Klasa X – Jerzy Bazydło

***********************************************************************************

Lekcja 28

18 kwiecień  2018 r.

Temat : Walka Polaków o niepodległość w latach 1900 – 1918  .

1. Ugrupowania polityczne .

2. Sprawa polska w czasie I wojny światowej :

– wybuch wojny ( 28 lipca 1914 r )

– deklaracje państw zaborczych dla Polaków

3. Odzyskanie niepodległości ( 11 listopada 1918 r ) :

– Józef Piłsudski Tymczasowym Naczelnikiem Państwa .

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego udało się Polakom odzyskać niepodległość ?

UWAGA :

Trwają zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/ 2019 . Kwestionariusze są  na stronie tytułowej szkoły z prawej strony ( trzeba wydrukować , wypełnić i z opłatą dostarczyć wychowawcy ). Opłaty w terminie późniejszym będą większe .

 

***********************************************************************************

Lekcja 27

11 kwiecień  2018 r.

Temat : Instytucje i organizacje polonijne w USA.

1.Gazety i czasopisma

2. Organizacje polonijne .

3. Szkolnictwo polonijne

4.Parafie i kościoły .

5. Gazety , czasopisma  i książki :

– księgarnie

– biblioteki

6. Muzea i zabytki polskie w USA ;

– Muzeum polskie w Chicago

– Muzeum II korpusu w Orchard  Lake .

***********************************************************************************

Lekcja 26

4 kwiecień  2018 r.

Temat : Grzeczność językowa i etyka językowa – ćwiczenia z ortografii .

1. Sposoby zwracania do osób w sytuacjach oficjalnych :

– różnej płci ( kobiet , mężczyzn)

– osób kościelnych

2. Etykieta językowa w listach i e-mailach :

– nagłówek

– treść

– podpis

3.Wyrażenia i zwroty grzecznościowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych :

– powitanie ; zaproszenie ; prośba ; gratulacje

Praca w domu- pisemnie :

Wykonaj  z podręcznika ćwiczenia G-1 i G-2 str 170 , pisząc w zeszycie pełnymi zdaniami .

***********************************************************************************

Lekcja 25

28 marzec 2018 r.

Temat : Liryka osobista i filozoficzna Adama Asnyka .

          Tradycje Wielkanocne .

1. Życiorys Adama Asnyka ( 1838 – 1897 )

2. Twórczość Adama Asnyka :

– poezje

– utwory dramatyczne

3. Liryka osobista i filozoficzna:

– osobista ( patriotyczna ; miłosna )

– filozoficzna

4.Analiza wybranych wierszy :

– Do młodych

– Daremne żale , próżny trud …

– Sonet

– Między nami nic nie było

– Limba

5. Tradycje Wielkanocne :

– obyczaje i tradycje Świąt Wielkiej Nocy

– potrawy wielkanocne

Praca w domu – ustnie :

Dlaczego z wierszy Asnyka przemawia rozpacz i melancholia ?

UWAGA :

Wszystkim uczniom oraz rodzicom życzę wspaniałych Świąt Wielkanocnych , smacznego jajka i mokrego poniedziałku 

 

***********************************************************************************

Lekcja 24

21 marzec 2018 r.

Temat : Maria Konopnicka i jej wkład w twórczość ludową i patriotyczną .

              Spotkanie z oficerem policji.

1. Biografia Marii Konopnickiej .

2. Twórczość Marii Konopnickiej :

– nowele

– poezja

– utwory dla dzieci

3. Wkład Marii Konopnickiej w twórczość ludową i patriotyczną :

– Wolny najmita

– Rota

4. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Nasza szkapa

– Miłosierdzie gminy

– Rota

5. Spotkanie z oficerem policji .

Praca w domu – ustnie :

O czym mówi utwór Marii Konopnickiej  ” Na fujarce ” ? ( poszukaj na internecie )

***********************************************************************************

Lekcja 23

14 marzec 2018 r.

