Klasa VII – Ewa Klepko

 

*********************************************************************

Lekcja 29

17 i 18 kwietnia, 2018r

Temat; Poezja śpiewana.

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ż”.

1.Ćwiczenia w słuchaniu i rozumieniu tekstu na podstawie piosenki

pt.,,Polskie kwiaty”. (str.96)

2.Jakie marzenia, uczucia i nastroje pojawiają się w utworze ,,Polskie kwiaty”?

3.Jakie uczucia wyzwala w emigrantach przebywanie z dala od ojczyzny? (str.97)

4.Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ż”. (ćwiczenia – str.84, 85 i 86)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.8 str.83 oraz ćw.5 str.88.

2.Czytanka – ołówkiem w książce str.98.

3. Pamiętaj o dyktandzie.

*********************************************************************

Lekcja 28

10 i 11 kwietnia, 2018r

Temat; Nasze talenty na podstawie tekstu pt.,,Tak bardzo pragnąłem”.

Zbrodnia katyńska.

1.Co to jest talent? (dyskusja)

2.Zapoznanie sie z fragmentem nowelki Henryka Sienkiewicza pt.,,Janko Muzykant”.(str.28)

3.Jaka była sytuacja Janka , żyjącego w II połowie XIX wieku. (str.29)

4.Zbrodnia katyńska.(kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Pisemnie na kartkach polecenie 3 str.29.(czytanka)

2.Ćwiczenia – przeczytaj informacje ze str.78 i wykonaj ćw.1 str.78 oraz 2,3 str.79.

3.Dyktando – czytanka,str.29 (szersze spojrzenie na temat – za dwa tygodnie).

4.Przeczytaj nowelkę Henryka Sienkiewicza pt.,,Janko Muzykant”.(kartki dodatkowe)

*********************************************************************

Lekcja 27

4 kwietnia, 2018r

Temat:Powtórzenie wiadomości o częściach mowy i zdania.

1.Jaką rolę pełnią poszczególne części mowy i jak się odmieniają?

2.Bezokolicznik – tworzenie i znaczenie.(kartki dodatkowe)

3.Nasze relacje z innymi ludzmi.(dyskusja,kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

Wykonaj tłumaczenie tekstów z ćwiczeń ze str.146 i 147.

*********************************************************************

Lekcja 26

27 i 28 marca, 2018r

Temat:Święcone u Borynów.

Święta wielkanocne w naszych domach.

1,Jak obchodzono Wielkanoc na polskiej wsi? – na podstawie tekstu

,,Święcone u Borynów”? (str.68)

2.Obejrzenie fragmentu filmu ,,Chłopi” przedstawiający tradycje wielkanocne u Borynów.

3.Symbolika Wielkiego Tygodnia i święconych potraw.

4.Jak obchodzimy święta w naszych domach?

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj tekst z czytanki pt.,,WielKanoc w pałacu księcia Sapiechy”. (str.69)

2.Wykonaj w zeszycie polecenie 5 str.68.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH, MIŁYCH I RADOSNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

*********************************************************************

Lekcja 25

20 i 21 marca, 2018r

Temat;Czym dla nas jest poezja?

1.Co to jest poezja? (dyskusja)

2.Jakie cechy charakteru powinnien mieć poeta? (na podstawie tekstu pt.,,Poeta

jest twoim bratem”._str.87)

3.Dlaczego w poezji najważniejsza jest wyobrażnia i co ją kształtuje? (str.89)

4.Jakich znamy wybitnych polskich poetów?

Zadanie domowe:

1.Czytanka – ćw.6 str.89 (ołówkiem w książce) oraz ćw.6 str.90 (na kartkach)

2.Pamiętaj o teście z historii – cześć C,D oraz E (tylko pytanie 3 i 5)

*********************************************************************

Lekcja 24

13 i 14 marca,2018r

Temat: Koniec niewoli narodu polskiego.

Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy.

1.Jak Polacy utrzymywali swą świadomość narodową?

2.Kim był dla Polaków Henryk Sienkiewicz i jakie pisał powieści?

3.Maria Skłodowska – Curie jako wybitna Polka.

