Klasa dla dorosłych – Elżbieta Wolska

**********************************************************************************

Lekcja 27

17 kwietnia, 2018 (wtorek)

Temat: Piknik w parku – czasowniki-czas teraźniejszy (present tense)

-ćwiczenia w czytaniu tekstu w czasie teraźniejszym: siedzi, czyta, odpoczywa, gotuje, zmywa, itp.

-zamiana treści tekstu na czas przeszły (past tense): siedziała, czytała, odpoczywała, gotowała, zmywała, itp.

-różne zawody – praca z podręcznikiem str. 62, 63.

 

W domu:

 1. Practice reading the passages on pages 62, 63 2x./  Przeczytać 2x tekst str. 62, 63.
 2. Practice the new vocabulary on page 64./ Przyswoić sobie nowe słówka str. 64.

 

**********************************************************************************

Lekcja 26

10 kwietnia, 2018 (wtorek)

Temat: Kontynuacja tematu – piknik w parku

-tłumaczenie tekstu z języka polskiego na angielski

-ćwicz. w czytaniu ze zrozumieniem treści

-układanie pytań i odpowiedzi (konwersacja z zastosowaniem czasowników w czasie teraźniejszym)

-zamiana treści tekstu z czasu teraźniejszego na przeszły.

 

W domu:

 1. Exercise c on page 61./ Ćwicz. c, str. 61.

**********************************************************************************

Lekcja 25

27 marca, 2018 (wtorek)

Temat: Wiosenny piknik w parku

-powtórzenie por roku, charakterystyka wiosny: ciepło, słonecznie, wesoło

-opracowanie tekstu str. 58

-tłumaczenie nowych słów

-przyimki (preposition) na, przy, obok itp.

-formułowanie pytań i odpowiedzi związanych z tekstem

 

W domu:

 1. Read the passage 2x./ Przeczytać tekst 2x.
 2. Exercises a, b on page 60./ Ćwicz. a. b, str. 60.

Reminder – we will not have class on April 3./ Przypominam- że 3ego kwietnia (wtorek) nie będzie lekcji języka polskiego.

**********************************************************************************

Lekcja 24

20 marca, 2018 (wtorek)

Temat: Utrwalanie poznanego materiału na podstawie tekstu podręcznika str. 59

-ćwiczenia w mówieniu polegające na wstawianiu brakujących słów w odpowiedniej formie

-odmiana przez przypadki

Homework/ W domu:

Review the vocabulary from the passage “W domu.”/ Utrwalić poznane słówka do tekstu „W domu”

 

**********************************************************************************

Lekcja 23

13 marca, 2018 (wtorek)

Temat: Utrwalanie przerobionego materiału

-przedmioty w klasie, liczba pojedyncza i mnoga

-zakupy

-pomieszczenia w domu – kuchnia, sypialnia, łazienka, salon, jadalnia, garaż, piwnica

-układanie pytań i odpowiedzi- konwersacja

-praca z podręcznikiem str. 56, 57

 

Homework/ W domu:

Reread the passage “Rozmowy przy stole rodzinnym” page 51, 52, 53 and practice the vocabulary in the text./ Powtórzyć materiał- na podstawie tekstu „Rozmowy przy stole rodzinnym” str. 51, 52, 53

**********************************************************************************

Lekcja 22

6 marca, 2018 (wtorek)

Temat: Kontynuacja tematu „W domu”

-układanie pytań i odpowiedzi z użyciem przyimków: w, na, obok, koło, przy, pod, nad. Np.: W kuchni na stole, przy kanapie, itp.

-ćwicz. w czytaniu

-konwersacja

-powtórzenie dni tygodnia

 

W domu:

 1. Practice the vocabulary on pages 55, 56./ Utrwalić słówka str. 55, 56.
 2. Exercise b on page 54, exercises a, b on page 56./ Ćwicz. b str. 54, ćwicz. a. b, str. 56.

 

**********************************************************************************

Lekcja 21

27 lutego, 2018 (wtorek)

Temat: Mój dom – praca z podręcznikiem str. 54, 55.

-utrwalanie przerobionego materiału (przedmioty w klasie, posiłki)

-ćwicz. w czytaniu, tekst str. 54

-zapoznanie się z nowymi słowami

-konwersacja- co jest w domu.