Temat : Rola literatury w życiu emigrantów  na podstawie noweli ” Latarnik ” Henry

             Sienkiewicza.

1. Przyczyny emigracji  Polaków :

– polityczne ( obawa przed represjami po powstaniach )

– gospodarcze ( bieda , przeludnienie wsi ,polityka zaborców , słaby przemysł 0

2. Geneza powstania ” Latarnika ”

3. Nowela ” Latarnik ” – treść utworu .

4. Podsumowanie .

5. Fragmenty filmu ” Latarnik ”

Praca w domu – pisemnie :

Co daje emigrantom polska prasa i książka ?

**********************************************************************************

Lekcja 22

7 marzec 2018 r.

Temat : Trylogia Henryka  Sienkiewicza  część II.

1. ” Pan Wołodyjowski ” jako kolejna część trylogii :

– główni bohaterowie

– główne wydarzenia

– główne wątki :

a. wojna tatarsko – turecka z Polską

b. poddanie Kamieńca

c. romanse Wołodyjowskiego

d. miłość Ketlinga do Krzysi

e. Szalona namiętność Azji do Basi .

2.” Ogniem i mieczem ” jako obraz wojny ukraińsko – polskiej ”

– głowni bohaterowie i wydarzenia

– główne wątki :

a. powstanie kozackie na Ukrainie w 1648 r.

b. Klęski Polaków pod : Żółtymi Wodami ; Korsuniem i  Piławcami

c. zwycięstwo pod Beresteczkiem

 

3. Fragmenty filmu ” Ogniem i mieczem ”

d. miłość Heleny do Skrzetuskiego

e. szalona namiętność Bohuna do Heleny

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Kozacy wypowiedzieli posłuszeństwo Polsce ?

***********************************************************************************

Lekcja 21

28 luty  2018 r.

Temat : Trylogia Henryka Sienkiewicza jako powieści krzepiące serca Polaków .

1. Sylwetka pisarza :

– literacka nagroda Nobla ( 1905 ) za powieść ” Quo vadis ”

2. Twórczość Henryka Sienkiewicza ;

– reportaże z podróży do Ameryki

– nowele

– powieści

3. ” Potop ” jako obraz Polski krzepiący serca Polaków

4. Fragmenty filmu ” Potop ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego obrona Częstochowy stała się sygnałem do ogólnego powstania Polaków przeciw Szwedom ?

***********************************************************************************

Lekcja 20

21 luty  2018 r.

Temat : Wizerunek rozkładu społeczeństwa polskiego w ” Lalce ” Bolesława Prusa .

1. Życiorys Bolesława  Prusa :

– właściwe nazwisko Aleksander Głowacki

2. Twórczość Bolesława Prusa :

– utwory

3. Ogólne wiadomości o ” Lalce ”

4. Treść powieści ” Lalka ”

5. Fragmenty filmu ” Lalka ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Prus nadał powieści  tytuł ” Lalka ” ?

***********************************************************************************

Lekcja 19

7 luty  2018 r.

Temat : Romantyzm i pozytywizm w powieści Elizy Orzeszkowej ” Nad Niemnem “

1. Biografia Elizy Orzeszkowej ( 1841 – 1910 ).

2. Twórczość Elizy Orzeszkowej ;

– powieści , nowele i opowiadania

3. geneza powieści ” Nad Niemnem ”

4. Treść powieści.

5. Romantyzm i pozytywizm w utworze .

6. Fragmenty filmu ” Nad Niemnem ”

Praca w domu – ustnie :

Dlaczego Orzeszkowa uważała że to Bohatyrowicze a nie Korczyńscy są pełnoprawnymi obywatelami terenów nad Niemnem ?

UWAGA : 

W następną środę tj. 14 lutego nie ma lekcji ( środa popielcowa )

***********************************************************************************

Lekcja 18

31  stycznia  2018 r.

Temat : Ogólna charakterystyka Pozytywizmu .

