Klasa V – Teresa Koziatek

*********************************************************************

Lekcja 6

18 października, 2017 roku

Temat: Legenda o królewnie Bałtyku – Juracie. Rzeczowniki.

1. Dyktando.

2. Bałtyk na mapie Europy.

3. Bogactwa Bałtyku.

4. Miasta nad Bałtykiem.

5. Legenda o królewnie Bałtyku – Juracie str. 27 lub str. 31.

6. Sprawdzenie rozumienia wyżej wymienionego tekstu.

7. Rozmowa kierowana na temat: Co by się stało, gdyby Neptun nie był surowy w stosunku do córki.

8. Kolejność wydarzeń legendy o Juracie.

9. Rodzaje rzeczowników.

W domu

1. W ćwiczeniach str. 22, 23, 24, 25, 26.

2. Naucz się czytać i opowiadać legendę o królewnie Bałtyku str. 27 lub str. 31.

 

*********************************************************************

Lekcja 5

11 października, 2017 roku

Temat: Piękna nasza Polska cała.

            Rzeczowniki.

1. Poznaj kraj swych korzeni str. 4, 5 – wiersze.

2. Co to jest Ojczyzna?

3. Ojczyzna ziemia i Ojczyzna przódkow.

4. Piosenka “Piękna nasza Polska cała” str. 13.

5. Sąsiedzi Polski (dodatkowe kartki).

-ćwiczenia z mapą.

6. Litera, głoska, sylaba, wyraz, zdanie.

-ćwieczenia str. 16, 17.

7. Rzeczownik- ćw. str. 20.

W domu

1. W ćwiczeniach 18, 19, 21.

2. Spróbuj nauczyc sie wiersza na pamięć str. 4 lub str. 5.

3. Przynieś cos z bursztynem.

 

*********************************************************************

Lekcja 4

4 października, 2017 roku

Temat: Marzenia a rzeczywistość. Janusz Korczak. Spółgłoski miękkie.

1. Kim jest człowiek? str.23 lub str.21 – krzyżówka.

2. Postać Janusza Korczaka jako przykład miłości i bohaterstwa str.25 lub str.22.

3. Ułożenie krótkiej notatki o w/w postaci.

4. Czytanie i analiza treści fragmentu książki “Król Maciuś I ” str.21 lub str.19.

5. Marzenia a rzeczywistość -dyskusja.

6. Spółgłoski miękkie – praca w ćwiczeniach str.10, 11, 12.

W domu

1. W ćwiczeniach str. 10, 11, 12, 13, 14, 15.

2. Napisz na oddzielnej kartce na temat: Moje marzenia.

 

*********************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017 roku

Temat: Wrzesień 1939. Spółgłoski miękkie. 

1. Polska – ćwiczenia z mapą.

2. Pogadanka na temat: II wojny światowej.

3. Oglądanie na youtube fragmentu filmu “Pierwszy dzień II wojny światowej”.

4. Przedstawienie przez uczniów wiadomości na temat: II wojny światowej.

5. Czytanie i analiza tekstu “Wrzesień 1939″ str. 15 lub str.13.

6. Sprawdzenie zrozumienia w/w tekstu str.16, 17.

7. Spółgłoski miękkie – ćwiczenia str.8.

W domu

1. Naucz się czytać str.15 lub str.13 i zaznacz fragment tekstu mówiący o II wojnie światowej.

2. W ćwiczeniach str.8, 9.

3. Przynieś coś polskiego na następną lekcję.

 

*********************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017 roku

Temat: Po wakacjach. Powtórzenie wiadomości: alfabet, dwuznaki,spółgłoski miękkie.

1. Wzorowe czytanie “Po wakacjach”str.9.

2. Szukanie odpowiedzi na pytania str.10.

3. Powtórzenie wiadomości :

   -alfabet,

   -dwuznaki,

   -spółgłoski miękkie .

4. Praca w ćwiczeniach str. 4 – 6.

5. Wyszukiwanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

W domu

1. W ćwiczeniach str.6, 7.

2. Napisz po 5 wyrazów zaczynających się od : si, ci , zi, dzi.

3. Porozmawiaj z rodzicami na temat: II wojny światowej.  

*********************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 roku

Temat: Nowy rok szkolny.

1Zebranie z rodzicami:

–  regulamin szkoły i ucznia,

–  program nauczania w klasie 5,

–  bezpieczeństwo uczniów,

–  kalendarz uroczystości na rok szkolny 2017 / 2018

–  wybór komitetu rodzicielskiego,

–  wolne wnioski.

2. Zabawa dydaktyczna “Przedstaw kolegę”.

3. Czytanie wiersza “Dzień dobry szkoło”.

4. Wspomnienia z wakacji.

W domu

1. Naucz się pięknie czytać wiersza “Dzień dobry szkoło”.

2. Napisz na oddzielnej kartce na temat: Moje wakacje.

(dodatkowe kartki).

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014