Klasa VI – Ewa Klepko

 

*********************************************************************

Lekcja 6

17 i 18 października, 2017r.

Temat; Maria Skłodowska-Curie jako wybitna Polka.

Co wiemy o rzeczowniku?

1.Zapoznanie się z życiorysem Marii Skłodowskiej-Curie.

2.Jakich odkryć dokonała nasza rodaczka i jakie one miały znaczenie dla ludności?

3.Jaką osobą była Maria Skłodowska – Curie?

4.Co wiemy o rzeczowniku?  Ćwiczenia str.18 i 20 oraz kartki dodatkowe.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj informacje z czytanki ze str.40 i 41.

2.Napisz co to jest Nagroda Nobla?  Wymień Polaków, którzy ja otrzymali i napisz w jakiej

dziedzinie zostali nagrodzeni. (skorzystaj z czytanki i z internetu)

3.Ćwiczenia – ćw.1,2,3,4 str.18 i 19.

*********************************************************************

Lekc

10 i 11 października, 2017r.

Temat; Jan Paweł II – Pasterz Świata.

1.Kim dla Polaków był Jan Paweł II?

2.Fakty i ciekawostki z życia Karola Wojtyły. (str.51-52, fragmenty filmów archiwalnych)

3.Pontyfikat Jana Pawła II.

4.Dlaczego naszego papieża nazywamy poliglotą?

5.Wysłuchanie ulubionej pieśni Papieża -,, Barka”.

Zadanie domowe:

1.Przeczytaj czytankę ze str.46 i 47. Ustnie odpowiedz na pytania -1,2,3 str.47.

2.Poszukaj w internecie  – ,,Złote myśli Papieża”; wybierz trzy, które najbardziej ci się podobają i wpisz je do zeszytu.

 

*********************************************************************

Lekcja 4

3 i 4 października, 2017r.

Temat: Cechy dobrego i złego człowieka..

Odmiana rzeczowników przez przypadki.

1.Zapoznanie się z tekstem pt.,,Rozmowa z lisem”. (str.27)

2.Jakie relacje łączyły Małego Księcia z lisem i rożami?

3.Jakie cechy posiada człowiek dobry a czym się charakteryzuje człowiek zły? (str.29)

4.Odmiana rzeczowników przez przypadki. (kartki dodatkowe)

Zadanie domowe:

1.Odmień przez przypadki rzeczowniki – bajka, człowiek, krzesła.

2.Przeczytaj informacje ze str.30.

3.Pamiętaj o przyniesieniu prac o swym przyjacielu.

*********************************************************************

Lekcja 3

26 i 27 września, 2017r.

Temat: Wszyscy szukamy przyjaźni.

1.Jaka jest różnica pomiędzy przyjacielem a kolegą?

2.Co to jest bajka? (str.23)

3.Analiza tekstu pt.,,Leśny czarodziej.” (str.22)

4.Jak postępuje prawdziwy przyjaciel? (str.25)

5.Cechy dobrego i złego przyjaciela. (str.25)

Zadanie domowe:

1.Pamiętaj o dyktandzie. (str.15)

2.Przeczytaj informacje ze str.26 i przepisz do zeszytu trzy stwierdzenia o przyjaźni, które

najbardziej ci się podobają.

3.Opisz swego przyjaciela. Pracę proszę wykonać na kartkach, termin oddania za dwa tygodnie.

*********************************************************************

Lekcja 2

19 i 20 września, 2017r.

Temat: Wojna jako zagłada ludzkości.

1.Jakie są przyczyny wojen na świecie?

2.Co oznacza słowo ,,zagłada”?

3.Przyczyny wybuchu, przebieg i klęska Powstania Warszawskiego.(str.15,16 i kartki dodatkowe)

4.Udział dzieci, harcerzy (Szare Szeregi), żołnierzy AK i ludności cywilnej w powstaniu.

5.Wysłuchanie pieśni powstańczych i obejrzenie zdjęć archiwalnych z powstania.(internet)

Zadanie domowe:

1.Napisz czym zajmowały się dzieci i harcerze podczas Powstania Warszawskiego?

2.Narysuj w zeszycie symbol powstania.

3.Przeczytaj tekst z czytanki pt.,,Odwaga Hani”.(str.12 i 13)

4.Przygotuj się do dyktanda -czytanka str.15. (za dwa tygodnie)

*********************************************************************

Lekcja 1

12 i 13 września, 2017r.

Temat: Organizacja całorocznej pracy.

Wspomnienia wakacyjne.

1.Zapoznanie się z uczniami  i ich rodzicami.

2.Omówienie regulaminu szkoły i ucznia.

3.Zasady bezpieczeństwa w szkole i na parkingu.

4.Program naucznia w klasie 6.

5.Dlaczego lubimy wakacje? (dyskusja)

6.Dziesięć przykazań Polaka.(czytanka str.2)

Zadanie domowe:

1.Przepisz do zeszytu ,,Dziesięć przykazań Polaka”. (czytanka)

2.Przynieś ,,pamiątkę z wakacji” (przedmiot, zdjęcie) i naucz się o nim opowiadać.

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014