Klasa VIII – Małgorzata Mulik

Lekcja 19

7 stycznia 2018

Temat : Imiesłów przymiotnikowy.

               Przypadki raz jeszcze  – odmiana.

1. Utrwalenie wiadomości o czasowniku i przymiotniku,

2. Poznanie nowej części  mowy – imiesłowu.

3. Podział imiesłowów przymiotnikowych na czynne i bierne.

4. Poprawne stosowanie i odmiana imiesłowu.

5. Odmiana rzeczowniów przez przypadki.

Zadanie domowe :

1. Przetłumaczyć teksty w ćwiczeniach  str.100-101

2. Ćwicz. 4 – 8 str. 34 -36

W DNIU 14 LUTEGO  W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO. 

*******************************************************************************************

Lekcja 18

31 stycznia 2018

Temat : Opowiadanie ” Zakład”- wśród nastolatków.

Gramatyka – wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym.

1. Bohaterowie opowiadania i ich charakterystyka.

2. Czy jestem dobrym kolegą ?

3. Co to znaczy być opiekuńczym ?

4.  Poznanie nowych wyrazów i zwrotów : doznać niepowodzenia,

ponieść klęskę, trimfować.

5. Ćwiczenia ortograficzne z ó wymiennym i niewymiennym.

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia ( 1- 10 ) str.93-94

2. Ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str.13-14.

*******************************************************************************************

Lekcja 17

24 stycznia 2018

Temat : Opowiadanie “Królewski Krakow wita polskie orły”.

Wielkie i małe litery w języku polskim i angielskim.

1. Jakie wydarzenie z historii Polski było inspiracją do napisania opowiadania.

2. Kim jest Zygmunt?

3. Charakterystyka bohatera czytanki i ocena jego zachowania.

4. Wybieramy najważniejsze wydarzenie ze zdażeń wspomnianych przez autora.

5. Wyszukiwanie fragmentów opisujących uczucia mieszkańców Krakowa.

Zadanie domowe :

1. Uzupełnij w ćwiczeniach str.81 – 82.

2. Ćwiczenia 1, 2, 3 str.22

****************************************************************************************

Lekcja 16

17 stycznia 2018

Temat : Wielcy polscy odkrywcy – Ignacy Domeyko.

1. Zaznajomienie z sylwetkami polskich odkrywców i podróżników oraz z ich

dokonaniami -film na YouTube.

2. Analiza opowiadania “Wielki mędrzec z Polski”.

– gdzie rozgrywa się akcja i kto jest bohaterem opowiadania.

– charakterystyka postaci sławnego uczonego

– odkrycia, których dokonał

Zadanie domowe :

Przygotuj pracę na oddzielnej kartce o jednym z wielkich polskich
podróżników i odkrywców.

Ćwicz .1, 2, 3 str. 83 – ramka na dole.

W najbliższą niedzielę 21 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15 w sali nr 4,

odbędzie się wywiadówka.

*************************************************************************************************************

Lekcja 15

10 stycznia 2018

Temat : Szare Szeregi – walka młodzieży polskiej podczas II wojny z okupantem..

              Przebieg i zakończenie II wojny światowej.

1. Zapoznanie z historią organizacji harcerskiej z czasów II w.św. – Szarych

Szeregów.

2. W jaki sposób harcerze walczyli z okupantem – dyskusja na podst. opowiadania

pt.”Spotkanie z tygrysami” i jaka była ich rola podczas Powstania

Warszawskiego.

3. Charakterystyka postaci występujących w opowiadaniu.

4. Dyskusja na temat warunków w jakich żyli i walki którą prowadzili ich

rówieśnicy w tamtych latach.

Zdanie domowe :

Ćwicz. 1, 2, 3 str.60 (kolorowa ramnka).

*******************************************************************************************

Lekcja 14

20 grudnia 2017

Temat : Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

1. Przypomnienie – dlaczego są święta, co to jest obrządek, tradycje

i zwyczaje – pogadanka.
ŒŚwięta, które obchodzimy wiążą się z tradycją rodzinną, religijną i narodową.

2. Jakie znaczenie dla rodziny ma kultywowanie tradycji i zwyczajów

świątecznych.

3. Pogadanka na temat znanych polskich tradycji związanych z nadchodzącymi

świętami Bożego Narodzenia :

Przygotowanie stołu wigilijnego
Siano pod obrusem
Ubieranie choinki
Potrawy wigilijne
Dzielenie się opłatkiem

4. Wigilia klasowa : wizyta Mikołaja, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Zadanie domowe :

Narysuj na osobnej kartce świąteczny stół i napisz jakie potrawy

najbardziej Ci smakowały.

Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzę szczęśliwych świąt

Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.

******************************************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia 2017

Temat : “Boże Narodzenie w naszych domach”.

                Wiersz Feliksa Konarskiego “Dwie Wigilie”.

1. Tradycje i zwyczaje wigilijne w naszych domach.

2. Redagowanie życzeń świątecznych.

3. Zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych krajach Europy.

4. Określanie nastroju wieczerzy wigilijnej na podstawie wiersza “Dwie Wigilie”.

5. Przymiotniki i ich rodzaje.

Zadanie domowe:

1. Zredaguj życzenia świąteczne dla kolegi lub koleżanki z klasy.

2. Przeczytaj wiersz ze str. 185-186, odpowiedz na pyt. 4 i 7 str.186

*****************************************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia 2017

Temat : Polskie rzeki – Wisła.

              Krajobraz górski – Tatry.

1. Zapoznanie z największą rzeką Polski – Wisłą, począwszy od źródeł aż do

ujścia oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami.

2. Krajobrazy terenów przez które przepływa rzeka (film).

3. Miasta leżące nad Wisłą.

4. Charakterystyka najwyższych gór w Polsce, oraz wskazywanie na mapie.

5. Charakterystyczne szczyty, jeziora i doliny Tatr.

Zadanie domowe :

1.Na podstawie mapy wypisz najważniejsze prawe i lewe dopływy Wisły.

2. Wyszukaj najcenniejsze zabytki miast ( o których psaliśmy podczas lekcji )

przez które przepływa Wisła i zapisz w zeszycie.

******************************************************************************************

Lekcja 11

29 listopada 2017

Temat : Losy polskich dzieci podczas II wojny światowej – fragment książki

Hanki Ordonówny “Tułacze dzieci”.

1. Kim była Hanka Ordonówna i jej wkładów ocalenie polskich dzieci.

2. Napaść Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r.

3. Wywózka w głąb Rosji tysięcy polskich rodzin.

4. Dlaczego mówimy – nieludzka ziemia.

5. Jak wyglądało codzienne życie polskiego dziecka.

6. Układanie planu opowiadania.

Zadanie domowe :

Ćwicz. 6, 7 str. 51

 

******************************************************************************************

Lekcja 10

21 listopada 2017

Temat : Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia- święto wszystkich

              Amerykanów.

              Polskie symbole narodowe.

1. Zapoznanie uczniów z historią Święta Dziękczynienia.

2. Obejrzenie filmu o przybyciu pierwszych pielgrzymów, jak radzili sobie w

nowych warunkach.

3. Po obejrzeniu filmu układanie zdań w kolejności wydarzeń.

4. Wyszukiwanie i podkreślanie czasowników w napisanych zdaniach.

5. Rozmowa na temat – dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów.

6. Modlitwy dziękczynne – komu i za co w nich dziękujemy.

7. Układanie i nazywanie polskich symboli narodowych (puzzle)

Zadanie domowe :

1.  Napisz zdania z następującymi wyrazami i zwrotami : świąteczny obiad,

uroczysty, jesienny, wesoły, ugotować, życzenia, piękny obrus.

******************************************************************************************

Lekcja 9

15 listopada 2017

Temat : Opowiadanie ” Na paryskim bruku” Zofii Kossak-Szczuckiej.

1. Układamy plan opowiadania :
– zachowanie Polaków w Paryżu
– kłótnie pomiędzy przybyszami.
– droga powrotna Mickiewicza.
– tęsknota emigranta za ojczyzną.
– rozmowa  Mickiewicza z Włodkiem Olszańskim.
– pomysł opisania Litwy.
– pożegnanie z chłopcem i powrót do domu.

2. Wyszukiwanie w tekście  fragmentów opisujących nastrój poety.

Zadanie domowe :

W ćwiczeniach – polecenie I i II str. 86 – 87.

Lekcja 8

8 listopada 2017

Temat : I wojna światowa.

              Narodowe Święto Niepodległości – refleksje nad wolnością.

1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

2. Zakończenie wojny i uzyskanie niepodległości przez Polskę.

3. Jak Polacy dążyli do odzyskania niepodległości w okresie zaborów.

4. Co oznacza refleksja – głębszy namysł, zastanowienie; myśl, rozmyślanie.

5. Co zawdzięczamy naszym przodkom po odzyskaniu  wolnego państwa po

123 latach niewoli.

Zadanie domowe:

1. W historii uzupełnić ćwicz.  A i B str. 69

2. Wyszukaj i zapisz co oznaczają zwroty : wolność, niepodległość, patriota.

***************************************************************************************

Lekcja 7

25 pażdziernika 2017

Temat : Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – to dni, które nas łączą.

