Klasa VIII – Małgorzata Mulik

Lekcja 5

11 pażdziernika 2017

Temat : Czy znam dobrze odmienne części mowy.

Legiony polskie we Włoszech.

1. Rozpoznawanie poszczególnych części mowy – na jakie pytania odpowiadają.

2. Przykłady rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników, zaimków.

3. Rozpoznawanie części mowy w tekście i nazywanie ich.

4. Sytuacja panująca w Polsce pod zaborami.

5. Jak doszło do powstania legionów i kto nimi dowodził.

6. Kim byli legioniści i jak wyglądali.

Zadnie domowe:

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia – ćwicz. 2 str.2  ;  ćwicz. 5 i 6 str.4.

2. Na następną lekcję przynieś ulubioną książkę.

******************************************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017

Temat : “Mazurek Dąbrowskiego”- narodowy hymn Polski.

1. Pojęcie hymnu narodowego i rozumienie jego roli.

2. Odśpiewanie hymnu i przyjęcie prawidłowej postawy podczas jego

wykonywania.

3.   Odczytanie informacji o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego z

wykorzystaniem opowiadania “U legionistów w Reggio”.

4. Rozumienie dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” stał się tak popularny,

szczególnie w chwilach, gdy jego śpiewanie było zabronione

(zagrzewał do walki, budził uczucia patriotyzmu i dumy narodowej;

podtrzymywał na duchu, dodawał otuchy; wyrażał wiarę w zwycięstwo)

Zadanie domowe :

1. W czytance – zad.7, 8 str. 11

2. Wyszukaj słowa hymnu “Mazurek Dąbrowskiego”, wpisz do zeszytu i naucz

się na pamięć trzech pierwszych zwrotek.

 

 

******************************************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017

Temat : Polska na mapie Europy.

1. Zapoznanie uczniów z położeniem geograficznym Polski .

2 .Cechy położenia Polski .

3. Państwa sąsiadujące z Polską .

4. Wyszukiwanie i wskazywanie na mapie Polski miejsc, które określają jej

położenie .

5. Wskazywanie na mapie sąsiadów Polski.

6. Określanie położenie swojej miejscowości.

Zadanie domowe :

1. Wyszukaj i zapisz w zeszycie co to jest Park Narodowy,

jak należy się w nim zachować.

2. Przetłumacz tekst ze str.99 – Ćwiczenia.

*************************************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017

Temat: Druga wojna światowa.

             Spółgłoski miękkie.

1. Jakie były przyczyny II wojny światowej.

2. Atak Niemiec i Rosji sowieckiej na Polskę.

3. Rozumienie pojęcia – Kampania Wrześniowa.

4. Rozumienie pojęć – faszyzm, nazizm.

5. Co rozumiemy pod hasłem “Pamięć narodowa”.

Zadanie domowe.

W zeszycie do historii wykonaj zad.A i B.

**************************************************************************************

Lekcja 1

13 września 2017 

Temat:  Organizacja roku szkolnego.

Ćwiczenia z gramatyki: Odmiana części mowy przez: osoby, liczby,

stopniowanie przymiotników.

Zadanie domowe:

1. Przeczytać opowiadanie pt. “Niezłomny prezydent Warszawy” – str. 93-95

2. Odpowiedz pisemnie na pyt. 6 str. 95

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014