Klasa VI – Ewa Klepko

 

*********************************************************************

Lekcja 29

17 i 18 kwietnia, 2018r

Temat;Król Stanisław August Poniatowski i rozbiory Polski.

Zasady prawidłowej pisowni z ,,ż”.

1.Król Stanisław August Poniatowski jako ostatni król Polski.(str.48)

2.Jak wygladały ,,obiady czwartkowe’ i kto w nich uczestniczył’?

3.Jakie były przyczyny i przebieg rozbiorów Polski? (str.50)

4.Poznajemy zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ż”.( ćwiczenia – str.73)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.7 str.68; ćw.1 str.74; ćw.7,8,9 str.76.

2.Historia – ćw.A str.49 oraz ćw.A str.51. (w zeszycie)

*********************************************************************

Lekcja 28

10 i 11 kwietnia, 2018r

Temat;Helena Modrzejewska jako wybitna Polka.

Zasady pisowni z  ,,rz”.

1.Kim była Helena Modrzejewska? (życiorys, przebieg kariery, sytuacja w kraju, emigracja)

2.Zapoznanie sie z tekstem pt.,,Helena Modrzejewska w San Francisco”. (str.156)

3.Jak Helena Modrzejewska zdobyła światową sławę?

4.Słownictwo związane z teatrem.(str.154)

5.Zabrodnia katyńska. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe;

1.Przepisz do zeszytu i wyjaśnij znaczenie następujących słów:

-reżyser, scenarzysta, aktor, scenograf,kompozytor, komedia, tragedia.(str.154)

Ułóż także z tymi wyrazami zdania.

2.Naucz się czytać – tekst str.156.

3.Ćwiczenia – przeczytaj informacje i wykonaj ćwiczenia ze str.65 i 66.

*********************************************************************

Lekcja 27

4 kwietnia, 2018r

Temat;Powtórzenie wiadomości o częściach mowy i zdania.

1.Jaka jest różnica pomiędzy czasownikiem a bezokolicznikiem?

2.Odmiana prawidłowa czasownika.

3.Ćwiczenia polegające na tworzeniu bezokoliczników, wyjaśnianie znaczenia poszczególnych

czasowników.(kartki dodatkowe, ćwiczenia – str.97 i ćw.3 str.98)

4.Jak reagujemy na krytykę? (dyskusja i kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.2 str.98 oraz ćw.5,6,8 str.99.

2 Pamiętaj o dyktandzie.

*********************************************************************

Lekcja 26

27 i 28 marca, 2018r

Temat; Zwyczaje wielkanocne.

1.Jakie znaczenie dla Polaków ma Wielki Tydzień ?

2.Jak obchodzono Wielkanoc kiedyś a jak spędzamy Wielkanoc dzisiaj?

3.Symbolika potraw wielkanocnych – jakie porawy wkładamy do naszych koszyczków i jakie mają one

znaczenie?

4.Jak obchodzimy swięta wielkanocne w naszych rodzinnych domach?

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.150 i 151.

2.Pisemnie w zeszycie wykonaj polecenie 11 ze str.149.

3.Pamiętaj o dyktandzie – str.111.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH, MIŁYCH I RADOSNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

*********************************************************************

Lekcja 25

20 i 21 marca, 2018r

Temat: Fryderyk Chopin jako wybitny polski kompozytor.

1. Fakty i ciekawostki związane z życiem Fryderyka Chopina.(str.139 oraz kartki dodatkowe z

fragmentami książki pt.,,Nazywam się Fryderyk Chopin”.)

2.Dlaczego Chopin opuścił ojczyznę i emigrował do Francji?

3.Jakie znaczenie dla Polaków miała muzyka Fryderyka Chopina?

4.Słuchanie fragmentów utworów muzycznych naszego wybitnego kompozytora.

Zadanie domowe:

1.Czytanka – przeczytaj informacje ze str.139 i napisz notatkę o życiu Fryderyka Chopina.

2.Przygotuj się do testu z historii – część C,D.

3.Przygotuj się do dyktanda – czytanka str.111.(za dwa tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 24

13 i 14 marca, 2018r

Temat: Sasi jako królowie Polski.

Odmiana i podział liczebników.

1.Jakimi królami dla Polski byli August II i August III ?

2.Co oznaczało powiedzenie : ,,Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”?

3.Postać Stanisława Leszczyńskiego jako kolejnego władcy Polski.

4.Podział i odmiana liczebników. (ćwiczenia str.59 i 60 i kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.2,3,4 str.60 i ćw.5,6,7 str.61.

2.Historia – ćw.A str.47.

