Klasa VII – Ewa Klepko

 

********************************************************************

Lekcja 6

17 i 18 października , 2017r.

Temat; Co to jest postawa roszczeniowa?

Co wiemy co o rzeczowniku?

1.Postawa roszczeniowa – nasza definicja.

2.Różne sytuacje życiowe a roszczenia ludzi.

3.Omówienie tekstu pt.,,Nie rozumieja, że ja chcę”. (str.30)

4.Opisujemy zachowanie Artura. (czytanka, ćw.1 str.31)

5.Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku. (ćwiczenia str.44-46)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.31.

2.Ćwiczenia – ćw.3 str.47 oraz ćw. 1,2,4 str.54-55.

3.Pamiętaj o pracy pisemnej – wywiad.

********************************************************************

Lekcja 5

10 i 11 października , 2017r.

Temat; Co to znaczy żyć dla innych?

Redagowanie tekstów reklam i ogłoszeń.

1.Co to jest wywiad i jakie są jego zasady oraz rodzaje.(str.51)

2.Życie i działalność Matki Teresy z Kalkuty. (str.48 – 50; fragmenty filmów archiwalnych)

3.Co to znaczy żyć dla innych? (dyskusja)

4.Redagowanie tekstu reklam.(ćwiczenia str.15)

Zadanie domowe:

1.W zeszycie wykonaj polecenie 4 str.51.

2.Przeprowadź wywiad z popularną osobą, którą lubisz i cenisz. (np.aktor, piosenkarz, sportowiec)

Pracę napisz na kartkach, za dwa tygodnie.

 

********************************************************************

Lekcja 4

3 i 4 października , 2017r.

Temat: Ostatnia droga Ojca Kolbe.

Duże i małe litery.

1.Przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie.

2.Obozy koncentracyjne i łagry jako miejsca zagłady. (str.14)

3.Hitler i Stalin jako osoby odpowiedzialne za śmierć milionów ludzi. (str.14)

3.Zapoznanie się z ostatnimi dniami życia Ojca Kolbe na podstawie tekstu

pt.,,O pamiętnym dniu w obozie Auschwitz”. (str.52)

4.Litery duże i małe – ćwiczenia str.40 -42 i kartki dodatkowe.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1,2 str.42-43.

2.Napisz w zeszycie co to jest wywiad, jakie są jego zasady i rodzaje? (str.51)

********************************************************************

Lekcja 3

26 i 27  września, 2017r.

Temat: Co to jest patriotyzm?

Analiza fragmentu nowelki pt.,,Latarnik”.

1.Na czym polega patriotyzm?

2.Zapoznanie się z twórczością Henryka Sienkiewicza.

3.Analiza tekstu pt.,,Wspomnienie jednego popołudnia”. (str.10)

4.,,Pan Tadeusz” jako wybitne dzieło literackie. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj tekst ze str.11 i 12. (czytanka)

2. Na kartkach wykonaj polecenie 6 str.12.

********************************************************************

Lekcja 2

19 i 20  września, 2017r.

Temat; ,,Gdyby w życiu wszystko byłoby łatwe – jaki byłby sens życia?

1.Dyskusja na temat naszych słabości.

2.Analiza tekstu pt.,,Niezapomniana lekcja”. (str.7)

3.Jaką lekcję możemy nazwać niezapomnianą?(str.9)

4.Jakie cechy miała nauczycielka z opowiadania ,,Niezapomniana lekcja”? (str.9)

Zadanie domowe:

1.Wykonaj na kartkach polecenie 9 str.8.

2.Wydrukuj z internetu wiadomości na temat Henryka Sienkiewicza.

3.Przynieś swą ulubioną polską książkę.

********************************************************************

Lekcja 1

12 i 13 września, 2017r.

Temat; Organizacja całorocznej pracy.

Polska na mapie świata.

1.Powitanie uczniów i ich rodziców.

2.Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły.

3.Program naucznia w klasie 7.

4.Nasze wakacyjne wspomnienia.

5.Polska na mapie świata.Przyczyny i skutki emigracji Polaków.(czytanka str.1)

Zadanie domowe:

1.Przypmnij sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego i przepisz 2 zwrotki z refrenem do zeszytu.

2.Napisz w zeszycie kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Napoleon Bonaparte, Stefan Czarnecki.(czytanka str.2)

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014