Klasa X – Jerzy Bazydło

***********************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia  2017 r

Temat :Zygmunt Krasiński i jego ” Nie – Boska komedia “

1.Biografia Zygmunta Krasińskiego (1812 – 1859 )

2.Twórczość Zygmunta Krasińskiego ;

– historyczna

– inne utwory

– listy

3. Ogólne wiadomości o ” Nie – Boskiej komedii ”

4. ” Nie – Boska komedia ” – treść utworu :

– I i II część – dramat rodzinny ( problem poety i poezji ; dzieje Henryka i jego rodziny )

– III i IV część – dramat społeczny ( powszechna rewolucja społeczna )

5.” Nie – Boska komedia ” jako dramat romantyczny .

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Krasiński nadał utworowi tytuł ” Nie- Boska komedia ” ?

UWAGA ;

Na następnej lekcji mamy wigilię klasową . Proszę pamiętać o przyniesieniu smakołyków na wspólny stół .

***********************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia  2017 r

Temat : “Balladyna ” – dramat władzy Juliusza Słowackiego .

                 Mikołajki .

1.Ogólne wiadomości o dramacie .

2. Treść utworu

3. Zbrodnia drogą do korony i władzy :

– postawy bohaterów

– zbrodnia jako droga do tronu .

– Balladyna jako przedstawicielka zbrodni .

4. Mikołajki – historia , tradycje .

Praca a domu – pisemnie :

Jak oceniam Balladynę tytułową bohaterkę dramatu .

***********************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada  2017 r

Temat : Polska po klęsce Powstania Styczniowego .

1. Zabór rosyjski :

– represje Berga w Królestwie i Murawiowa na Litwie

– sposoby walki z zaborcą

2. Zabór pruski ;

– represje rządu Otto Bismarcka

– rugi pruskie ( wydalanie nie obywateli z Prus )

– sposoby walki ( wóz Drzymały ,strajk dzieci  we Wrześni )

3. Zabór austriacki :

– największe swobody dla Polaków ( szkoły , teatry, wystawy malarskie )

Praca w domu – pisemnie : 

Jak Polacy bronili się przed wynaradawianiem ( rusyfikacją i germanizacją ) ?

***********************************************************************************

Lekcja 10

22 listopada  2017 r

Temat : Polska w epoce powstań narodowych .

               Święto Dziękczynienia w USA .

1. Kongres Wiedeński ( 1815 r )

– postanowienia

– postanowienia w sprawie Polski :

a. powstanie Królestwa Polskiego ( każdy kolejny car rosyjski królem Polski )

b. powstanie Rzeczpospolitej Krakowskiej( pod nadzorem wszystkich zaborców )

2. Powstanie Listopadowe ( 1830 – 1831 )

– przyczyny wybuchu , przebieg , upadek

3. Wiosna Ludów ( 1846 – 1849 )

– w Polsce 1848 r.

– rabacja galicyjska Jakuba Szeli ( rzeź szlachty i niszczenie dworów )

4. Powstanie Styczniowe ( 1863 – 1864 )

– przyczyny wybuchu , przebieg , znaczenie

5. Znaczenie powstań .

6. Święto Dziękczynienia w USA :

– historia powstania

– tradycje , zwyczaje , potrawy .

Praca w domu pisemnie :

Jakie było znaczenie powstań narodowych dla Polski i Europy ?

***********************************************************************

Lekcja 9

15 listopada  2017 r

Temat: ” Kordian ” Juliusza Słowackiego jako dramat narodowy .

1. Ogólne wiadomości o ” Kordianie ”

– miała być trylogia

– II i III część autor prawdopodobnie zniszczył

2.Treść dramatu :

– Przygotowanie

– Prolog

– akt I – charakterystyka piętnastoletniego Kordiana

– akt II- podróże Kordiana po Europie Zachodniej

– akt III – Kordian w roli spiskowca przygotowującego zamach na życie cara

3. ” Kordian ” jako dramat romantyczny .

4. Problem walki narodowowyzwoleńczej w ” Kordianie ”

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Kordian mimo możliwości nie dokonał zamachu na życie cara ?

 

 

***********************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada  2017 r

Temat :Życie i twórczość Juliusza Słowackiego .

1.Biografia Juliusza Słowackiego ( 1809 – 1849 )

2.Twórczość Juliusza Słowackiego .

3. Zapoznanie z wybranymi utworami .

Praca w domu – pisemnie ( na kartkach ) :

Dlaczego między Słowackim a Mickiewiczem trwała rywalizacja a nawet wrogość ?