4.Prawidłowa pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy. (ćwiczenia str.138 i 139)

Zadanie domowe:

1.Historia – ćw.A str.65.

2.Ćwiczenia – ćw.6 str.140.

3.Przeczytaj informacje z czytanki str.111 i 112; napisz w zeszycie nazwiska wybitnych Polaków

żyjących na emigracji i wyjaśnij czym się zajmowali.

4.Historia – test z części C,D i E (pytanie 3 i 5). Test odbędzie się za 2 tygodnie.

*********************************************************************

Lekcja 23

6 i 7 marca,2018r

Temat; Tadeusz Kościuszko jako bohater obojga narodów.

Odmiana czasowników trudnych.

1.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Rój pszczół wśród wzgórz”. (str.105)

2.Tadeusz Kościuszko – jego życie i zasługi dla Polski i Ameryki.

3.Jakim człowiekiem był dla innych Tadeusz Kościuszko? (str.106)

4.Odmiana czasowników trudnych. (karki dodatkowe i ćwiczenia str.133,134,135)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.107.

2.Ćwiczenia – ćw.3 i 4 str.136.

3.Ułóż 10 zdań z dowolnie wybranymi czasownikami z kartek dodatkowych.(zeszyt)

 

*********************************************************************

Lekcja 22

27 i 28 lutego, 2018r

Temat; Powstanie styczniowe.

Odmiana liczebników.

1.Sytuacja Polaków na terenie zaboru rosyjskiego.

2.Stronnictwo ,,Białych” i ,,Czerwonych”.

3.Co to była ,,branka”?

4.Przebieg i klęska powstania styczniowego.

5.Odmiana liczebników glównych, zbiorowych i porządkowych. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Historia – ćw.A str.63.

2.Liczebniki – wykonaj ćwiczenia z kartek dodatkowych.

*********************************************************************

Lekcja 21

20 i 21 lutego, 2018r

Temat; Polska pod zaborami.

Co wiemy o liczebniku?

1.Jak żyło się Polakom w zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim? (historia str.60 i 61)

2.Jakie wydarzenia miały miejsce we Wrześni?

3.Dlaczego Michał Drzymała był symbolem walki z władzami pruskimi?

4.Rodzaje i odmiana przymiotników. (ćwiczenia str.114, 115)

Zadanie domowe:

1.Historia – ćw.A str.61. (zeszyt)

2.Ćwiczenia – ćw.2 str.117 oraz ćw.3 str.118.

*********************************************************************

Lekcja 20

13 lutego, 2018r

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

1.Jak dawniej w Polsce obchodzono ,,ostatki”?

2.Jak powstało święto związane ze św.Walentym?

3.Tworzenie przymiotników.(kartki dodatkowe)

4.Odmiana rzeczowników przez liczby, rodzaje i przypadki. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – wykonaj tłumaczenia tekstów ze  str.146 i 147.

 

*********************************************************************

Lekcja 19

6 i 7 lutego, 2018r

Temat; Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie.

1.Jak wygląda i jaka jest tematyka ołtarza mariackiego? (prezentacja komputerowa)

2.Historia budowy ołtarza Wita Stwosza.

3.Ciekawostki związane z ołtarzem i jego dzieje podczas II wojny światowej.

4.Jak potoczyło się życie Stwosza po wybudowaniu ołtarza? (str.103)

5.Zapoznanie się z tekstem ,,Ołtarz Wita Stwosza”. (str.100)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.104.

2.Wykonaj polecenie 4b ze str.102. (technika wykonania dowolna)

3.Ćwiczenia – wykonaj tłumaczenia tekstów ze str.148 i 149.

PRZYPOMINAM, ŻE W DNIU 14 LUTEGO (ŚRODA) NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO. (ŚRODA POPIELCOWA)

*********************************************************************

Lekcja 18

30 i 31 stycznia, 2018r

Temat; Charakterystyka postaci w opowiadaniach ,,Człowiek Zima” i ,,Człowiek Wiosna”.