1. Ogólne wiadomości o pozytywiźmie :

– filozofia pozytywna Augusta Comte,a

– program działania pozytywistów

2. Pozytywizm na zachodzie :

– realizm – przedstawiciele

– naturalizm – przedstawiciele

3. Pozytywizm w Polsce i jego przedstawiciele .

4. Poezja epoki pozytywizmu .

Praca w domu – pisemnie

Wyjaśnij pojęcia : realizm , naturalizm .

 

***********************************************************************************

Lekcja 17

24  stycznia  2018 r.

Temat : ” Zemsta ” Aleksandra Fredry jako pożegnanie świata szlacheckiego .

1. Życiorys Aleksandra Fredry :

– udział w walkach wojsk Księstwa Warszawskiego przy boku Napoleona

2. Twórczość Aleksandra Fredry :

– wiersze , poematy , ballady , powieści poetyckie, komedie

3. Treść komedii ” Zemsta ”

4. Fragmenty filmu ” Zemsta ”

Praca w domu :

Przygotować zeszyty do sprawdzenia .

***********************************************************************************

Lekcja 16

17  stycznia  2018 r.

Temat :Romantyczna twórczość krajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego .

1. Charakterystyka twórczości krajowej w latach 1831 – 1863

2. Biografia J.I. Kraszewskiego ( 1812 – 1887 )

3. Twórczość Kraszewskiego :

– utwory :powieści obyczajowe ; powieści historyczne ;  inne

4.Treść powieści ” Stara Baśń ”

5. Fragmenty filmu ” Stara Baśń ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Kraszewski pisał powieści historyczne ?

UWAGA :

W dniu 21 stycznia 2018 r w budynku szkoły odbędzie się zebranie rodziców po mszy świętej na 9.30 .

 

 

 

***********************************************************************************

Lekcja 15

10  stycznia  2018 r.

Temat : Cyprian Kamil Norwid – wieczny tułacz i poeta tragiczny .

1. Biografia  Cypriana  Norwida ( 1821 – 1883 ) .

2. Twórczość Cypriana Norwida .

3. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Język ojczysty

– Modlitwa

– Moja Ojczyzna

– Moja piosnka II

– W Weronie

– Bema pamięci żałobny rapsod

– Fortepian Szopena

Praca w domu :

pisemnie – Dlaczego Norwida nazywamy wiecznym tułaczem i poetą tragicznym ?

ustnie – Nauczyć się na pamięć wiersza Norwida ” Moja Piosnka II ” .

 

***********************************************************************************

Lekcja 14

20 grudnia  2017 r

Temat : Tradycje Bożonarodzeniowe .

1. Dawne tradycje wigilijne .

2. Wigilia w moim domu – wspomnienia .

3. Wigilia w klasie :

– dzielenie się opłatkiem

– śpiewanie kolęd

– spotkanie ze św, Mikołajem

– prezenty

– wspólna wieczerza .

Wszystkim uczniom i ich rodzinom  życzę wspaniałych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku .

 

***********************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia  2017 r

Temat :Zygmunt Krasiński i jego ” Nie – Boska komedia “

1.Biografia Zygmunta Krasińskiego (1812 – 1859 )

2.Twórczość Zygmunta Krasińskiego ;

– historyczna

– inne utwory

– listy

3. Ogólne wiadomości o ” Nie – Boskiej komedii ”

4. ” Nie – Boska komedia ” – treść utworu :

– I i II część – dramat rodzinny ( problem poety i poezji ; dzieje Henryka i jego rodziny )

– III i IV część – dramat społeczny ( powszechna rewolucja społeczna )

5.” Nie – Boska komedia ” jako dramat romantyczny .

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Krasiński nadał utworowi tytuł ” Nie- Boska komedia ” ?

UWAGA ;

Na następnej lekcji mamy wigilię klasową . Proszę pamiętać o przyniesieniu smakołyków na wspólny stół .

***********************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia  2017 r

Temat : “Balladyna ” – dramat władzy Juliusza Słowackiego .

                 Mikołajki .

1.Ogólne wiadomości o dramacie .

