Klasa III – Marta Czaczkowska

Lekcja 29

20 i 24 kwietnia, 2018r.

Temat: Światowe święto Ziemi.

” Czy naprawdę Cię kochamy Ziemio?” str. 190 – 191

” Wycieczkowo ” L.J. Kern

Ćwiczenia str. 211 – 216

1. Czytanie opowiadania str. 190 – 191 i ćwiczenia sprawdzające zrozumienie.

2. Rozmowa na temat czy to co widzimy wokół siebie oraz słyszymy w środkach masowego przekazu świadczy o tym, że naprawdę kochamy naszą planetę Ziemię.

3. Wysłuchanie wiersza pt. ” Wycieczkowo ” i rozmowa na temat treści.

4. Dzień Ziemi to czas kiedy przypomina się ludziom o poszanowaniu środowiska naturalnego i podpowiada się jak w codziennym życiu możemy troszczyć się o naszą planetę.

5. Wyszukiwanie w tekście fragmentów, które mówią o tym, jakie widoki zachwyciły dzieci, a jakie zasmuciły. Do czego może doprowadzić złe postępowanie ludzi względem środowiska naturalnego – wyciągnięcie wniosków, zapis na tablicy i w zeszytach.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 190 – 191.

2. Napisz 5 zdań: co zrobisz w najbliższym otoczeniu, żeby było pięknie i czysto.

3. Przygotuj się do dyktanda str. 188.

**********************************************************************************

Lekcja 28

13 i 17 kwietnia, 2018r.

Temat: Co dzieje się wiosną w świecie zwierząt?

” A to ciekawe … – o bocianie ” str. 189

” Śpioch ” G. Kasdepke

Ćwiczenia (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki)

1. Samodzielne czytanie tekstu o bocianie. Rozmowa kierowana na temat zaobserwowanych zmian w przyrodzie i wśród zwierząt.

2. Słuchanie opowiadania pt. ” Śpioch “. Analiza treści.

3. Sporządzenie tabelki w zeszycie i wyszukiwanie w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać opowiadanie ” Śpioch “.

2. Przygotuj się do dyktanda str. 188.

3. Ułóż 10 zdań z wyrazami z tabelki.

**************************************************************************

Lekcja 27

6 i 10 kwietnia, 2018r.

Temat: Wiosna – wielkie zmiany w przyrodzie.

” Jak kijanka żabką się stała ” str. 184 – 185

” Żabie pogwarki ” str. 187

Ćwiczenia str. 205 – 210

1. Czytanie bajki z podziałem na role. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Szukanie w tekście opisu kijanki i małej żabki. Zapis w zeszytach.

3. Ciekawostki o bocianie.

4. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– czasowniki

– krzyżówka (wyrazy z ż)

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 184 – 185.

2. Ćwiczenia: 4 str. 206 i 6 str. 210.

*************************************************************************

Lekcja 26

23 i 27 marca, 2018r.

Temat: Wiosenne święta – Wielkanoc.

” Wielkanocny mazurek” str. 177

” Pisanki ” str. 179

” Lany poniedziałek ” str. 180

Ćwiczenia str. 197 – 204

1. Wysłuchanie opowiadania, praca z testem, sprawdzenie zrozumienia treści. Rozmowa na temat postępowania Wojtka, ocena jego zachowania. Morał: trzeba umieć powiedzieć NIE! i nie wolno kłamać.

2. Czy byliśmy kiedyś takimi łakomczuchami jak bohater opowiadania?

3. Rozmowa na temat świątecznych potraw, tradycyjne ciasta, mazurki i baby wielkanocne, zwyczaj malowania pisanek, święcenie pokarmów w kościele w Wielką Sobotę, drugi dzień świąt – lany poniedziałek.

4. Wspólne redagowanie życzeń świątecznych.

5. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– zdrobnienia,

– rzeczowniki,

– rozsypanki wyrazowe,

– rebusy i krzyżówka świąteczna.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 177.