3.Test z historii – część C,D. (za 2 tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 23

6 i 7 marca, 2018r

Temat; Mit o Midasie.

Pisownia ,,nie” z czasownikami.

1.Zasady prawidłowej pisowni cząstki ,,nie” z czasownikami i przymiotnikami.(ćwiczenia str.54)

2.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Mit o Midasie”. (str.122 i 123)

3.Jakie wartości w życiu są najważniejsze? (dyskusja)

4.Jakie są cechy charakterystyczne mitu? (str.125)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.3,4 str.55.

2.Czytanka – polecenie 9 str.124.(w zeszycie)

*********************************************************************

Lekcja 22

27 i 28  lutego, 2018r

Temat; Jan III Sobieski.

Co to jest bezokolicznik?

1.Jan III Sobieski jako znany wódz i król Polski. (historia str.44)

2.Bitwa pod Wiedniem – zwycięstwo nad Turkami, rola husarii w walce.

3.Pałac w Wilanowie jako miejsce zamieszkania króla Jana III Sobieskiego. (prezentacja komputerowa)

4.Tworzenie czasu przyszłego czasowników. (ćwiczenia str.49)

5.Forma bezosobowa czasownika – bezokolicznik. (str.51)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1 str.51;  ćw.4,5,6 str.53.

2.Historia – ćw.A str.45. (zeszyt)

3.Napisz w zeszycie co to jest streszczenie? (str.124,125)

*********************************************************************

Lekcja 21

20 i 21  lutego, 2018r

Temat; Synowie Zygmunta III Wazy.

Co wiemy o czasowniku?

1.Jakie rządy sprawował Władysław IV? (wojna z Kozakami, historia str.42)

2.Cudowna obrona Jasnej Góry. (historia obrazu, wojska polskie i szwedzkie,przebieg bitwy)

3.Śluby Jana Kazimierza we Lwowie.

4.Przypomnienie wiadomości o czasowniku – odmiana przez liczby, osoby i czasy.(ćwiczenia str.47,48)

Zadanie domowe:

1.Historia – ćw.A str.43. (zeszyt)

2.Ćwiczenia – ćw.2,3 str.48;  ćw.5 str.50;  ćw.2,3 str.52.

*********************************************************************

Lekcja 20

13 lutego, 2018r

Temat; Powtórzenie wiadomości z gramatyki i ortografii.

1.Staropolskie zwyczaje związane z ,,ostatkami”.

2.Historia powstania Walentynek. (życie i działalność Św.Walentego)

3.Rozwiązywanie testów sprawdzających nasze wiadomości z ortografii. (kartki dodatkowe)

4.Rzeczowniki i przymiotniki. (Ćwiczenia – ćw.5 ze str.99.)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – str.97 -cała;  str.98 – ćw.2 i 3;  str.99 – ćw.6.

2.Pamiętaj o napisaniu baśni.

*********************************************************************

Lekcja 19

6 i 7 lutego, 2018r

Temat; Cechy charakterystyczne baśni.

1.Co to jest baśń? (str.119)

2.Zapoznanie się z tekstem baśni pt.,,Śpiąca królewna”. (str.116)

3.Baśniowe prawdy i cechy charakterystyczne baśni. (str.118)

4.Elementy fikcyjne w baśni pt.,,Śpiąca królewna”.

Zadanie domowe:

1.Napisz w zeszycie:

a) plan baśni pt.,Śpiąca królewna” ( w punktach)

b) wymień tytuły swoich ulubionych baśni

2.Napisz na kartkach swoją, własną wymyśloną baśń i i ozdób ja rysunkiem. (za 2 tygodnie)

PRZYPOMINAM, ŻE W DNIU 14 LUTEGO (ŚRODA) NIE MA ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO. (ŚRODA POPIELCOWA)

*********************************************************************

Lekcja 18

30 i 31 stycznia, 2018r

Temat; Jakie mamy domy na świecie?

Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,u”.

1.Test z historii.

2.Poznajemy  rodzaje domów na świecie. (str.113 – 115)

3.Dlaczego ludzie budują różne domy? (czynniki geograficzne, ekonomiczne i kulturowe)

4.Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,u”. (ćwiczenia – 44, 45)

Zadanie domowe;

1.Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Pracę należy wykonać na kartkach, technika wykonania

dowolna (komputer, kredki, farby, itp…..)

2.Ćwiczenia – str.46. (część dotycząca ó/u)

3.Wklej do zeszytu i uzupełnij kartki dodatkowe.

*********************************************************************

Lekcja 17

23 i 24 stycznia, 2018r

Temat; Mój dom a  w nim my – rodzina.