 

W domu:

 1. Answer the questions – exercise C, page 55 and exercise a, b, page 56./ Odpowiedz na pytania – ćw. C str. 55 oraz ćw. a. b, str. 56.
 2. Practice the new vocabulary from the “W domu” passage, pages 55-56. / Przyswoić sobie nowe słówka do tekstu „W domu” str. 55, 56.

**********************************************************************************

Lekcja 20

20 lutego, 2018 (wtorek)

Temat: Utrwalanie przerobionego materiału na podstawie tekstów podręcznika: potrawy i napoje, zakupy w sklepie spożywczym, rozmowy przy rodzinnym stole.

-konwersacja

-utrwalanie zwrotów: ja lubię, ja nie lubię, ja mam, ja nie mam

-łączenie rzeczownika z przymiotnikiem, w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim.

 

W domu:

 1. Practice the vocabulary related to the chapters reviewed this week (food and drinks, grocery shopping and conversations around the family table./ Utrwalić słówka związane z powtarzanym materiałem na lekcji.

 

**********************************************************************************

Lekcja 19

13 lutego, 2018 (wtorek)

Temat: kontynuacja tematu – Przy stole

-konwersacja – o czym rozmawia rodzina?

-powtórzenie dni tygodnia:

dzisiaj, wczoraj, jutro

-układanie prostych pytań i odpowiedzi

-powtórzenie zwrotów: ja mam, ja nie mam.

Np.       Ja mam ciekawą książkę –

Ja nie mam ciekawej książki (rodz. żeński – f)

Ja mam nowy zeszyt-

Ja nie mam nowego zeszytu (r. męski – m)

Ja mam nowe auto-

Ja nie mam nowego auta (rodz. nijaki – n)

 

W domu:

 1. Review Lesson 7 – food and drinks, pages 39, 40, 41. /Powtórzenie Lekcji 7 – potrawy i napoje, str. 39, 40, 41

**********************************************************************************

Lekcja 18

6 lutego, 2018 (wtorek)

Temat: Rodzinne spotkania przy stole

-powtórzenie przerobionego materiału: ubranie, rodzina, zakupy, posiłki

-praca z podręcznikiem, str. 51

-czasowniki (verbs)- czas teraźniejszy na podstawie czytanki: siedzi, opowiada, mówi, lubi, myśli

-nowe słówka str. 52

 

W domu:

 1. Practice the new vocabulary, page 52./ Utrwalić nowe słówka str. 52
 2. Answer the questions on page 52./ Napisać odpowiedzi na pytania, str. 52
 3. Exercise b on page 54./ Ćwiczenie b, str. 54.

 

**********************************************************************************

Lekcja 17

30 stycznia, 2018 (wtorek)

Temat: Kontynuacja tematu – „Zakupy w sklepie spożywczym”

-układanie pytań i odpowiedzi do tekstu podręcznika str. 46, 47

-konwersacja z zastosowaniem przyimków: na, przy, obok, w, za, pod, nad, miedzy na podstawie przedmiotów w klasie

-łączenie rzeczownika z przymiotnikiem

 

W domu:

 1. Practice the vocabulary related to the text on page 48./ Utrwalić słówka związane z tekstem str. 48
 2. Review lesson 6, page 35./ Powtórzyć lekcje 6, str. 35.

 

**********************************************************************************

Lekcja 16

23 stycznia, 2018 (wtorek)

Temat: Zakupy w sklepie spożywczym – na podstawie tekstu podręcznika str. 46, 47

-używanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, dziękuję, poproszę, proszę pani- pana, przepraszam itd.

-zastosowanie przyimków (prepositions) na, przy, obok, w, za, pod, nad

-gdzie są jarzyny, wędliny, nabiał? – budowa prostych zdań.

 

W domu:

 1. Write the answers to the questions – exercise C, page 47, 48./ Napisać odpowiedzi na pytania – ćwicz. C, str. 47, 48.
 2. Exercise a, b, c on page 49./ Ćwicz. a, b, c, str. 49.

**********************************************************************************

Lekcja 16 stycznia, 2018 była odwołana/ The class on January 16, 2018 was cancelled.