1. Słownictwo dotyczące:

– opisywania człowieka (str.78)

– oceniania i rozumienia człowieka (str.78)

2.Zapoznanie się z tekstem pt.,, Człowiek Zima” i charakterystyka postaci Zimy. (str.76)

3.Charakterystyka postaci Wiosny w opowiadaniu pt,, Człowiek Wiosna”. (str.81)

Zadanie domowe:

1.Napisz swoją charakterystykę (kartki). Skorzystaj z informacji ze str.77 i 78.

2.Pamiętaj o przygotowaniu się do testu z historii. (część A,B)

*********************************************************************

Lekcja 17

23 i 24 stycznia, 2018r

Temat; Charakterystyka postaci.

Wielka Emigracja.

1.Co to jest charakterystyka? (str.77)

2.Jak napisać plan charakterystyki? (str.77)

3.Kultura w opisywaniu i ocenianiu postaci. (str.77)

4.Przedstawiciele ,,Wielkiej Emigracji” – Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki. (str.59)

Zadanie domowe:

1.Historia – ćw.A str.59.

2.Przygotuj się do testu z historii – część A,B. (za dwa tygodnie)

3.Przeczytaj z czytanki informacje ze str.78 i zaznacz słowa niezrozumiałe dla ciebie.

*********************************************************************

Lekcja 16

16 i 17 stycznia, 2018r

Temat; Kim ja właściwie jestem Polakiem czy Amerykaninem?

Tworzenie przymiotników.

1.Przyczyny emigracji ludzi na świecie.

2.Zapoznanie się z tekstem Marii Dabrowskiej pt.,,Kim ja właściwie jestem? (str.113)

3.Czy Marcin Kozera był Polakiem czy Anglikiem? (dyskusja)

4.Jak tworzymy przymiotniki? (ćwiczenia – str.105,106)

Zadanie domowe:

1.Kim ja właściwe jestem Polakiem czy Amerykaninem? (pracę napisz na kartkach)

2.Ćwiczenia – ćw.4 str.108 i ćw.5 str.109. (bez pisania zdań)

Zapraszam na wywiadówkę, która odbędzie się w dniu 21 stycznia

po mszach św. o godz.9.30 i 11.15.

*********************************************************************

Lekcja 15

9 i 10 stycznia, 2018r

Temat: Powstanie Listopadowe.

Co wiemy o przymiotniku?

1.Sytuacja polityczna w Europie po rozbiorach Polski.

2.Przyczyny, przebieg i upadek Powstania Listopadowego. (historia – str.58)

3.Losy Polaków po upadku powstania.

4.Przypomienie wiadomości o przymiotniku. (ćwiczenia str.97 i 98 oraz kartki dodatkowe)

5.Jak tworzymy przymiotniki? (ćwiczenia – ćw.1,2,3 str.99 oraz ćw.7 str.103)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.5 str.100 oraz ćw.6 str.101.

2.Historia – ćw.A str.58.

*********************************************************************

Lekcja 14

19 i 20 grudnia, 2017r

Temat; Jakie znaczenie dla Polaków ma Wigilia?

1.Co oznacza słowo ,,wigilia”?

2.Zwyczaje wigilijne w naszych domach i na świecie.

3.Wspólna wigilia klasowa i spotkanie z Mikołajem.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PIĘKNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

*********************************************************************

Lekcja 13

12 i 13 grudnia, 2017r

Temat: ,,Wigilia u Boryny” – staropolskie zwyczaje wigilijne.

Początek niewoli.

1. Zapoznanie się z postacią i twórczością Władysława Reymonta.(str.62)

2.Analiza tekstu pt.,,Wigilia u Boryny”.(str.58)

3.Jak obchodzono wigilię na polskiej wsi w XIX wieku?

4.Początek niewoli Polaków. (historia – str.56)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – polecenie 2 str.62. ( na kartkach)

2.Historia – ćw. A str.57. (w zeszytach)

3.Przygotuj zeszyty do sprawdzenia.

4.Pamiętaj o przyniesieniu smakołyków na wigilię klasową.

*********************************************************************

Lekcja 12

5 i 6 grudnia, 2017r

Temat; Bajkowy świat św. Mikołaja.

Powtórzenie o królach elekcyjnych.

1.Historia życia i działalności biskupa Mikołaja z Miry.