Zasady pisowni wyrazów z ,,ó”.

1.Jakie znaczenie ma słowo ,,dom”? (dyskusja)

2.Zapoznanie się z opowiadaniem pt.,,Lekcja życia”. (str.109)

3.Różnice pomiędzy domem szczęśliwym a smutnym.(str.111)

4.Definicja domu jako rodziny.(str.112)

5.Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,ó”. (ćwiczenia str.41,42)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.5,6,7 str.43.

2.Naucz się czytać opowiadanie ze str.109 i 110 oraz wykonaj ustnie polecenie 8 str.111.

3.Pamiętaj o przygotowaniu się do testu z historii. (część A,B)

*********************************************************************

Lekcja 16

16 i 17 stycznia, 2018r

Temat; Jakie są nasze zainteresowania?

Zygmunt III Waza królem Polski.

1.Odmiana przymiotników. (ćwiczenia str.38 i 39)

2.Jakim królem dla Polski był Zygmunt III Waza? (historia str.40 i 41 oraz kartki dodatkowe)

-obrona katolicyzmu

-przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy

-konflikty z Kozakami

3.Jakie są nasze zainteresowania i pasje? (dyskusja)

4.Zapoznanie się z postacią Marka Kamińskiego, wielkiego pasjonata wypraw na

biegun północny i południowy. (str.108)

Zadanie domowe:

1.Napisz w zeszycie jakie są twoje zaintresowania?

2.Historia – ćw.A str.39.(w zeszycie)

3.Historia – przygotuj się do testu, z pytań z części A i B. (test odbędzie się za 2 tygodnie)

Zapraszam na wywiadówkę, która odbędzie się 21 stycznia

po mszach św. o godz.9.30 i 11.15.

*********************************************************************

Lekcja 15

9 i 10 stycznia, 2018r

Temat; Przymiotnik – odmiana i stopniowanie.

Stefan Batory jako król Polski.

1.Przymiotnik – odmiana przez przypadki, osoby i rodzaje. (ćwiczenia str.35 i 36 oraz

kartki dodatkowe)

2.Stopniowanie przymiotników. (ćwiczenia str.36 oraz kartki dodatkowe)

3.Wyjaśnienie pojęć – interrex, elekcja. (historia str.38)

4.Zasługi Stefana Batorego dla Polski.(historia str.38 i 39)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.1 str.35;  ćw.3,4,5 str.37; ćw.2,3 str.38.

2.Historia – ćw.A str.39.

*********************************************************************

Lekcja 14

19 i 20 grudnia, 2017r

Temat; Wigilia w naszych domach.

1.Jak przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia?

2.Co oznacza słowo ,,wigilia’?

3.Zwyczaje wigilijne w naszych domach.

4.Wspólna wigilia klasowa i spotkanie z Mikołajem.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM PIĘKNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

*********************************************************************

Lekcja 13

12 i 13 grudnia, 2017r.

Temat; Staropolskie zwyczaje wigilijne.

Stanisław Moniuszko jako wybitny Polak.

1.Powtórzenie wiadomości o Jagiellonach:

-chrzest Litwy, bitwa pod Grunwaldem, hołd pruski, odkrycia Mikołaja Kopernika.

2.Stanisław Moniuszko jako twórca opery. (str.91)

3.Zapoznanie sie z tekstem pt.,,Wigilia w domu państwa Moniuszków”. (str.90)

4.Jak przebiegała wigilia w domu państwa Moniuszków a jak przebiega w naszych domach?

(porównanie zwyczajów i rodzajów potraw wigilijnych)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – polecenie 5 str.91. (na kartkach)

2.Przygotuj zeszyty do sprawdzenia.

3.Pamiętaj o przyniesieniu smakołyków na wigilię klasową.

*********************************************************************

Lekcja 12

5 i 6 grudnia, 2017r.

Temat; Czy istnieje św. Mikołaj?

1.Historia życia i działalności św. Mikołaja biskupa z Miry.

2.Omówienie tekstu pt.,,Dobry biskup Mikołaj”. (str.80)

3.Cechy ,,dobrego” Mikołaja. (str.82)

4.Jakie dary od św. Mikołaja byłyby potrzebne dzisiejszemu światu.

5.Ciekawostki o św. Mikołajach. (str.84)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj z czytanki wiersz pt.,,Historia o św. Mikołaju” (str.83) i odpowiedz

ustnie na pytanie 5 str.83.

2.Pisemnie w zeszycie polecenie 2 str.81.

*********************************************************************

Lekcja 11

28 i 29 listopada, 2017r.