**********************************************************************************

Lekcja 15

9 stycznia, 2018 (wtorek)

Temat: Utrwalanie nazwy miesięcy i dni tygodnia

-budowa prostych zdań z zastosowaniem dni tygodnia, np. W poniedziałek byłam w kinie. Jutro pójdę do pracy. Wczoraj czytałam ciekawą książkę. Dzisiaj gotuję smaczny obiad. W piątek zrobię zakupy. itp.

-opracowanie tekstu str. 46

-ćwicz. w czytaniu

 

W domu:

 1. Read the passage on pages 46-47 two times. /Przeczytać 2x tekst str. 46 i 47.

 

**********************************************************************************

Lekcja 14

19 grudnia, 2017 (wtorek)

Temat: Polskie tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia (wigilia, opłatek, puste miejsce przy stole, bezmięsne potrawy, itd.)

-konwersacja

Class resumes after the Holiday Break on January 9, 2018.

I wish you a healthy, happy Christmas, and all the best in the New Year/ Życzę zdrowych, wesołych Świąt, i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku,

Elżbieta Wolska

**********************************************************************************

Lekcja 13

12 grudnia, 2017 (wtorek)

Temat: Utrwalanie słówek z przerobionych tematów: rodzina, ubranie, potrawy

-układanie pytań i odpowiedzi

-konwersacja

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary words from the past themes./ Utrwalić poznane słówka do tematu z lekcji.

 

**********************************************************************************

Lekcja 12

5 grudnia, 2017 (wtorek)

Temat: Nazwy miesięcy i dni tygodnia

-utrwalanie materiału z poprzednich lekcji, konwersacja- łączenie rzeczowników z przymiotnikiem i czasownikiem

-przyimki (prepositions) – na, pod, nad, za, w, obok, miedzy, przed

-ćwicz. w wymowie nazw miesięcy i dni tygodnia w połączeniu z przyimkiem, np. urodziłam się w lipcu, idę do szkoły we wtorek

 

Homework/ W domu:

 1. Memorize the months of the year and days of the week./ Nauczyć się nazw miesięcy i dni tygodnia.

**********************************************************************************

Lekcja 11

28 listopada, 2017 (wtorek)

Temat: Potrawy i napoje – kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji

-pytania i odpowiedzi na podstawie tekstu str. 39.

-układanie polskiego „menu” obiadowego: mięso, jarzyny, deser, napoje

-czasowniki (verbs) czas teraźniejszy (present tense) Liczba pojedyncza i mnoga (dodatkowe kartki)

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the new vocabulary./ Utrwalić nowe słówka.
 2. Exercise a, b, c on page 41./ Ćwicz. a, b, c, str. 41.

**********************************************************************************

Lekcja 10

21 listopada, 2017 (wtorek)

Temat: Potrawy i napoje – praca z podręcznikiem str. 39-41

-tłumaczenie nowych słówek

-czasowniki (verbs) czas teraźniejszy (present tense)

Liczba pojedyncza i mnoga. Np:

Ja jem- my jemy

Ja piję – my pijemy

Ja gotuję – my gotujemy itp.

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the new vocabulary./ Utrwalić nowe słówka.
 2. Exercise c on page 40./ Ćwicz. c, str. 40.

**********************************************************************************

Lekcja 9

14 listopada, 2017 (wtorek)

Temat: Ubranie – c.d. konwersacja.

-układanie zdań z użyciem zwrotów: ja mam, ja nie mam… ze zwróceniem uwagi na rodzaje rzeczowników- męskiego, żeńskiego i nijakiego, oraz liczby poj. i mn.

-praca z podręcznikiem str. 36, 37, 38

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary on page 37./ Utrwalić słówka str. 37.
 2. Translate the paragraph into Polish./ Przetłumacz tekst z polskiego na angielski.

**********************************************************************************

Lekcja 8

7 listopada, 2017 (wtorek)

Utrwalenie materiału o rodzinie – konwersacja z użyciem zwrotów: mój, nasz, moja, nasza, nasze, nasi

-budowa prostych zdań

Temat: Ubranie – praca z podręcznikiem str. 35-38

-ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role

-konwersacja z użyciem wyrazów:

ja mam – my mamy

ty masz – wy macie

on ma – oni mają

ona ma – one mają

ono ma – one mają

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Nauczyć się nowych słówek.
 2. Exercise c on page 37 and a, b, c on page 38./ Ćwicz. c, str. 37 i a, b, c, str. 38.