***********************************************************************************

Lekcja 7

25 października  2017 r

Temat : Ziemie polskie w okresie napoleońskim .

1.Polska po upadku państwa .

2. Legiony polskie we  Włoszech .

3. Księstwo Warszawskie – 1807 r.

4. Konstytucja Księstwa Warszawskiego .

5. Upadek Napoleona .

Praca w domu – pisemnie :

Scharakteryzuj konstytucję Księstwa Warszawskiego .

UWAGA :

W dniu 29 października jest organizowany w Amerykańsko-Polskim Polski Dzień Dwujęzyczności . Rozpoczęcie o godzinie 2.00 pm . Zapraszam młodzież i rodziców.Centrum Kulturalnym w Troy 

W następną środę tj.1 listopada nie będzie zajęć. 

***********************************************************************************

Lekcja 6

18 października  2017 r

Temat : Życie i działalność Jacka Soplicy głównego bohatera  ” Pana Tadeusza “.

1. Młodość Jacka Soplicy :

– hulaka , warchoł , zabójca

– przemiana w księdza Robaka

2.Działalność księdza Robaka jako emisariusza ;

– emisariusz Napoleona przygotowujący powstanie na Litwie

3. Rehabilitacja Jacka Soplicy :

– odznaczenie pośmiertne przez Napoleona Krzyżem Legii Honorowej

4. Jacek Soplica jako typ bohatera romantycznego .

5. Podsumowanie

6. Fragmenty filmu ” Pan Tadeusz – spowiedź Jacka Soplicy ”

Praca w domu – pisemnie :

Jak oceniam życie i działalność Jacka Soplicy ?

 

***********************************************************************************

Lekcja 5

11 października  2017 r

Temat :Życie i obyczaje szlachty w ” Panu Tadeuszu ” Adama Mickiewicza .

1. Geneza powstania ” Pana Tadeusza ”

2. Życie i obyczaje szlachty w Panu Tadeuszu ”

3. Obyczaje szlachty polskiej

4. Fragmenty filmu ” Pan Tadeusz ” Andrzeja Wajdy .

Praca w domu :

- pisemnie :

a. Co sądzę o obyczajach panujących w domu sędziego Soplicy ( podręcznik str. 77 – 92 ) ?

b. Które z poznanych zasad obowiązują w twoim domu ?

- ustnie :

Poszukać w podręczniku wiadomości o Jacku Soplicy .

***********************************************************************************

Lekcja 4

4 października  2017 r

Temat :” Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza  jako wyraz romantycznego buntu .

1. Ogólne wiadomości :

– pojęcie słowa ballada

– pojęcie słowa romans

2. Zapoznanie z wybranymi utworami :

– Romantyczność

– Świtezianka

– Lilije

3.Analiza wybranych utworów

Praca w domu – ustnie :

Przeczytać w domu utwór ” Świtezianka ” ( podręcznik str. 40 ) i zastanowić się , co chciał nam w tym utworze powiedzieć poeta .

***********************************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017 r

Temat : Życie i twórczość Adama Mickiewicza .

1.Biografia Adama Mickiewicza (1798 – 1855 ) .

2. Twórczość Adam Mickiewicza

– utwory

3.Adam Mickiewicz jako wieszcz narodowy

Praca w domu – pisemnie :

Dlaczego Adama Mickiewicza nazywamy wieszczem narodowym  ?

UWAGA :

Dyrekcja szkoły przyjmuje zapisy chętnych na egzamin LOTTE ( egzamin na kredyty ) Po zgłoszenia proszę zwracać się do wychowawcy klasy

***********************************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017 r

Temat : Charakterystyka Romantyzmu .

1.Pojęcie romantyzmu :

– definicja

– dążenia i główne idee

2.Przedstawiciele romantyzmu w Europie i Ameryce :

– Niemcy ; Anglia ; Francja ; Rosja

– USA

3. Przedstawiciele polskiego romantyzmu w literaturze :

– A. Mickiewicz ; A. Malczewski ; A. Fredro ; J. Słowacki ; Z. Krasiński ; C.K. Norwid ; J.I. Kraszewski

4.Różnice między klasykami a romantykami .

Praca w domu – pisemnie :

Co romantyzm dał Polsce i Polakom ?

***********************************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 r

Temat : Lekcja organizacyjna .

1. Zapoznanie z programem nauczania .

2. Podręcznik i zeszyt :

– A. Siek, A. Witkowska , M. Kończewska – Podręcznik literacko – językowy ( klasa II liceum )

3. Przypomnienie regulaminów ucznia i szkoły .

4. Zasady zachowania na lekcji .

5. Omówienie warunków bezpieczeństwa .

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014