Temat; Powtórzenie wiadomości o Piastach.

Przypomnienie  i omówienie najważniejszych faktów historycznych za panowania Piastów (966 -1370):

-chrzest Polski – Mieszko I

-panowanie pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego

-testament Krzywoustego

-bitwa z Tatarami pod Legnicą

-zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka

– bitwa z Krzyżakami pod Płowcami

-panowanie Kazimierza Wielkiego i jego zasługi dla Polski.

Zadanie domowe:

Ćwiczenia – wykonaj polecenia na str.79 i 80.

*********************************************************************

Lekcja 10

21 i 22 listopada, 2017r.

Temat; Święto Dziękczynienia.

Zasady przenoszenia wyrazów.

1.Historia powstania Święta Dziękczynienia. (kartki dodatkowe)

2.Za co dziękujemy w dniu tego święta?

3.Dlaczego jest to święto wszystkich emigrantów?

4.Analiza wiersza pt.,,Święto Dziękczynienia”. (kartki dodatkowe)

5.Jak przenosimy wyrazy? ( Ćwiczenia str.26 i 27)

Zadanie domowe:

1.Czytanka – przeczytaj informacje ze str.76 i 77.

2.Ćwiczenia – ćw.3,4 str.28.

3.Wklej do zeszytu wiersz. (kartki dodatkowe)

4.Pamiętaj o dyktandzie.

*********************************************************************

Lekcja 9

14 i 15 listopada, 2017r.

Temat ;Adam Mickiewicz jako wybitny polski poeta.

Zasady pisowni wyrazów z ,,h”i ,,ch”.

1.Zapoznanie się z życiorysem i twórczością Adama Mickiewicza.

2.Analiza tekstu pt.,,Mickiewicz wraca do kraju”.(str.68)

3.Dlaczego sprowadzenie ciała  Adama Mickiewicza do kraju było dla Polaków świętem narodowym?

4.Różnica pomiędzy poetą a wieszczem. (str.71)

5.Zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ,,h” i ,,ch”. (str.33 i kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj tekst pt.,,Mickiewicz wraca do kraju” i wykonaj ołówkiem w książce polecenie 4 str.70.

2.Ćwiczenia – ćw.6, 7, 8 str.34.

3.Uzupełnij kartki dodatkowe – pisownia ,,ch” i ,,h”.

4.Przygotuj się do dyktanda – str.70. (za dwa tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 8

7 i 8 listopada, 2017r.

Temat; Dzień Niepodległości.

Zasady pisowni wyrazów  z ,,ch”.

1.Co to jest niepodległość? (dyskusja)

2.Jakie znaczenie dla Polaków ma data 11-tego listopada? Omówienie sytuacji politcznej w

Polsce  i Europie podczas rozbiorów.

3.Postać Józefa Piłsudskiego.

4.Polskie symbole narodowe – godło, flaga, hymn.

5.Zasady poprawnej pisowni wyrazów z ,,ch”. (ćwiczenia – str.31)

Zadanie domowe:

1.Ćwiczenia – ćw.2, 3, 4 str.32.

2.Napisz w zeszycie tekst ,,Mazurka Dąbrowskiego” i naucz się go na pamięć.

3.Przeczytaj z czytanki informacje str.65 – 67.

*********************************************************************

Lekcja 7

24 i 25 października, 2017r.

Temat; Czym dla Polaków są tradycje Zaduszek?

Pisownia ,,nie” z częściami mowy.

1.Zwyczaje związane z dniem Wszystkich Świętych.

2.Jaka jest różnica pomiędzy dniem Wszystkich Świętych a Zaduszkami? (str.59)

3.Jak wyglądają w tych dniach polskie a jak amerykańskie cmentarze?

4.Określanie uczuć zwiazanych z odejściem bliskiej osoby. (str.59)

5.Zasady pisowni ,,nie” z częściami mowy. (ćwiczenia str.21 i kartki dodatkowe)

Zadanie domowe;

1.Ćwiczenia – ćw.1 i 2 str.22, cała str.87 i 88.

2.Przepisz do zeszytu wiersz pt.,,Tym co odeszli”. (str.58)

3.Czytanka – wykonaj na kartkach polecenie 7 str.58.

4.Zobacz jak w Polsce był ochodzony dzień Wszystkich Świętych. (internet)

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA I 1 LISTOPADA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godz.1.30)

*********************************************************************

Lekcja 6

17 i 18 października, 2017r.

Temat; Maria Skłodowska-Curie jako wybitna Polka.

Co wiemy o rzeczowniku?