2.Współczucie czy przyjaźń? Analiza tekstu pt.,,Przyjaźń jest piękna”. (str.54)

3.Najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce podczas

panowania królólw elekcyjnych (1573-1795):

– zasługi dla Polski dokonane przez Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego

– rozbiory Polski dokonane w latach -1772, 1793, 1795.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1 b,c,d str.74 i 75.

2.Pamiętaj o przyniesieniu pracy pisemnej. (polecenie 10 str.55)

*********************************************************************

Lekcja 11

28 i 29 listopada, 2017r

Temat; Czy istnieje prawdziwa przyjaźń?

Prawidłowe stosowanie zaimków.

1.Co to jest dyskusja?

2.Zasady prawidłowej dyskusji. (str.21 i 26)

3.Jakie wyrażenia należy używać w dyskusji? (21 i 26)

4.Czy istnieje prawdziwa przyjaźń?

5.Prawidłowe stosowanie zaimków. (ćwiczenia str.70 i 71)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.4 str.72 oraz ćw.1a str.73.

2.Pamiętaj o dyktandzie.

3.Czytanka – polecenie 10 str.55. (pracę proszę wykonać na kartkach, za 2 tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 10

21 i 22 listopada, 2017r

Temat; Święto Dziękczynienia.

Co wiemy o zaimkach?

1.Historia powstania Dnia Dziękczynienia.(krótki film i dyskusja)

2.Jak obchodzimy Święto Dziękczynienia?

3.Analiza wiersza pt.,,Dzień Dziękczynienia”.(kartki dodatkowe)

4.Rodzaje zaimków i ich prawidłowe stosowanie.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.2 str.76 i 77.

2.Przygotuj się do dyktanda – pierwsze osiem linijek z ćw.8 str.67. (za 2 tygodnie)

********************************************************************

Lekcja 9

14 i 15 listopada , 2017r.

Temat; Uczymy się miłości na przykładzie tekstu pt.,,Drzewo miłości”.

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ó” i ,,u”.

1.Co to jest miłość? (dyskusja)

2.Jakie są rodzaje miłości i jaka może być miłość? (str.47)

3.Analiza tekstu pt.,,Drzewo miłości”. (str.45)

4.Zasady pisowni z ,,ó” i ,,u”. (str.64 i 65 oraz kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – polecenie7 str.46.

2.Ćwiczenia – ćw.1, 2 str.65 oraz ćw.8 str.67.

3.Uzupełnij kartki dodatkowe – pisownia ,,ó” i ,,u”.

********************************************************************

Lekcja 8

7 i 8 listopada , 2017r.

Temat: Uczymy się solidarności na podstawie opowiadania pt.,,Mała bohaterka”.

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z .,ó.

1.Jakie znaczenie dla Polaków ma Dzień Niepodległości?

2.Co to znaczy być solidarnym?

3.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Mała bohaterka” (str.42). Ocena bohaterswa postaci w tym opowiadaniu.

4.Zasady poprawnej pisowni wyrazów z ,,ó”. (ćwiczenia str.59, 61)

Zadanie domowe:

1.Napisz w zeszycie kto to jest  bohater heroiczny.

2.Ćwiczenia – ćw.1 str.60, ćw.2 str.61, ćw.4,5 str.63.

********************************************************************

Lekcja 7

24 i 25 października , 2017r.

Temat; Pamiętajmy o Tych co odeszli…

Różne formy czasownika.

1.Różnica pomiędzy dniem Wszystkich Świętych a Zaduszkami.

2.Jak obchodzimy dzień 1 listopada w Polsce?

3.Co to jest przypowieść? (str.40)

4.Analiza tekstu pt.,,Przypowieść o długich łyżkach”. (str.39)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.5, 6, 7 str.57; ćw.8 i 9 str.58; ćw.10 str.59.

2.Czytanka – polecenie 5 str.38. (pisemnie na kartkach)

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA I 1 LISTOPADA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI  W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godziny 1.30)

 

********************************************************************

Lekcja 6

17 i 18 października , 2017r.

Temat; Co to jest postawa roszczeniowa?

Co wiemy co o rzeczowniku?