**********************************************************************************

Lekcja 7

24 października, 2017 (wtorek)

Temat: Moja rodzina

-konwersacja na temat rodziny – syn, córka, wnuk, wnuczka, chłopiec, dziewczyna, itd.

-układanie prostych zdań z użyciem wyrazów: mój, nasz, moja, nasza, nasze, nasi

-łączenie rzeczownika z przymiotnikiem w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim, np.

Mój ojciec jest pracowity

Moja matka jest pracowita

Moje dziecko jest pracowite

 

Homework/ W domu:

 1. Answer the questions on page 32./ Odpowiedzieć na pytania str. 32.
 2. Exercises b, c on page 34./ Ćwicz b, c str. 34.

We will not have class on October 31./ Klasa  nie ma lekcji 31-pazdziernika.

**********************************************************************************

Lekcja 6

17 października, 2017 (wtorek)

Temat: Moja rodzina- to jest mój, moja, moje

-utrwalanie poznanych zwrotów:

 • ja mam…
 • ja nie mam… z użyciem członków rodziny, np:

ja mam dobrą matkę

ja nie mam dobrej matki, itp.

-praca z podręcznikiem str. 32, 33, 34

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson, page 33./ Utrwalić poznane słówka, str. 33.
 2. Answer the questions on page 32, exercise C./ Odpowiedzieć na pytania str. 32, ćwicz. C.

**********************************************************************************

Lekcja 5

10 października, 2017 (wtorek)

Temat: Rodzina

-powtórzenie poznanych słówek i zwrotów

-przedmioty w klasie

-kolory- łączenie rzeczownika (nouns) z przymiotnikiem (adjective) z użyciem zwrotów:

ja mam, ja nie mam

n.p. ja mam ciekawą książkę

ja nie mam ciekawej książki

ja mam duży stół

ja nie mam dużego stołu, itp.

-praca z podręcznikiem str. 31

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson, page 33./ Utrwalić poznane słówka, str. 33.
 2. Read the passage on page 31 twice./ Przeczytać 2x tekst str. 31.

**********************************************************************************

Lekcja 4

3 października, 2017 (wtorek)

Temat: Kolory w klasie

-utrwalenie słówek z poprzednich lekcji

-łączenie rzeczowniki (nouns) z przymiotnikiem (adjective) na przykład:

Jaki jest ten (tamten) stół?

Jaka jest ta (tamta) książka?

Jakie jest to (tamto) okno?

-poznajemy części ciała- praca z podręcznikiem str. 26, 27, 28, 29

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić poznane słówka.
 2. Complete exercises b, c, page 30./ Wykonać ćwicz. b, c, str. 30.

**********************************************************************************

Lekcja 3

26 września, 2017r.

Temat: Rzeczowniki (nouns) w polaczeniu z przymiotnikiem (adjective)

jaki?                             jaka?                            jakie?

duży-stół                      książka-ciekawa          okno-duże (itp.)

-kolory- praca z podręcznikiem str. 22, 23, 24

-ćwiczenia utrwalające nazwy przedmiotów w klasie, w polaczeniu z przymiotnikiem

-budowanie pytań i odpowiedzi

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić nowe słówka.
 2. Complete exercise b, page 25./ Wykonać ćwicz. b, str. 25

 

**********************************************************************************

Lekcja 2

19 września, 2017r.

Temat: Przedmioty w klasie

-powtórzenie i utrwalenie poznanych słów i zwrotów

-rzeczowniki – (nouns) liczba pojedyncza (singular) i mnoga (plural)

-praca z podręcznikiem str. 16, 17, 18, 19, 20

 

Homework/ W domu:

 1. Review the vocabulary learned in this week’s lesson./ Powtórzyć nowe słówka.
 2. Complete exercise a, p. 20./ Wykonać ćwicz. a, str. 20

**********************************************************************************

Lekcja 1

12 września, 2017r.

-zapoznanie się ze studentami z użyciem zwrotów: Jak Ty się nazywasz, Jak masz na imię…Ja nazywam się…Ona nazywa się…

-polski alfabet

-nazwy przedmiotów w klasie

 

Homework/ W domu:

Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić poznane na lekcji słówka.

 

 

**********************************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014