2. Treść utworu

3. Zbrodnia drogą do korony i władzy :

– postawy bohaterów

– zbrodnia jako droga do tronu .

– Balladyna jako przedstawicielka zbrodni .

4. Mikołajki – historia , tradycje .

Praca a domu – pisemnie :

Jak oceniam Balladynę tytułową bohaterkę dramatu .

***********************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada  2017 r

Temat : Polska po klęsce Powstania Styczniowego .

1. Zabór rosyjski :

– represje Berga w Królestwie i Murawiowa na Litwie

– sposoby walki z zaborcą

2. Zabór pruski ;

– represje rządu Otto Bismarcka

– rugi pruskie ( wydalanie nie obywateli z Prus )

– sposoby walki ( wóz Drzymały ,strajk dzieci  we Wrześni )

3. Zabór austriacki :

– największe swobody dla Polaków ( szkoły , teatry, wystawy malarskie )

Praca w domu – pisemnie : 

Jak Polacy bronili się przed wynaradawianiem ( rusyfikacją i germanizacją ) ?

***********************************************************************************

Lekcja 10

22 listopada  2017 r

Temat : Polska w epoce powstań narodowych .

               Święto Dziękczynienia w USA .

1. Kongres Wiedeński ( 1815 r )

– postanowienia

– postanowienia w sprawie Polski :

a. powstanie Królestwa Polskiego ( każdy kolejny car rosyjski królem Polski )

b. powstanie Rzeczpospolitej Krakowskiej( pod nadzorem wszystkich zaborców )

2. Powstanie Listopadowe ( 1830 – 1831 )

– przyczyny wybuchu , przebieg , upadek

3. Wiosna Ludów ( 1846 – 1849 )

– w Polsce 1848 r.

– rabacja galicyjska Jakuba Szeli ( rzeź szlachty i niszczenie dworów )

4. Powstanie Styczniowe ( 1863 – 1864 )

– przyczyny wybuchu , przebieg , znaczenie

5. Znaczenie powstań .

6. Święto Dziękczynienia w USA :

– historia powstania

– tradycje , zwyczaje , potrawy .

Praca w domu pisemnie :

Jakie było znaczenie powstań narodowych dla Polski i Europy ?

***********************************************************************

Lekcja 9

15 listopada  2017 r

Temat: ” Kordian ” Juliusza Słowackiego jako dramat narodowy .

1. Ogólne wiadomości o ” Kordianie ”

– miała być trylogia

– II i III część autor prawdopodobnie zniszczył

2.Treść dramatu :

– Przygotowanie

– Prolog

– akt I – charakterystyka piętnastoletniego Kordiana

– akt II- podróże Kordiana po Europie Zachodniej

– akt III – Kordian w roli spiskowca przygotowującego zamach na życie cara

3. ” Kordian ” jako dramat romantyczny .

4. Problem walki narodowowyzwoleńczej w ” Kordianie ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Kordian mimo możliwości nie dokonał zamachu na życie cara ?

 

 

***********************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada  2017 r

Temat :Życie i twórczość Juliusza Słowackiego .

1.Biografia Juliusza Słowackiego ( 1809 – 1849 )

2.Twórczość Juliusza Słowackiego .

3. Zapoznanie z wybranymi utworami .

Praca w domu – pisemnie ( na kartkach ) :

Dlaczego między Słowackim a Mickiewiczem trwała rywalizacja a nawet wrogość ?

***********************************************************************************

Lekcja 7

25 października  2017 r

Temat : Ziemie polskie w okresie napoleońskim .

1.Polska po upadku państwa .

2. Legiony polskie we  Włoszech .

3. Księstwo Warszawskie – 1807 r.

4. Konstytucja Księstwa Warszawskiego .

5. Upadek Napoleona .

Praca w domu – pisemnie :

Scharakteryzuj konstytucję Księstwa Warszawskiego .

