Klasa V – Teresa Koziatek

*********************************************************************

Lekcja 13

13 grudnia, 2017 roku

Temat: Legenda “O stworzeniu Podhala”.

1. Tatry na mapie Polski.

2. Najważniejsze miasta Podhala.

3. Czytanie i analiza legendy “O stworzeniu Podhala” str.51.

4. Uporządkowanie zdań według kolejności wydarzeń str.52

–   przepisanie zdań do zeszytu.

5. Krzyżówka str.52.

W domu

1. Naucz się czytać i opowiadać legendę” O  stworzeniu Podhala”str.51.

2. W ćwiczeniach str.105.

*********************************************************************

Lekcja 12

6 grudnia, 2017 roku

Temat:Legenda o Świętym Mikołaju. Przymiotnik.

1. Dyktando.

2. Kim był Święty Mikołaj?

3. Czytanie i analiza legendy o Świętym Mikołaju.

4. Swobodne wypowiedzi na temat: Dlaczego tradycja Mikołaja nie powinna zaginąć?

5. Przymiotnik – ćwiczenia str.38, 39.

W domu

1. Naucz się czytać i opowiadać legendę o Świętym Mikołaju str.83.

2. Naucz się na pamięć wiersza o Bożym Narodzeniu (2 tygodnie dodatkowe kartki).

3. W ćwiczeniach str.39 -42.

 

 

*********************************************************************

Lekcja 11

29 listopada, 2017 roku

Temat: Legenda Czarcia łapa. Ó niewymienne.

1. Lublin – położenie, krótka historia miasta i jego zabytki.

2. Legenda “Czarcia łapa” str.39

–  sprawdzenie rozumienia tekstu str.40 – 41,

–  tłumaczenie trudniejszych wyrazów.

3. Dyskusja na temat: Czy chciałbyś być sędzią, adwokatem lub prokuratorem i dlaczego?

4. Uzupełnianie wyrazów brakującymi literami str.41.

5. Ćwiczenia w pisaniu.

6. Wyrazy z ó niewymiennym.

W domu

1. Znajdź wiadomości na temat: Wrocław (Co można zobaczyć we Wrocławiu).

2. Przygotuj się do dyktanda – ćwiczenie str.72.

*********************************************************************

Lekcja 10

22 listopada, 2017 roku

Temat: Święto Dziękczynienia. Wyrazy z ó niewymiennym.

1. Historia emigracji (nawiązanie do pierwszej wspólnej kolacji emigrantów z Indianami).

2. Polska emigracja w okresie zaborów.

3. Przeżycia ludzi, którzy podjęli decyzję osiedlenia się na ziemi amerykańskiej na podstawie fragmentu książki Henryka Sienkiewicza “Za chlebem”.

4. Układanie notatki na temat “Święta Dziękczynienia”.

5. Czytanie wiersza “Indyk” z podziałem na role.

6. Wyrazy z ó niewymiennym – ćwiczenia str.68 -72.

W domu

1. Porozmawiaj z rodzicami na temat emigracji twojej rodziny.

2. Napisz na oddzielnej kartce jak obchodzi się Święto Dziękczynienia w twojej rodzinie.

3. W ćwiczeniach str.68 -72.

*********************************************************************

Lekcja 9

15 listopada, 2017 roku

Temat: Poznańskie koziołki. Forma rzeczownika. Wyrazy z ó niewymiennym.

1. Informacje o Poznaniu.

2. Legenda o poznańskich koziołkach str.33.

3. Analiza w/w legendy.

4. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej str.35 (w nowej książce).

5. Forma rzeczownika – ćwiczenia str.31 -33.

6. Wyrazy z ó niewymiennym.

W domu

1.Naucz się czytać i opowiadać legendę o poznańskich koziołkach str.33.

 2.W ćwiczeniach str.34 – 36.

 

*********************************************************************

Lekcja 8

8 listopada, 2017 roku

Temat: 11 listopada Święto Niepodległości. Wyrazy z ó wymiennym.

1. Oglądanie krótkiego filmu pt.”Święto Niepodległości”.

2. Historia polskich zaborów (dodatkowe kartki).

3. Rola marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości.

4. Czytanie i analiza tekstu o Święcie Niepodległości (dodatkowe kartki).

5. Hymn polski.

6. Wyrazy z ó wymiennym – praca w ćwiczeniach str.63, 64.

W domu

1. Naucz się na pamięć 2 zwrotki hymnu polskiego.

2. W ćwiczeniach str.64 -67.

 

*********************************************************************

Lekcja 7

25 października, 2017 roku

Temat:Tradycje polskiej kultury – Wszystkich Świętych. Rzeczownik.

1. Nastrój Zaduszek – Marsz żałobny Chopina.

2. Czytanie i analiza wierszy: “Dla tych którzy odeszli”, “Tren VIII” Jana Kochanowskiego i wiersz

ks.Jana Twardowskiego.

3. Przemijanie – rozmowa kierowana, wspólne wnioskowanie.

4. Cmentarze żołnierzy polskich w świecie.

5. Wyszukiwanie rzeczowników w tekście “Dla tych ,którzy odeszli”.

6. Liczba rzeczownika – ćwiczenia str.27 -30.

W domu

1.Naucz się czytać str.57 i wybierz 10 rzeczowników i ułóż z nimi zdania w zeszycie.

