Klasa VII – Ewa Klepko

*********************************************************************

Lekcja 13

12 i 13 grudnia, 2017r

Temat: ,,Wigilia u Boryny” – staropolskie zwyczaje wigilijne.

Początek niewoli.

1. Zapoznanie się z postacią i twórczością Władysława Reymonta.(str.62)

2.Analiza tekstu pt.,,Wigilia u Boryny”.(str.58)

3.Jak obchodzono wigilię na polskiej wsi w XIX wieku?

4.Początek niewoli Polaków. (historia – str.56)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – polecenie 2 str.62. ( na kartkach)

2.Historia – ćw. A str.57. (w zeszytach)

3.Przygotuj zeszyty do sprawdzenia.

4.Pamiętaj o przyniesieniu smakołyków na wigilię klasową.

*********************************************************************

Lekcja 12

5 i 6 grudnia, 2017r

Temat; Bajkowy świat św. Mikołaja.

Powtórzenie o królach elekcyjnych.

1.Historia życia i działalności biskupa Mikołaja z Miry.

2.Współczucie czy przyjaźń? Analiza tekstu pt.,,Przyjaźń jest piękna”. (str.54)

3.Najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce podczas

panowania królólw elekcyjnych (1573-1795):

– zasługi dla Polski dokonane przez Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego

– rozbiory Polski dokonane w latach -1772, 1793, 1795.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1 b,c,d str.74 i 75.

2.Pamiętaj o przyniesieniu pracy pisemnej. (polecenie 10 str.55)

*********************************************************************

Lekcja 11

28 i 29 listopada, 2017r

Temat; Czy istnieje prawdziwa przyjaźń?

Prawidłowe stosowanie zaimków.

1.Co to jest dyskusja?

2.Zasady prawidłowej dyskusji. (str.21 i 26)

3.Jakie wyrażenia należy używać w dyskusji? (21 i 26)

4.Czy istnieje prawdziwa przyjaźń?

5.Prawidłowe stosowanie zaimków. (ćwiczenia str.70 i 71)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.4 str.72 oraz ćw.1a str.73.

2.Pamiętaj o dyktandzie.

3.Czytanka – polecenie 10 str.55. (pracę proszę wykonać na kartkach, za 2 tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 10

21 i 22 listopada, 2017r

Temat; Święto Dziękczynienia.

Co wiemy o zaimkach?

1.Historia powstania Dnia Dziękczynienia.(krótki film i dyskusja)

2.Jak obchodzimy Święto Dziękczynienia?

3.Analiza wiersza pt.,,Dzień Dziękczynienia”.(kartki dodatkowe)

4.Rodzaje zaimków i ich prawidłowe stosowanie.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.2 str.76 i 77.

2.Przygotuj się do dyktanda – pierwsze osiem linijek z ćw.8 str.67. (za 2 tygodnie)

********************************************************************

Lekcja 9

14 i 15 listopada , 2017r.

Temat; Uczymy się miłości na przykładzie tekstu pt.,,Drzewo miłości”.

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ó” i ,,u”.

1.Co to jest miłość? (dyskusja)

2.Jakie są rodzaje miłości i jaka może być miłość? (str.47)

3.Analiza tekstu pt.,,Drzewo miłości”. (str.45)

4.Zasady pisowni z ,,ó” i ,,u”. (str.64 i 65 oraz kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – polecenie7 str.46.

2.Ćwiczenia – ćw.1, 2 str.65 oraz ćw.8 str.67.

3.Uzupełnij kartki dodatkowe – pisownia ,,ó” i ,,u”.

********************************************************************

Lekcja 8

7 i 8 listopada , 2017r.

Temat: Uczymy się solidarności na podstawie opowiadania pt.,,Mała bohaterka”.

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z .,ó.

1.Jakie znaczenie dla Polaków ma Dzień Niepodległości?

2.Co to znaczy być solidarnym?

3.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Mała bohaterka” (str.42). Ocena bohaterswa postaci w tym opowiadaniu.

4.Zasady poprawnej pisowni wyrazów z ,,ó”. (ćwiczenia str.59, 61)

Zadanie domowe:

1.Napisz w zeszycie kto to jest  bohater heroiczny.

2.Ćwiczenia – ćw.1 str.60, ćw.2 str.61, ćw.4,5 str.63.

********************************************************************

Lekcja 7

24 i 25 października , 2017r.

Temat; Pamiętajmy o Tych co odeszli…

Różne formy czasownika.

1.Różnica pomiędzy dniem Wszystkich Świętych a Zaduszkami.

2.Jak obchodzimy dzień 1 listopada w Polsce?