1.Postawa roszczeniowa – nasza definicja.

2.Różne sytuacje życiowe a roszczenia ludzi.

3.Omówienie tekstu pt.,,Nie rozumieja, że ja chcę”. (str.30)

4.Opisujemy zachowanie Artura. (czytanka, ćw.1 str.31)

5.Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku. (ćwiczenia str.44-46)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.31.

2.Ćwiczenia – ćw.3 str.47 oraz ćw. 1,2,4 str.54-55.

3.Pamiętaj o pracy pisemnej – wywiad.

********************************************************************

Lekcja 5

10 i 11 października , 2017r.

Temat; Co to znaczy żyć dla innych?

Redagowanie tekstów reklam i ogłoszeń.

1.Co to jest wywiad i jakie są jego zasady oraz rodzaje.(str.51)

2.Życie i działalność Matki Teresy z Kalkuty. (str.48 – 50; fragmenty filmów archiwalnych)

3.Co to znaczy żyć dla innych? (dyskusja)

4.Redagowanie tekstu reklam.(ćwiczenia str.15)

Zadanie domowe:

1.W zeszycie wykonaj polecenie 4 str.51.

2.Przeprowadź wywiad z popularną osobą, którą lubisz i cenisz. (np.aktor, piosenkarz, sportowiec)

Pracę napisz na kartkach, za dwa tygodnie.

 

********************************************************************

Lekcja 4

3 i 4 października , 2017r.

Temat: Ostatnia droga Ojca Kolbe.

Duże i małe litery.

1.Przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie.

2.Obozy koncentracyjne i łagry jako miejsca zagłady. (str.14)

3.Hitler i Stalin jako osoby odpowiedzialne za śmierć milionów ludzi. (str.14)

3.Zapoznanie się z ostatnimi dniami życia Ojca Kolbe na podstawie tekstu

pt.,,O pamiętnym dniu w obozie Auschwitz”. (str.52)

4.Litery duże i małe – ćwiczenia str.40 -42 i kartki dodatkowe.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1,2 str.42-43.

2.Napisz w zeszycie co to jest wywiad, jakie są jego zasady i rodzaje? (str.51)

********************************************************************

Lekcja 3

26 i 27  września, 2017r.

Temat: Co to jest patriotyzm?

Analiza fragmentu nowelki pt.,,Latarnik”.

1.Na czym polega patriotyzm?

2.Zapoznanie się z twórczością Henryka Sienkiewicza.

3.Analiza tekstu pt.,,Wspomnienie jednego popołudnia”. (str.10)

4.,,Pan Tadeusz” jako wybitne dzieło literackie. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj tekst ze str.11 i 12. (czytanka)

2. Na kartkach wykonaj polecenie 6 str.12.

********************************************************************

Lekcja 2

19 i 20  września, 2017r.

Temat; ,,Gdyby w życiu wszystko byłoby łatwe – jaki byłby sens życia?

1.Dyskusja na temat naszych słabości.

2.Analiza tekstu pt.,,Niezapomniana lekcja”. (str.7)

3.Jaką lekcję możemy nazwać niezapomnianą?(str.9)

4.Jakie cechy miała nauczycielka z opowiadania ,,Niezapomniana lekcja”? (str.9)

Zadanie domowe:

1.Wykonaj na kartkach polecenie 9 str.8.

2.Wydrukuj z internetu wiadomości na temat Henryka Sienkiewicza.

3.Przynieś swą ulubioną polską książkę.

********************************************************************

Lekcja 1

12 i 13 września, 2017r.

Temat; Organizacja całorocznej pracy.

Polska na mapie świata.

1.Powitanie uczniów i ich rodziców.

2.Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły.

3.Program naucznia w klasie 7.

4.Nasze wakacyjne wspomnienia.

5.Polska na mapie świata.Przyczyny i skutki emigracji Polaków.(czytanka str.1)

Zadanie domowe:

1.Przypmnij sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego i przepisz 2 zwrotki z refrenem do zeszytu.

2.Napisz w zeszycie kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Napoleon Bonaparte, Stefan Czarnecki.(czytanka str.2)

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014