1.Rozmowa o  tradycjach związanych ze Świętem Zmarłych.

2. Jak rozumiemy zwrot “Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim”.

3. Poznanie historii nadchodzących świąt.

4. Cmentarze żołnierzy polskich w świecie.

5. Najważniejsze polskie nekropolie.

Zadanie domowe :

Wykonaj polecenie 4, 5, 8 str.179 ( czytanka)

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ

DWUJĘZYCZNOŚCI W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA.

(Polskie Centrum w Troy – od godz.1:30)

Przypominam również, że w przyszłym tygodniu nie ma lekcji. Spotykamy

się 8 października.

Lekcja 6

18 października 2017

Temat : “Zaczęło sie w Pannie Marii” – historia polskich emigrantów.

1. Przedstawienie historii emigracji Polaków do USA

2. Chrakterystyka emigranta polskiego z początku XX w. oraz po II

wojnie światowej

3. Przyczyny emigracji Polaków na przestrzeni lat.

4. Drogi emigrantów poprzez Europę Zachodnią do

Ameryki Północnej i na inne kontynenty.

5. Warunki życia emigrantów w nowym kraju.

6. Najważniejsze ośrodki polonijne w Ameryce.

Zadanie domowe :

1. Na podstawie tekstu ze str.17 – 19 ,odpowiedz na pyt. 5, 6 str. 19

***************************************************************************************

Lekcja 5

11 pażdziernika 2017

Temat : Czy znam dobrze odmienne części mowy.

Legiony polskie we Włoszech.

1. Rozpoznawanie poszczególnych części mowy – na jakie pytania odpowiadają.

2. Przykłady rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników, zaimków.

3. Rozpoznawanie części mowy w tekście i nazywanie ich.

4. Sytuacja panująca w Polsce pod zaborami.

5. Jak doszło do powstania legionów i kto nimi dowodził.

6. Kim byli legioniści i jak wyglądali.

Zadnie domowe:

Zadanie domowe :

1. Ćwiczenia – ćwicz. 2 str.2  ;  ćwicz. 5 i 6 str.4.

2. Na następną lekcję przynieś ulubioną książkę.

******************************************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017

Temat : “Mazurek Dąbrowskiego”- narodowy hymn Polski.

1. Pojęcie hymnu narodowego i rozumienie jego roli.

2. Odśpiewanie hymnu i przyjęcie prawidłowej postawy podczas jego

wykonywania.

3.   Odczytanie informacji o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego z

wykorzystaniem opowiadania “U legionistów w Reggio”.

4. Rozumienie dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” stał się tak popularny,

szczególnie w chwilach, gdy jego śpiewanie było zabronione

(zagrzewał do walki, budził uczucia patriotyzmu i dumy narodowej;

podtrzymywał na duchu, dodawał otuchy; wyrażał wiarę w zwycięstwo)

Zadanie domowe :

1. W czytance – zad.7, 8 str. 11

2. Wyszukaj słowa hymnu “Mazurek Dąbrowskiego”, wpisz do zeszytu i naucz

się na pamięć trzech pierwszych zwrotek.

 

 

******************************************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017

Temat : Polska na mapie Europy.

1. Zapoznanie uczniów z położeniem geograficznym Polski .

2 .Cechy położenia Polski .

3. Państwa sąsiadujące z Polską .

4. Wyszukiwanie i wskazywanie na mapie Polski miejsc, które określają jej

położenie .

5. Wskazywanie na mapie sąsiadów Polski.

6. Określanie położenie swojej miejscowości.

Zadanie domowe :

1. Wyszukaj i zapisz w zeszycie co to jest Park Narodowy,

jak należy się w nim zachować.

2. Przetłumacz tekst ze str.99 – Ćwiczenia.

*************************************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017

Temat: Druga wojna światowa.

             Spółgłoski miękkie.

1. Jakie były przyczyny II wojny światowej.

2. Atak Niemiec i Rosji sowieckiej na Polskę.

3. Rozumienie pojęcia – Kampania Wrześniowa.

4. Rozumienie pojęć – faszyzm, nazizm.

5. Co rozumiemy pod hasłem “Pamięć narodowa”.

Zadanie domowe.

W zeszycie do historii wykonaj zad.A i B.

**************************************************************************************

Lekcja 1

13 września 2017 

Temat:  Organizacja roku szkolnego.

Ćwiczenia z gramatyki: Odmiana części mowy przez: osoby, liczby,

stopniowanie przymiotników.

Zadanie domowe:

1. Przeczytać opowiadanie pt. “Niezłomny prezydent Warszawy” – str. 93-95

2. Odpowiedz pisemnie na pyt. 6 str. 95

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014