3.Co to jest przypowieść? (str.40)

4.Analiza tekstu pt.,,Przypowieść o długich łyżkach”. (str.39)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.5, 6, 7 str.57; ćw.8 i 9 str.58; ćw.10 str.59.

2.Czytanka – polecenie 5 str.38. (pisemnie na kartkach)

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA I 1 LISTOPADA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI  W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godziny 1.30)

 

********************************************************************

Lekcja 6

17 i 18 października , 2017r.

Temat; Co to jest postawa roszczeniowa?

Co wiemy co o rzeczowniku?

1.Postawa roszczeniowa – nasza definicja.

2.Różne sytuacje życiowe a roszczenia ludzi.

3.Omówienie tekstu pt.,,Nie rozumieja, że ja chcę”. (str.30)

4.Opisujemy zachowanie Artura. (czytanka, ćw.1 str.31)

5.Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku. (ćwiczenia str.44-46)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.31.

2.Ćwiczenia – ćw.3 str.47 oraz ćw. 1,2,4 str.54-55.

3.Pamiętaj o pracy pisemnej – wywiad.

********************************************************************

Lekcja 5

10 i 11 października , 2017r.

Temat; Co to znaczy żyć dla innych?

Redagowanie tekstów reklam i ogłoszeń.

1.Co to jest wywiad i jakie są jego zasady oraz rodzaje.(str.51)

2.Życie i działalność Matki Teresy z Kalkuty. (str.48 – 50; fragmenty filmów archiwalnych)

3.Co to znaczy żyć dla innych? (dyskusja)

4.Redagowanie tekstu reklam.(ćwiczenia str.15)

Zadanie domowe:

1.W zeszycie wykonaj polecenie 4 str.51.

2.Przeprowadź wywiad z popularną osobą, którą lubisz i cenisz. (np.aktor, piosenkarz, sportowiec)

Pracę napisz na kartkach, za dwa tygodnie.

 

********************************************************************

Lekcja 4

3 i 4 października , 2017r.

Temat: Ostatnia droga Ojca Kolbe.

Duże i małe litery.

1.Przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie.

2.Obozy koncentracyjne i łagry jako miejsca zagłady. (str.14)

3.Hitler i Stalin jako osoby odpowiedzialne za śmierć milionów ludzi. (str.14)

3.Zapoznanie się z ostatnimi dniami życia Ojca Kolbe na podstawie tekstu

pt.,,O pamiętnym dniu w obozie Auschwitz”. (str.52)

4.Litery duże i małe – ćwiczenia str.40 -42 i kartki dodatkowe.

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1,2 str.42-43.

2.Napisz w zeszycie co to jest wywiad, jakie są jego zasady i rodzaje? (str.51)

********************************************************************

Lekcja 3

26 i 27  września, 2017r.

Temat: Co to jest patriotyzm?

Analiza fragmentu nowelki pt.,,Latarnik”.

1.Na czym polega patriotyzm?

2.Zapoznanie się z twórczością Henryka Sienkiewicza.

3.Analiza tekstu pt.,,Wspomnienie jednego popołudnia”. (str.10)

4.,,Pan Tadeusz” jako wybitne dzieło literackie. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj tekst ze str.11 i 12. (czytanka)

2. Na kartkach wykonaj polecenie 6 str.12.

********************************************************************

Lekcja 2

19 i 20  września, 2017r.

Temat; ,,Gdyby w życiu wszystko byłoby łatwe – jaki byłby sens życia?

1.Dyskusja na temat naszych słabości.

2.Analiza tekstu pt.,,Niezapomniana lekcja”. (str.7)

3.Jaką lekcję możemy nazwać niezapomnianą?(str.9)

4.Jakie cechy miała nauczycielka z opowiadania ,,Niezapomniana lekcja”? (str.9)

Zadanie domowe:

1.Wykonaj na kartkach polecenie 9 str.8.

2.Wydrukuj z internetu wiadomości na temat Henryka Sienkiewicza.

3.Przynieś swą ulubioną polską książkę.

********************************************************************

Lekcja 1

12 i 13 września, 2017r.

Temat; Organizacja całorocznej pracy.

Polska na mapie świata.

1.Powitanie uczniów i ich rodziców.

2.Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły.

3.Program naucznia w klasie 7.

4.Nasze wakacyjne wspomnienia.

5.Polska na mapie świata.Przyczyny i skutki emigracji Polaków.(czytanka str.1)

Zadanie domowe:

1.Przypmnij sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego i przepisz 2 zwrotki z refrenem do zeszytu.

2.Napisz w zeszycie kim byli: Jan Henryk Dąbrowski, Napoleon Bonaparte, Stefan Czarnecki.(czytanka str.2)

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014