Klasa VIII – Małgorzata Mulik

Lekcja 28

18 kwietnia 2018

Temat : Ziemia – żyjąca planeta.

1. Określenie położenia Ziemi – Układ Słoneczny.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska.

3. Dyskusja na temat – jakie działania człowieka zagrażają Ziemi.

4. Obejrzenie filmu edukacyjnego – „Ziemia – zielona planeta”.

Zadanie domowe :

Zrób plan ochrony ekologicznej Twojego domu.

 *****************************************************************************************

Lekcja 27

11 kwietnia 2018

Temat : Opowiadanie o „Romku” – małym bohaterze.

1. Rozumienie pojęć : wolność, demokracja, godność osobista.

2. Poznański Czerwiec 1956 masowy bunt, wywołany przez robotników

Zakładów Cegielskiego.

3. Wybuch gniewu, spowodowanego niezgodą na ówczesną rzeczywistość

biedy, głodu i drożyzny.

4. Spontaniczny zryw mieszkańców Poznania w imię ponadczasowych

wartości, takich jak wolność czy praworządność.

Zadanie domowe :

1. Na podstawie tekstu ze str.69 – 70 odpowiedz pisemnie zdaniami rozwiniętymi na

na pyt. 2, 3, 5 str 68 ( dodatkowo dla chętnych – pyt.4 str.68 ).

2. Wyrazy do dyktanda : żądać, skóra, krzyż, późno, kłótnia, harcerz,

marynarz, dojrzały , krzywy, brzydki, zamknąć, ciągnąć, dotknąć.

****************************************************************************************

Lekcja 26

4 kwietnia 2018

Temat : Gwary bogactwem ojczystego języka.
 1. Poznanie zróżnicowania współczesnej polszczyzny.

 2. Uświadomienie wartości zróżnicowania języka.

 3. Kształtowanie postawy pielęgnującej bogactwo języka w postaci gwary

jako dziedzictwa narodowego i kulturowego.

 4. Kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi posługujących się gwarą.

5. Rozumienie pojęcia: język ogólnopolski, dialekt, gwara,

6. Głośne czytanie tekstów napisanych gwarą,

Zadanie domowe :

Ćwiczenia – 4, 6, 7 str. 77-78 (dodatkowo dla chętnych ćwicz.5 str. 78).

*****************************************************************************************

Lekcja 25

28 marca 2018

Temat : Uczniowie z Emaus – ( fragment Ewangelii).

              Radosne święta Wielkiej Nocy.

1. Podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń.

3. Dlaczego podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

jest takie ważne.

4. Obejrzenie filmów na You Tube : „Uczniowie z Emaus”, „Jerozolima w

czasach Jezusa”.

Zadanie domowe : 

Opiszcie potrawy jakie znajdowały się na świątecznym stole w waszym domu.

Wszystkim uczniom życzę radosnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy.

******************************************************************************************

Lekcja 24

21 marca 2018

Temat : Geografia Polski – ukształtowanie terenu

                    ( krainy geograficzne c.d.).

1. Rodzaje ukształtowania obszaru Polski : pobrzeża;  pojezierza; niziny; wyżyny;  góry.

2. Krainy geograficzne wchodzące w skład poszczególnych pasów ukształtowania.

3. Wskazywanie na mapie granic krain geograficznych.

4. Zróżnicowanie środowiska geograficznego Polski.

5. Krajobrazy Polski .

6. Spotkanie z policjantem – bezpieczne zachowanie podczas jazdy samochodem.

Zadanie domowe :

1. Przeczytaj uważnie fragment listu Fryderyka Chopina ,a następnie napisz po polsku

odpowiedzi na pytania :

…I have seen, indeed, all the fortifications from all sides of the city, with all details, I saw the famous machine for moving sand from one place to another (…) also, the churches of Gothic construction, founded by the Teutonic Knights, of which one was built in 1231. I saw the leaning tower, the famous town hall, both outside and inside, whose greatest peculiarity is that it has many windows as there are days in the year, as many halls as month, as many rooms as weeks, and that its entire edifice is most sublime, in Gothic taste. Still, all of this does not surpass the gingerbread, oh that gingerbread, a piece of which I’ve sent to Warsaw.