1.Zapoznanie się z życiorysem Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Jakich odkryć dokonała nasza rodaczka i jakie one miały znaczenie dla ludności?

3.Jaką osobą była Maria Skłodowska – Curie?

4.Co wiemy o rzeczowniku?  Ćwiczenia str.18 i 20 oraz kartki dodatkowe.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.40 i 41.

2.Napisz co to jest Nagroda Nobla?  Wymień Polaków, którzy ja otrzymali i napisz w jakiej

dziedzinie zostali nagrodzeni. (skorzystaj z czytanki i z internetu)

3.Ćwiczenia – ćw.1,2,3,4 str.18 i 19.

*********************************************************************

Lekcja 5

10 i 11 października, 2017r.

Temat; Jan Paweł II – Pasterz Świata.

1.Kim dla Polaków był Jan Paweł II?

2.Fakty i ciekawostki z życia Karola Wojtyły. (str.51-52, fragmenty filmów archiwalnych)

3.Pontyfikat Jana Pawła II.

4.Dlaczego naszego papieża nazywamy poliglotą?

5.Wysłuchanie ulubionej pieśni Papieża -,, Barka”.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj czytankę ze str.46 i 47. Ustnie odpowiedz na pytania -1,2,3 str.47.

2.Poszukaj w internecie  – ,,Złote myśli Papieża”; wybierz trzy, które najbardziej ci się podobają i wpisz je do zeszytu.

 

*********************************************************************

Lekcja 4

3 i 4 października, 2017r.

Temat: Cechy dobrego i złego człowieka..

Odmiana rzeczowników przez przypadki.

1.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Rozmowa z lisem”. (str.27)

2.Jakie relacje łączyły Małego Księcia z lisem i rożami?

3.Jakie cechy posiada człowiek dobry a czym się charakteryzuje człowiek zły? (str.29)

4.Odmiana rzeczowników przez przypadki. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Odmień przez przypadki rzeczowniki – bajka, człowiek, krzesła.

2.Przeczytaj informacje ze str.30.

3.Pamiętaj o przyniesieniu prac o swym przyjacielu.

*********************************************************************

Lekcja 3

26 i 27 września, 2017r.

Temat: Wszyscy szukamy przyjaźni.

1.Jaka jest różnica pomiędzy przyjacielem a kolegą?

2.Co to jest bajka? (str.23)

3.Analiza tekstu pt.,,Leśny czarodziej.” (str.22)

4.Jak postępuje prawdziwy przyjaciel? (str.25)

5.Cechy dobrego i złego przyjaciela. (str.25)

Zadanie domowe:

1.Pamiętaj o dyktandzie. (str.15)

2.Przeczytaj informacje ze str.26 i przepisz do zeszytu trzy stwierdzenia o przyjaźni, które

najbardziej ci się podobają.

3.Opisz swego przyjaciela. Pracę proszę wykonać na kartkach, termin oddania za dwa tygodnie.

*********************************************************************

Lekcja 2

19 i 20 września, 2017r.

Temat: Wojna jako zagłada ludzkości.

1.Jakie są przyczyny wojen na świecie?

2.Co oznacza słowo ,,zagłada”?

3.Przyczyny wybuchu, przebieg i klęska Powstania Warszawskiego.(str.15,16 i kartki dodatkowe)

4.Udział dzieci, harcerzy (Szare Szeregi), żołnierzy AK i ludności cywilnej w powstaniu.

5.Wysłuchanie pieśni powstańczych i obejrzenie zdjęć archiwalnych z powstania.(internet)

Zadanie domowe:

1.Napisz czym zajmowały się dzieci i harcerze podczas Powstania Warszawskiego?

2.Narysuj w zeszycie symbol powstania.

3.Przeczytaj tekst z czytanki pt.,,Odwaga Hani”.(str.12 i 13)

4.Przygotuj się do dyktanda -czytanka str.15. (za dwa tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 1

12 i 13 września, 2017r.

Temat: Organizacja całorocznej pracy.

Wspomnienia wakacyjne.

1.Zapoznanie się z uczniami  i ich rodzicami.

2.Omówienie regulaminu szkoły i ucznia.

3.Zasady bezpieczeństwa w szkole i na parkingu.

4.Program naucznia w klasie 6.

5.Dlaczego lubimy wakacje? (dyskusja)

6.Dziesięć przykazań Polaka.(czytanka str.2)

Zadanie domowe:

1.Przepisz do zeszytu ,,Dziesięć przykazań Polaka”. (czytanka)

2.Przynieś ,,pamiątkę z wakacji” (przedmiot, zdjęcie) i naucz się o nim opowiadać.

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014