Klasa X – Jerzy Bazydło

***********************************************************************************

Lekcja 5

11 października  2017 r

Temat :Życie i obyczaje szlachty w ” Panu Tadeuszu ” Adama Mickiewicza .

1. Geneza powstania ” Pana Tadeusza ”

2. Życie i obyczaje szlachty w Panu Tadeuszu ”

3. Obyczaje szlachty polskiej

4. Fragmenty filmu ” Pan Tadeusz ” Andrzeja Wajdy .

Praca w domu :

- pisemnie :

a. Co sądzę o obyczajach panujących w domu sędziego Soplicy ( podręcznik str. 77 – 92 ) ?

b. Które z poznanych zasad obowiązują w twoim domu ?

- ustnie :

Poszukać w podręczniku wiadomości o Jacku Soplicy .

***********************************************************************************

Lekcja 4

4 października  2017 r

Temat :” Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza  jako wyraz romantycznego buntu .

1. Ogólne wiadomości :

– pojęcie słowa ballada

– pojęcie słowa romans

2. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Romantyczność

– Świtezianka

– Lilije

3.Analiza wybranych utworów

Praca w domu – ustnie :

Przeczytać w domu utwór ” Świtezianka ” ( podręcznik str. 40 ) i zastanowić się , co chciał nam w tym utworze powiedzieć poeta .

***********************************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017 r

Temat : Życie i twórczość Adama Mickiewicza .

1.Biografia Adama Mickiewicza (1798 – 1855 ) .

2. Twórczość Adam Mickiewicza

– utwory

3.Adam Mickiewicz jako wieszcz narodowy

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Adama Mickiewicza nazywamy wieszczem narodowym  ?

UWAGA :

Dyrekcja szkoły przyjmuje zapisy chętnych na egzamin LOTTE ( egzamin na kredyty ) Po zgłoszenia proszę zwracać się do wychowawcy klasy

***********************************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017 r

Temat : Charakterystyka Romantyzmu .

1.Pojęcie romantyzmu :

– definicja

– dążenia i główne idee

2.Przedstawiciele romantyzmu w Europie i Ameryce :

– Niemcy ; Anglia ; Francja ; Rosja

– USA

3. Przedstawiciele polskiego romantyzmu w literaturze :

– A. Mickiewicz ; A. Malczewski ; A. Fredro ; J. Słowacki ; Z. Krasiński ; C.K. Norwid ; J.I. Kraszewski

4.Różnice między klasykami a romantykami .

Praca w domu – pisemnie :

Co romantyzm dał Polsce i Polakom ?

***********************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 r

Temat : Lekcja organizacyjna .

1. Zapoznanie z programem nauczania .

2. Podręcznik i zeszyt :

– A. Siek, A. Witkowska , M. Kończewska – Podręcznik literacko – językowy ( klasa II liceum )

3. Przypomnienie regulaminów ucznia i szkoły .

4. Zasady zachowania na lekcji .

5. Omówienie warunków bezpieczeństwa .

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014