniowe

1. Dawne tradycje wigilijne

2. Wigilia w moim domu – wspomnienia

3. wigilia w klasie

– dzielenie się opłatkiem

– śpiewanie kolęd

– spotkanie ze św. Mikołajem

– prezenty

– wspólna wieczerza

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę wspaniałych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku .

*********************************************************************************

Lekcja  13 

13 grudnia  2017r.

Temat : Ostatnie lata II Rzeczypospolitej.

1. Przewrót majowy w 1926 r.

– straty

– zmiany w sprawowaniu władzy

2. Konstytucja kwietniowa ( 23 kwiecień 1935 r )

– postanowienia

3. Rozwój gospodarczy ;

– budowa COP ( Centralnego Okręgu Przemysłowego )

– budowa portu w Gdyni

– rozbudowa Warszawy

– budowa stacji radiowej  pod Raszynem

– budowa portu lotniczego do komunikacji międzynarodowej  w Warszawie

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Piłsudski dokonał zamachu stanu ?

UWAGA :

Na następnej lekcji ostatniej w tym roku  , mamy wigilię klasową . Proszę o przyniesienie smakołyków na wspólny stół .

*********************************************************************************

Lekcja  12  

6 grudnia  2017r.

Temat : Miłość w zmysłowym bezświecie na podstawie poezji Bolesława Leśmiana .

               Mikołajki.

1. Biografia Bolesława Leśmiana ( 1877 – 1937 )

– prawdziwe nazwisko Lesman .

2. Twórczość Bolesława Leśmiana :

– poezje

– 3 tomy baśni

3. Zapoznanie z wybranymi utworami /;

– W malinowym chruśniaku

– Urszula Kochanowska

– wiersz z tomiku poezji ” Napój ciernisty ”

4. Analiza wiersza ” W malinowym chruśniaku ”

5. Mikołajki – historia , tradycje .

Praca w domu – pisemnie :

Poszukać wiadomości o konstytucji kwietniowej z 1935 r. ( postanowienia )

*********************************************************************************

Lekcja  11  

29  listopada 2017r.

Temat : ” Noce i dnie ” Marii Dąbrowskiej – powieść jako saga rodzinna .

1. Biografia Marii Dąbrowskiej (  1889 – 1965 )

2. Geneza powieści ” Noce i dnie ”

3. Treść powieści :

I – Bogumił i Barbara

II – Wieczne zmartwienie

III – Miłość

IV – Wiatr w oczy

4. Analiza głównych postaci ;

– Bogumił

– Barbara

5. Podsumowanie .

6. Fragmenty filmu ” Noce i dnie ”

Praca w domu – ustnie :

Poszukać wiadomości o Bolesławie Leśmianie i jego utworach .

UWAGA :

Przypominam o zdaniu prac maturalnych z geografii i wyborze tematu z historii.

*********************************************************************************

Lekcja  10  

22  listopada 2017r.

Temat : Święto Dziękczynienia w USA .

1. Historia powstania  święta :

– po raz pierwszy w 1621 r jesienią w miejscowości Plymouth w stanie Massachusetts

– od 1941 święto państwowe

2. Święto państwowe , rodzinne i kościelne .

3. Tradycje , zwyczaje i potrawy .

Praca w domu – pisemnie :

Przygotować pracę maturalną z geografii do zdania na następnej lekcji .

*********************************************************************************

Lekcja 9

15 listopada 2017r.

Temat : Krytyka moralności mieszczańskiej w utworze ” Moralność pani Dulskiej ” Gabrieli Zapolskiej .

1. Biografia Gabrieli Zapolskiej ( 1857 – 1921 )

2. Twórczość Gabrieli Zapolskiej .

3. Geneza powstanie utworu :

– życie rodziny Gołąbów ze Lwowa

4. Charakterystyka bohaterów ;

– Aniela Dulska

– Felicjan Dulski – mąż Anieli

– Zbyszko – ich syn

– Hesia i Mela – ich córki

– Hanka – służąca

5 . Przebieg akcji ..

6. Fragmenty filmu ” Moralność pani Dulskiej ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Gabriela Zapolska krytykuje w utworze moralność Anieli Dulskiej ?

*********************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada 2017r.

Temat : Dramat narodowy ” Wesele ” Stanisława Wyspiańskiego .

1. Biografia Stanisława Wyspiańskiego ( 1869 – 1907 )

2. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego .

3. Geneza ” Wesela ”

– wesele przyjaciela Lucjana Rydla

4.Treść dramatu ” Wesele ”

– akt I – stopniowa prezentacja gości weselnych i prowadzonych rozmów .

– akt II – akt o charakterze fantastyczno – symbolicznym związany z widmami .

– akt III – marzenia chłopów o walce o wolność .

5. ” Wesele” jako dramat narodowy .

Praca w domu – (pisemnie na kartkach ):

Przedstaw osąd ( opinię ) na temat pokolenia współczesnego Wyspiańskiemu zawarty w ” Weselu “

*********************************************************************************

Lekcja 7

25  października  2017r.