2. W ćwiczeniach str.27 – 30.

3. Przygotuj się na temat: Moje zainteresowania

W DNIU 1 LISTOPADA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godz.1.30)

*********************************************************************

Lekcja 6

18 października, 2017 roku

Temat: Legenda o królewnie Bałtyku – Juracie. Rzeczowniki.

1. Dyktando.

2. Bałtyk na mapie Europy.

3. Bogactwa Bałtyku.

4. Miasta nad Bałtykiem.

5. Legenda o królewnie Bałtyku – Juracie str. 27 lub str. 31.

6. Sprawdzenie rozumienia wyżej wymienionego tekstu.

7. Rozmowa kierowana na temat: Co by się stało, gdyby Neptun nie był surowy w stosunku do córki.

8. Kolejność wydarzeń legendy o Juracie.

9. Rodzaje rzeczowników.

W domu

1. W ćwiczeniach str. 22, 23, 24, 25, 26.

2. Naucz się czytać i opowiadać legendę o królewnie Bałtyku str. 27 lub str. 31.

 

*********************************************************************

Lekcja 5

11 października, 2017 roku

Temat: Piękna nasza Polska cała.

            Rzeczowniki.

1. Poznaj kraj swych korzeni str. 4, 5 – wiersze.

2. Co to jest Ojczyzna?

3. Ojczyzna ziemia i Ojczyzna przódkow.

4. Piosenka “Piękna nasza Polska cała” str. 13.

5. Sąsiedzi Polski (dodatkowe kartki).

-ćwiczenia z mapą.

6. Litera, głoska, sylaba, wyraz, zdanie.

-ćwieczenia str. 16, 17.

7. Rzeczownik- ćw. str. 20.

W domu

1. W ćwiczeniach 18, 19, 21.

2. Spróbuj nauczyc sie wiersza na pamięć str. 4 lub str. 5.

3. Przynieś cos z bursztynem.

 

*********************************************************************

Lekcja 4

4 października, 2017 roku

Temat: Marzenia a rzeczywistość. Janusz Korczak. Spółgłoski miękkie.

1. Kim jest człowiek? str.23 lub str.21 – krzyżówka.

2. Postać Janusza Korczaka jako przykład miłości i bohaterstwa str.25 lub str.22.

3. Ułożenie krótkiej notatki o w/w postaci.

4. Czytanie i analiza treści fragmentu książki “Król Maciuś I ” str.21 lub str.19.

5. Marzenia a rzeczywistość -dyskusja.

6. Spółgłoski miękkie – praca w ćwiczeniach str.10, 11, 12.

W domu

1. W ćwiczeniach str. 10, 11, 12, 13, 14, 15.

2. Napisz na oddzielnej kartce na temat: Moje marzenia.

 

*********************************************************************

Lekcja 3

27 września, 2017 roku

Temat: Wrzesień 1939. Spółgłoski miękkie. 

1. Polska – ćwiczenia z mapą.

2. Pogadanka na temat: II wojny światowej.

3. Oglądanie na youtube fragmentu filmu “Pierwszy dzień II wojny światowej”.

4. Przedstawienie przez uczniów wiadomości na temat: II wojny światowej.

5. Czytanie i analiza tekstu “Wrzesień 1939″ str. 15 lub str.13.

6. Sprawdzenie zrozumienia w/w tekstu str.16, 17.

7. Spółgłoski miękkie – ćwiczenia str.8.

W domu

1. Naucz się czytać str.15 lub str.13 i zaznacz fragment tekstu mówiący o II wojnie światowej.

2. W ćwiczeniach str.8, 9.

3. Przynieś coś polskiego na następną lekcję.

 

*********************************************************************

Lekcja 2

20 września, 2017 roku

Temat: Po wakacjach. Powtórzenie wiadomości: alfabet, dwuznaki,spółgłoski miękkie.

1. Wzorowe czytanie “Po wakacjach”str.9.

2. Szukanie odpowiedzi na pytania str.10.

3. Powtórzenie wiadomości :

   -alfabet,

   -dwuznaki,

   -spółgłoski miękkie .

4. Praca w ćwiczeniach str. 4 – 6.

5. Wyszukiwanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

W domu

1. W ćwiczeniach str.6, 7.

2. Napisz po 5 wyrazów zaczynających się od : si, ci , zi, dzi.

3. Porozmawiaj z rodzicami na temat: II wojny światowej.  

*********************************************************************

Lekcja 1

13 września, 2017 roku

Temat: Nowy rok szkolny.

1Zebranie z rodzicami:

–  regulamin szkoły i ucznia,

–  program nauczania w klasie 5,

–  bezpieczeństwo uczniów,

–  kalendarz uroczystości na rok szkolny 2017 / 2018

–  wybór komitetu rodzicielskiego,

–  wolne wnioski.

2. Zabawa dydaktyczna “Przedstaw kolegę”.

3. Czytanie wiersza “Dzień dobry szkoło”.

4. Wspomnienia z wakacji.

W domu

1. Naucz się pięknie czytać wiersza “Dzień dobry szkoło”.

2. Napisz na oddzielnej kartce na temat: Moje wakacje.

(dodatkowe kartki).

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014