Klasa XI – Jerzy Bazydło

 

 

*********************************************************************************

Lekcja 5

11 października  2017r.

Temat :Twórczość Leopolda Staffa 

1. Życiorys Leopolda Staffa ( 1878 – 1957 )

– poeta czterech okresów literackich

2. Twórczość Leopolda Staffa

– tomiki poezji , dramaty poetyckie

3. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Kowal

– Pierwsza przechadzka

– Ostatni z mego pokolenia

4. Analiza wiersza ” Deszcz jesienny ”

Praca w domu – ustnie :

Dokonaj analizy wiersza ” Kowal ” – wyniki podaj na następnej lekcji .

*********************************************************************************

Lekcja 4

4 października  2017r.

Temat : Poezja społeczna Jana Kasprowicza .

1.Biografia Jana Kasprowicza

2. Twórczość Jana Kasprowicza :

– utwory

3. Zapoznanie z wybranymi utworami ;

– Hej, odłogiem leży nasza rola

– Słyszałem głośny płacz ludzi

– Ballada o słoneczniku

– Krzak dzikiej róży

4. Analiza wiersza Jana Kasprowicza ” Z chałupy ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego poezję Kasprowicza nazywamy społeczną ?

*********************************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017r.

Temat :Twórczość poetycka Kazimierza Przerwy – Tetmajera .

1.Życiorys Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

2. Twórczość Kazimierza Przerwy – Tetmajera

– poezje

– nowele

– powieści .

3.Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Koniec wieku XIX

– Nie wierzę w nic

– Lubię , kiedy kobieta

– Mów do mnie jeszcze

4. Analiza wiersza ” Melodia mgieł nocnych ”

Praca w domu – pisemnie :

Co zasługuje na szczególną uwagę w twórczości Tetmajera ?

ustnie:

Dokonać wyboru pisemnego tematu maturalnego z geografii z podanego zestawu tematów .

UWAGA:

Dyrekcja szkoły organizuje egzamin LOTTE ( na kredyty ) Po zgłoszenia proszę zwracać się do wychowawcy klasy .

****************************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017r.

Temat : Teodor Józef Konrad Korzeniowski i jego ” Lord Jim “.

1. Biografia T.J.K. Korzeniowskiego :

– używał pseudonimu Joseph Conrad

– pisał tylko po angielsku

2. Twórczość Josepha Conrada :

– utwory

3. Treść ” Lorda Jima ”

4. Fragmenty filmu ” Lord Jim ”

Praca w domu – pisemnie :

A. Jak oceniam tytułową postać powieści ” Lord Jim ” ?

B. Dlaczego ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest honor ?

*********************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017r.

Temat : Lekcja organizacyjna .

1. Zapoznanie z programem nauczania .

2. Podręcznik i zeszyt :

– A. Siek , A. Witowska , M. Kończewska – Pdręcznik literacko – językowy ( klasa III liceum )

3. Przypomnienie regulaminów : ucznia i szkoły .

4. Omówienie warunków bezpieczeństwa i spraw porządkowych .

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014