Temat :Panorama życia na wsi w powieści ” Chłopi ” Władysława Stanislawa Reymonta .

1.Życiorys Władysława Reymonta ( 1867 – 1925 );

– prawdziwe nazwisko Rejment

2. Ogólne wiadomości o “Chłopach ”

3. Problematyka ” Chłopów ” Władysława Reymonta :

– życie obyczajowe chłopów – praca ; rozrywki ;obrzędy religijne

– rozwarstwienie wsi ( podział ze względu na posiadany majątek )

– konflikty na wsi ( spór o ziemię )

– konflikt między dworem a wsią

– zależność życia chłopów od przyrody .

4.Typowe cechy chłopów .

5. Charakterystyka głównych postaci ;

– Macieja Boryny

– Jagny

- Antka Boryny

UWAGA :

W dniu 29 października 2017 r. o godzinie 2.00pm. w Amerykańsko- Polskim Centrum Kulturalnym w Troy odbędą się obchody Polskiego Dnia Dwujęzyczności . Zapraszam młodzież i rodziców do udziału w obchodach .

W następną środę tj. 1 pażdziernika lekcji nie będzie .

*********************************************************************************

Lekcja 6

18 października  2017r.

Temat :Życie i twórczość Stefana Żeromskiego .

1. Biografia Stefana Żeromskiego ( 1864 – 1925 )

– sierota we wczesnej młodości

– kandydat do Literackiej Nagrody Nobla w 1924 r .

2. Twórczość Stefana Żeromskiego :

– utwory

3. Zapoznanie z wybranymi utworami

4. Fragmenty filmu ” Wierna rzeka ”

Praca w domu – ustnie :

Przeczytać  fragmenty opowiadania ” Rozdziobią nas kruki, wrony … ” z inernetu i zastanowić się co nam chciał przekazać pisarz.

Przygotować zeszyty do sprawdzenia .

*********************************************************************************

Lekcja 5

11 października  2017r.

Temat :Twórczość Leopolda Staffa 

1. Życiorys Leopolda Staffa ( 1878 – 1957 )

– poeta czterech okresów literackich

2. Twórczość Leopolda Staffa

– tomiki poezji , dramaty poetyckie

3. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Kowal

– Pierwsza przechadzka

– Ostatni z mego pokolenia

4. Analiza wiersza ” Deszcz jesienny ”

Praca w domu – ustnie :

Dokonaj analizy wiersza ” Kowal ” – wyniki podaj na następnej lekcji .

*********************************************************************************

Lekcja 4

4 października  2017r.

Temat : Poezja społeczna Jana Kasprowicza .

1.Biografia Jana Kasprowicza

2. Twórczość Jana Kasprowicza :

– utwory

3. Zapoznanie z wybranymi utworami ;

– Hej, odłogiem leży nasza rola

– Słyszałem głośny płacz ludzi

– Ballada o słoneczniku

– Krzak dzikiej róży

4. Analiza wiersza Jana Kasprowicza ” Z chałupy ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego poezję Kasprowicza nazywamy społeczną ?

*********************************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017r.

Temat :Twórczość poetycka Kazimierza Przerwy – Tetmajera .

1.Życiorys Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

2. Twórczość Kazimierza Przerwy – Tetmajera

– poezje

– nowele

– powieści .

3.Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Koniec wieku XIX

– Nie wierzę w nic

– Lubię , kiedy kobieta

– Mów do mnie jeszcze

4. Analiza wiersza ” Melodia mgieł nocnych ”

Praca w domu – pisemnie :

Co zasługuje na szczególną uwagę w twórczości Tetmajera ?

ustnie:

Dokonać wyboru pisemnego tematu maturalnego z geografii z podanego zestawu tematów .

UWAGA:

Dyrekcja szkoły organizuje egzamin LOTTE ( na kredyty ) Po zgłoszenia proszę zwracać się do wychowawcy klasy .

****************************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017r.

Temat : Teodor Józef Konrad Korzeniowski i jego ” Lord Jim “.

1. Biografia T.J.K. Korzeniowskiego :

– używał pseudonimu Joseph Conrad

– pisał tylko po angielsku

2. Twórczość Josepha Conrada :

– utwory

3. Treść ” Lorda Jima ”

4. Fragmenty filmu ” Lord Jim ”

Praca w domu – pisemnie :

A. Jak oceniam tytułową postać powieści ” Lord Jim ” ?

B. Dlaczego ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest honor ?

*********************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017r.

Temat : Lekcja organizacyjna .

1. Zapoznanie z programem nauczania .

2. Podręcznik i zeszyt :

– A. Siek , A. Witowska , M. Kończewska – Pdręcznik literacko – językowy ( klasa III liceum )

3. Przypomnienie regulaminów : ucznia i szkoły .

4. Omówienie warunków bezpieczeństwa i spraw porządkowych .

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014