Fryderyk Chopin to Jan Matuszynski.

This how Chopin summed up his impressions of the excursion he took from Szafarnia to Cpernicus’ native city in 1825.

1. Jaki miasto odwiedzł Chopin w 1825 roku?

2. Jakim zabytkiem się zachwycił? Opisz go krótko?

3. Jaki przysmak najbardziej smakował mu w tym mieście?

 

*****************************************************************************************

Lekcja 23

14 marca 2018

Temat : Krainy geograficzne w Polsce.

1. Przebieg pasów ukształtowania powierzchni Polski – ćwiczenia z mapą.

2. Poznanie określeń – wyżyny, niziny, góry, depresja.

3. Ćwiczenia z mapą ,wskazywanie krain geograficznych, najniżej i najwyżej

położonych miejsc, rzek, jezior, miast.

Zadanie domowe :

1. Wybierz i wypisz niektóre ważne zabytki znajdujące się wzdłuż Bałtyku.

2. Wybierz dowolne miasto w tej krainie geograficznej (Pobrzeże Bałtyckie)

i napisz o nim kilka zdań, zilustruj pracę jego herbem.

****************************************************************************************

Lekcja 22

7 marca 2018

Temat : „ Pan Tadeusz” – losy bohaterów utworu Adama Mickiewicza.

1. Powód, dla którego zostało napisane dzieło ( wykorzystanie wiadomosci z

czyt. „Na paryskim bruku”).

2. Wyodrębnienie w Inwokacji fragmentów, w których poeta opisuje

litewskie krajobrazy.

3. Zasady dobrego wychowania – Sędziego nauka o grzeczności.

4. Losy Jacka Soplicy i losy Tadeusza.

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia str.87-88

2. Czytanka ćwicz. 1 i 5 str. 108 (pisemnie).

3. Nauczyć się na pamięć Inwokacji – zostało Wam 3 tygodnie (str.100)

****************************************************************************************

Lekcja 21

22 lutego 2018

Temat : Adam Mickiewicz – fragment ” Pana Tadeusza”.

Przymiotnik – odmiana przez przypadki, liczby, rodzaje,

stopniowanie przymiotnika.

 

Zadanie domowe :

1. Nauczyć się na pamięć Inwokacji – czytanka str.100 (macie czas 4 tygodnie).

2. Wystopniuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym,

ułóż 6 zdań rozwiniętych z  wybranymi rzeczownikami z przymiotnikiem :

piękny , mądry , duży , modny , szybki , dzielny.

*****************************************************************************************

Lekcja 20

21 lutego 2018

Temat : Wśród rówieśników – Opowiadanie ” Pośpieszny” .

Odmiana  rzeczowników w różnej formie przez przypadki.

 

Zadanie domowe :

1. Na podstawie tekstu str. 154-156 odpowiedz pisemnie

na pyt. 3, 4, 6,9, str. 156 -157.

*******************************************************************************************

Lekcja 19

14 lutego 2018

Temat : Imiesłów przymiotnikowy.

               Przypadki raz jeszcze  – odmiana.

1. Utrwalenie wiadomości o czasowniku i przymiotniku,

2. Poznanie nowej części  mowy – imiesłowu.

3. Podział imiesłowów przymiotnikowych na czynne i bierne.

4. Poprawne stosowanie i odmiana imiesłowu.

5. Odmiana rzeczowniów przez przypadki.

Zadanie domowe :

1. Przetłumaczyć teksty w ćwiczeniach  str.100-101

2. Ćwicz. 4 – 8 str. 34 -36

W DNIU 14 LUTEGO  W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO. 

*************************************************************************************************

Lekcja 18

31 stycznia 2018

Temat : Opowiadanie ” Zakład”- wśród nastolatków.

Gramatyka – wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym.

1. Bohaterowie opowiadania i ich charakterystyka.

2. Czy jestem dobrym kolegą ?

3. Co to znaczy być opiekuńczym ?

4.  Poznanie nowych wyrazów i zwrotów : doznać niepowodzenia,

ponieść klęskę, trimfować.

5. Ćwiczenia ortograficzne z ó wymiennym i niewymiennym.

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia ( 1- 10 ) str.93-94

2. Ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str.13-14.