UWAGA :

W dniu 29 października jest organizowany w Amerykańsko-Polskim Polski Dzień Dwujęzyczności . Rozpoczęcie o godzinie 2.00 pm . Zapraszam młodzież i rodziców.Centrum Kulturalnym w Troy 

W następną środę tj.1 listopada nie będzie zajęć. 

***********************************************************************************

Lekcja 6

18 października  2017 r

Temat : Życie i działalność Jacka Soplicy głównego bohatera  ” Pana Tadeusza “.

1. Młodość Jacka Soplicy :

– hulaka , warchoł , zabójca

– przemiana w księdza Robaka

2.Działalność księdza Robaka jako emisariusza ;

– emisariusz Napoleona przygotowujący powstanie na Litwie

3. Rehabilitacja Jacka Soplicy :

– odznaczenie pośmiertne przez Napoleona Krzyżem Legii Honorowej

4. Jacek Soplica jako typ bohatera romantycznego .

5. Podsumowanie

6. Fragmenty filmu ” Pan Tadeusz – spowiedź Jacka Soplicy ”

Praca w domu – pisemnie :

Jak oceniam życie i działalność Jacka Soplicy ?

 

***********************************************************************************

Lekcja 5

11 października  2017 r

Temat :Życie i obyczaje szlachty w ” Panu Tadeuszu ” Adama Mickiewicza .

1. Geneza powstania ” Pana Tadeusza ”

2. Życie i obyczaje szlachty w Panu Tadeuszu ”

3. Obyczaje szlachty polskiej

4. Fragmenty filmu ” Pan Tadeusz ” Andrzeja Wajdy .

Praca w domu :

- pisemnie :

a. Co sądzę o obyczajach panujących w domu sędziego Soplicy ( podręcznik str. 77 – 92 ) ?

b. Które z poznanych zasad obowiązują w twoim domu ?

- ustnie :

Poszukać w podręczniku wiadomości o Jacku Soplicy .

***********************************************************************************

Lekcja 4

4 października  2017 r

Temat :” Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza  jako wyraz romantycznego buntu .

1. Ogólne wiadomości :

– pojęcie słowa ballada

– pojęcie słowa romans

2. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Romantyczność

– Świtezianka

– Lilije

3.Analiza wybranych utworów

Praca w domu – ustnie :

Przeczytać w domu utwór ” Świtezianka ” ( podręcznik str. 40 ) i zastanowić się , co chciał nam w tym utworze powiedzieć poeta .

***********************************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017 r

Temat : Życie i twórczość Adama Mickiewicza .

1.Biografia Adama Mickiewicza (1798 – 1855 ) .

2. Twórczość Adam Mickiewicza

– utwory

3.Adam Mickiewicz jako wieszcz narodowy

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Adama Mickiewicza nazywamy wieszczem narodowym  ?

UWAGA :

Dyrekcja szkoły przyjmuje zapisy chętnych na egzamin LOTTE ( egzamin na kredyty ) Po zgłoszenia proszę zwracać się do wychowawcy klasy

***********************************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017 r

Temat : Charakterystyka Romantyzmu .

1.Pojęcie romantyzmu :

– definicja

– dążenia i główne idee

2.Przedstawiciele romantyzmu w Europie i Ameryce :

– Niemcy ; Anglia ; Francja ; Rosja

– USA

3. Przedstawiciele polskiego romantyzmu w literaturze :

– A. Mickiewicz ; A. Malczewski ; A. Fredro ; J. Słowacki ; Z. Krasiński ; C.K. Norwid ; J.I. Kraszewski

4.Różnice między klasykami a romantykami .

Praca w domu – pisemnie :

Co romantyzm dał Polsce i Polakom ?

***********************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 r

Temat : Lekcja organizacyjna .

1. Zapoznanie z programem nauczania .

2. Podręcznik i zeszyt :

– A. Siek, A. Witkowska , M. Kończewska – Podręcznik literacko – językowy ( klasa II liceum )

3. Przypomnienie regulaminów ucznia i szkoły .

4. Zasady zachowania na lekcji .

5. Omówienie warunków bezpieczeństwa .

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014