Klasa dla dorosłych – Elżbieta Wolska

**********************************************************************************

Lekcja 6

17 października, 2017 (wtorek)

Temat: Moja rodzina- to jest mój, moja, moje

-utrwalanie poznanych zwrotów:

 • ja mam…
 • ja nie mam… z użyciem członków rodziny, np:

ja mam dobrą matkę

ja nie mam dobrej matki, itp.

-praca z podręcznikiem str. 32, 33, 34

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson, page 33./ Utrwalić poznane słówka, str. 33.
 2. Answer the questions on page 32, exercise C./ Odpowiedzieć na pytania str. 32, ćwicz. C.

**********************************************************************************

Lekcja 5

10 października, 2017 (wtorek)

Temat: Rodzina

-powtórzenie poznanych słówek i zwrotów

-przedmioty w klasie

-kolory- łączenie rzeczownika (nouns) z przymiotnikiem (adjective) z użyciem zwrotów:

ja mam, ja nie mam

n.p. ja mam ciekawą książkę

ja nie mam ciekawej książki

ja mam duży stół

ja nie mam dużego stołu, itp.

-praca z podręcznikiem str. 31

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson, page 33./ Utrwalić poznane słówka, str. 33.
 2. Read the passage on page 31 twice./ Przeczytać 2x tekst str. 31.

**********************************************************************************

Lekcja 4

3 października, 2017 (wtorek)

Temat: Kolory w klasie

-utrwalenie słówek z poprzednich lekcji

-łączenie rzeczowniki (nouns) z przymiotnikiem (adjective) na przykład:

Jaki jest ten (tamten) stół?

Jaka jest ta (tamta) książka?

Jakie jest to (tamto) okno?

-poznajemy części ciała- praca z podręcznikiem str. 26, 27, 28, 29

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić poznane słówka.
 2. Complete exercises b, c, page 30./ Wykonać ćwicz. b, c, str. 30.

**********************************************************************************

Lekcja 3

26 września, 2017r.

Temat: Rzeczowniki (nouns) w polaczeniu z przymiotnikiem (adjective)

jaki?                             jaka?                            jakie?

duży-stół                      książka-ciekawa          okno-duże (itp.)

-kolory- praca z podręcznikiem str. 22, 23, 24

-ćwiczenia utrwalające nazwy przedmiotów w klasie, w polaczeniu z przymiotnikiem

-budowanie pytań i odpowiedzi

 

Homework/ W domu:

 1. Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić nowe słówka.
 2. Complete exercise b, page 25./ Wykonać ćwicz. b, str. 25

 

**********************************************************************************

Lekcja 2

19 września, 2017r.

Temat: Przedmioty w klasie

-powtórzenie i utrwalenie poznanych słów i zwrotów

-rzeczowniki – (nouns) liczba pojedyncza (singular) i mnoga (plural)

-praca z podręcznikiem str. 16, 17, 18, 19, 20

 

Homework/ W domu:

 1. Review the vocabulary learned in this week’s lesson./ Powtórzyć nowe słówka.
 2. Complete exercise a, p. 20./ Wykonać ćwicz. a, str. 20

**********************************************************************************

Lekcja 1

12 września, 2017r.

-zapoznanie się ze studentami z użyciem zwrotów: Jak Ty się nazywasz, Jak masz na imię…Ja nazywam się…Ona nazywa się…

-polski alfabet

-nazwy przedmiotów w klasie

 

Homework/ W domu:

Practice the vocabulary learned in this week’s lesson./ Utrwalić poznane na lekcji słówka.

 

 

**********************************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014