***********************************************************************************************

Lekcja 17

24 stycznia 2018

Temat : Opowiadanie “Królewski Krakow wita polskie orły”.

Wielkie i małe litery w języku polskim i angielskim.

1. Jakie wydarzenie z historii Polski było inspiracją do napisania opowiadania.

2. Kim jest Zygmunt?

3. Charakterystyka bohatera czytanki i ocena jego zachowania.

4. Wybieramy najważniejsze wydarzenie ze zdażeń wspomnianych przez autora.

5. Wyszukiwanie fragmentów opisujących uczucia mieszkańców Krakowa.

Zadanie domowe :

1. Uzupełnij w ćwiczeniach str.81 – 82.

2. Ćwiczenia 1, 2, 3 str.22

**********************************************************************************************

Lekcja 16

17 stycznia 2018

Temat : Wielcy polscy odkrywcy – Ignacy Domeyko.

1. Zaznajomienie z sylwetkami polskich odkrywców i podróżników oraz z ich

dokonaniami -film na YouTube.

2. Analiza opowiadania “Wielki mędrzec z Polski”.

– gdzie rozgrywa się akcja i kto jest bohaterem opowiadania.

– charakterystyka postaci sławnego uczonego

– odkrycia, których dokonał

Zadanie domowe :

Przygotuj pracę na oddzielnej kartce o jednym z wielkich polskich
podróżników i odkrywców.

Ćwicz .1, 2, 3 str. 83 – ramka na dole.

W najbliższą niedzielę 21 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15 w sali nr 4,

odbędzie się wywiadówka.

*************************************************************************************************

Lekcja 15

10 stycznia 2018

Temat : Szare Szeregi – walka młodzieży polskiej podczas II wojny z okupantem..

              Przebieg i zakończenie II wojny światowej.

1. Zapoznanie z historią organizacji harcerskiej z czasów II w.św. – Szarych

Szeregów.

2. W jaki sposób harcerze walczyli z okupantem – dyskusja na podst. opowiadania

pt.”Spotkanie z tygrysami” i jaka była ich rola podczas Powstania

Warszawskiego.

3. Charakterystyka postaci występujących w opowiadaniu.

4. Dyskusja na temat warunków w jakich żyli i walki którą prowadzili ich

rówieśnicy w tamtych latach.

Zdanie domowe :

Ćwicz. 1, 2, 3 str.60 (kolorowa ramnka).

*************************************************************************************************

Lekcja 14

20 grudnia 2017

Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

1. Przypomnienie – dlaczego są święta, co to jest obrządek, tradycje

i zwyczaje – pogadanka.
ŒŚwięta, które obchodzimy wiążą się z tradycją rodzinną, religijną i narodową.

2. Jakie znaczenie dla rodziny ma kultywowanie tradycji i zwyczajów

świątecznych.

3. Pogadanka na temat znanych polskich tradycji związanych z nadchodzącymi

świętami Bożego Narodzenia :

Przygotowanie stołu wigilijnego
Siano pod obrusem
Ubieranie choinki
Potrawy wigilijne
Dzielenie się opłatkiem

4. Wigilia klasowa : wizyta Mikołaja, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Zadanie domowe :

Narysuj na osobnej kartce świąteczny stół i napisz jakie potrawy

najbardziej Ci smakowały.

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę szczęśliwych świąt

Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.

**************************************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia 2017

Temat : “Boże Narodzenie w naszych domach”.

                Wiersz Feliksa Konarskiego “Dwie Wigilie”.

1. Tradycje i zwyczaje wigilijne w naszych domach.

2. Redagowanie życzeń świątecznych.

3. Zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych krajach Europy.

4. Określanie nastroju wieczerzy wigilijnej na podstawie wiersza “Dwie Wigilie”.

5. Przymiotniki i ich rodzaje.

Zadanie domowe:

1. Zredaguj życzenia świąteczne dla kolegi lub koleżanki z klasy.

2. Przeczytaj wiersz ze str. 185-186, odpowiedz na pyt. 4 i 7 str.186

*************************************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia 2017

Temat : Polskie rzeki – Wisła.

              Krajobraz górski – Tatry.

1. Zapoznanie z największą rzeką Polski – Wisłą, począwszy od źródeł aż do

ujścia oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami.

2. Krajobrazy terenów przez które przepływa rzeka (film).

3. Miasta leżące nad Wisłą.

4. Charakterystyka najwyższych gór w Polsce, oraz wskazywanie na mapie.

5. Charakterystyczne szczyty, jeziora i doliny Tatr.

Zadanie domowe :

1.Na podstawie mapy wypisz najważniejsze prawe i lewe dopływy Wisły.

2. Wyszukaj najcenniejsze zabytki miast ( o których psaliśmy podczas lekcji )

przez które przepływa Wisła i zapisz w zeszycie.

***********************************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada 2017

Temat : Losy polskich dzieci podczas II wojny światowej – fragment książki

              Hanki Ordonówny “Tułacze dzieci”.

1. Kim była Hanka Ordonówna i jej wkładów ocalenie polskich dzieci.

2. Napaść Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r.

3. Wywózka w głąb Rosji tysięcy polskich rodzin.

4. Dlaczego mówimy – nieludzka ziemia.

5. Jak wyglądało codzienne życie polskiego dziecka.

6. Układanie planu opowiadania.

Zadanie domowe :

Ćwicz. 6, 7 str. 51

***********************************************************************************************

Lekcja 10

21 listopada 2017

Temat : Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia- święto wszystkich

              Amerykanów.

              Polskie symbole narodowe.

1. Zapoznanie uczniów z historią Święta Dziękczynienia.

2. Obejrzenie filmu o przybyciu pierwszych pielgrzymów, jak radzili sobie w

nowych warunkach.

3. Po obejrzeniu filmu układanie zdań w kolejności wydarzeń.

4. Wyszukiwanie i podkreślanie czasowników w napisanych zdaniach.

5. Rozmowa na temat – dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów.

6. Modlitwy dziękczynne – komu i za co w nich dziękujemy.

7. Układanie i nazywanie polskich symboli narodowych (puzzle)

Zadanie domowe :

1.  Napisz zdania z następującymi wyrazami i zwrotami : świąteczny obiad,

uroczysty, jesienny, wesoły, ugotować, życzenia, piękny obrus.

************************************************************************************************

Lekcja 9

15 listopada 2017

Temat : Opowiadanie ” Na paryskim bruku” Zofii Kossak-Szczuckiej.

1. Układamy plan opowiadania :
– zachowanie Polaków w Paryżu
– kłótnie pomiędzy przybyszami.
– droga powrotna Mickiewicza.
– tęsknota emigranta za ojczyzną.
– rozmowa  Mickiewicza z Włodkiem Olszańskim.
– pomysł opisania Litwy.
– pożegnanie z chłopcem i powrót do domu.

2. Wyszukiwanie w tekście  fragmentów opisujących nastrój poety.

Zadanie domowe :

W ćwiczeniach – polecenie I i II str. 86 – 87.

 *************************************************************************************************

Lekcja 8

8 listopada 2017

Temat : I wojna światowa.

              Narodowe Święto Niepodległości – refleksje nad wolnością.

1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

2. Zakończenie wojny i uzyskanie niepodległości przez Polskę.

3. Jak Polacy dążyli do odzyskania niepodległości w okresie zaborów.

4. Co oznacza refleksja – głębszy namysł, zastanowienie; myśl, rozmyślanie.

5. Co zawdzięczamy naszym przodkom po odzyskaniu  wolnego państwa po

123 latach niewoli.

Zadanie domowe:

1. W historii uzupełnić ćwicz.  A i B str. 69

2. Wyszukaj i zapisz co oznaczają zwroty : wolność, niepodległość, patriota.

*************************************************************************************************

Lekcja 7

25 pażdziernika 2017

Temat : Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – to dni, które nas łączą.

1.Rozmowa o  tradycjach związanych ze Świętem Zmarłych.

2. Jak rozumiemy zwrot “Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim”.

3. Poznanie historii nadchodzących świąt.

4. Cmentarze żołnierzy polskich w świecie.

5. Najważniejsze polskie nekropolie.

Zadanie domowe :

Wykonaj polecenie 4, 5, 8 str.179 ( czytanka)

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ

DWUJĘZYCZNOŚCI W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA.

(Polskie Centrum w Troy – od godz.1:30)

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu nie ma lekcji. Spotykamy

się 8 października.

*************************************************************************************************

Lekcja 6

18 października 2017

Temat : “Zaczęło sie w Pannie Marii” – historia polskich emigrantów.

1. Przedstawienie historii emigracji Polaków do USA

2. Chrakterystyka emigranta polskiego z początku XX w. oraz po II

wojnie światowej

3. Przyczyny emigracji Polaków na przestrzeni lat.

4. Drogi emigrantów poprzez Europę Zachodnią do

Ameryki Północnej i na inne kontynenty.

5. Warunki życia emigrantów w nowym kraju.

6. Najważniejsze ośrodki polonijne w Ameryce.

Zadanie domowe :

1. Na podstawie tekstu ze str.17 – 19 ,odpowiedz na pyt. 5, 6 str. 19

*************************************************************************************************

Lekcja 5

11 pażdziernika 2017

Temat : Czy znam dobrze odmienne części mowy.

             Legiony polskie we Włoszech.

1. Rozpoznawanie poszczególnych części mowy – na jakie pytania odpowiadają.

2. Przykłady rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników, zaimków.

3. Rozpoznawanie części mowy w tekście i nazywanie ich.

4. Sytuacja panująca w Polsce pod zaborami.

5. Jak doszło do powstania legionów i kto nimi dowodził.

6. Kim byli legioniści i jak wyglądali.

Zadnie domowe:

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia – ćwicz. 2 str.2  ;  ćwicz. 5 i 6 str.4.

2. Na następną lekcję przynieś ulubioną książkę.

**************************************************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017

Temat : “Mazurek Dąbrowskiego”- narodowy hymn Polski.

1. Pojęcie hymnu narodowego i rozumienie jego roli.

2. Odśpiewanie hymnu i przyjęcie prawidłowej postawy podczas jego

wykonywania.

3.   Odczytanie informacji o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego z

wykorzystaniem opowiadania “U legionistów w Reggio”.

4. Rozumienie dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” stał się tak popularny,

szczególnie w chwilach, gdy jego śpiewanie było zabronione

(zagrzewał do walki, budził uczucia patriotyzmu i dumy narodowej;

podtrzymywał na duchu, dodawał otuchy; wyrażał wiarę w zwycięstwo)

Zadanie domowe :

1. W czytance – zad.7, 8 str. 11

2. Wyszukaj słowa hymnu “Mazurek Dąbrowskiego”, wpisz do zeszytu i naucz

się na pamięć trzech pierwszych zwrotek.

 *************************************************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017

Temat : Polska na mapie Europy.

1. Zapoznanie uczniów z położeniem geograficznym Polski .

2 .Cechy położenia Polski .

3. Państwa sąsiadujące z Polską .

4. Wyszukiwanie i wskazywanie na mapie Polski miejsc, które określają jej

położenie .

5. Wskazywanie na mapie sąsiadów Polski.

6. Określanie położenie swojej miejscowości.

Zadanie domowe :

1. Wyszukaj i zapisz w zeszycie co to jest Park Narodowy,

jak należy się w nim zachować.

2. Przetłumacz tekst ze str.99 – Ćwiczenia.

*************************************************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017

Temat: Druga wojna światowa.

             Spółgłoski miękkie.

1. Jakie były przyczyny II wojny światowej.

2. Atak Niemiec i Rosji sowieckiej na Polskę.

3. Rozumienie pojęcia – Kampania Wrześniowa.

4. Rozumienie pojęć – faszyzm, nazizm.

5. Co rozumiemy pod hasłem “Pamięć narodowa”.

Zadanie domowe.

W zeszycie do historii wykonaj zad.A i B.

*************************************************************************************************

Lekcja 1

13 września 2017 

Temat:  Organizacja roku szkolnego.

Ćwiczenia z gramatyki: Odmiana części mowy przez: osoby, liczby,

stopniowanie przymiotników.

Zadanie domowe:

1. Przeczytać opowiadanie pt. “Niezłomny prezydent Warszawy” – str. 93-95

2. Odpowiedz pisemnie na pyt. 6 str. 95

****************************************************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014