2. Ćwiczenia: 1,2,3,5 i 7 str. 197 – 199.

UWAGA: w Wielki Piątek 30 marca i we wtorek 3 kwietnia nie ma lekcji

*****************************************************************************

Lekcja 25

16 i 20 marca, 2018r.

Temat: Zwyczaje ludowe związane z nadejściem wiosny.

” Słomiana panna” str. 165 – 166

Ćwiczenia str. 183 – 189

1. Wprowadzenie do tematu – Marzanna i gaik to wiosenne zwyczaje ludowe sięgające czasów, kiedy Polska była krajem pogańskim.

2. Czytanie opowiadania. Praca z tekstem (pytania, uzupełnianka wyrazowa).

3. Opisywanie Marzanny i gaika.

4. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– rozsypanka wyrazowa,

– rzeczowniki i czasowniki, grupowanie ich,

– pisownia ę i ą w wyrazach,

– krzyżówka wiosenna.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 165 – 166.

2. Ćwiczenia str. 187 – 189.

3. Przygotuj pracę na konkurs wielkanocny.

******************************************************************************

Lekcja 24

9 i 13 marca, 2018r.

Temat: Skowronek – ptak zwiastujący wiosnę.

” Zmarznięty skowronek ” str. 159

” Wiosna ” str. 161

Ćwiczenia str. 176 – 182

1. Czytanie z podziałem na role. Rozmowa na temat treści. Odpowiadanie na pytania spod czytanki, wybieranie właściwego zakończenia zdań i uzupełnianie zdań.

2. Opis skowronka.

3. Czytanie ciekawostek o ptakach.

4. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– pisownia wyrazów z ą i ę,

– dzielenie wyrazów na sylaby,

–  tę lub tą stosowanie ich zgodnie z końcówką rzeczownika.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 159.

2. Ćwiczenia str. 180 – 182.

3. Napisz, jak wygląda skowronek ( 6 zdań ). Pomocnicze słowa na stronie 160.

****************************************************************************

Lekcja 23

2 i 6 marca, 2018r.

Temat: Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna?

” Na spacerze ” str. 150

” Krokus ” str. 152

Ćwiczenia str. 168 – 175

1. Wzorcowe czytanie tekstu opowiadania. Sprawdzenie zrozumienia w oparciu o pytania zamieszczone pod czytanką i ćwiczenia str. 168 – 169.

2. Określanie marcowej pogody: niepewna, kapryśna, zmienna, nieprzewidywalna, ” pod psem “. Przysłowie: ” w Marcu jak w garncu “.

3. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– odmiana rzeczownika,

– pisownia wyrazów z rz,

– krzyżówka ortograficzna.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 150.

2. Ćwiczenia str. 173 -175.

3. Przygotuj się do dyktanda str. 156.

****************************************************************************

Lekcja 22

23 i 27 lutego, 2018r.

Temat: Legenda o powstaniu Warszawy.

” Wars i Sawa ” str. 143

” Wiślana Syrenka ” str. 145

Ćwiczenia str. 156 – 162

1. Czytanie legendy z podziałem na role. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Oglądanie albumów, widokówek, zdjęć i pamiątek z Warszawy.

3. Dzielenie się wrażeniami z pobytu w stolicy Polski.

4. Przedstawienie postaci króla Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy i przebudował Zamek Królewski.

5. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– rozsypanka wyrazowa,

– rzeczowniki i czasowniki,

– krzyżówka ortograficzna z ó i u.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 143.

2. Ćwiczenia: 4,5,6,7 i 8 str. 159 – 162.

*******************************************************************************

Lekcja 21

16 i 20 lutego, 2018r.

Temat: Kraków – dawna stolica Polski.

” Wisła ” str. 138 – 139

” Lato w Krakowie ” M.Misiołek

Ćwiczenia str. 151 – 155

1. Głośne czytanie i analiza wierszy.

2. Praca z mapą , wyszukiwanie dawnych stolic Polski i obecnej oraz miast leżących nad Wisłą,

3. Dzielenie się informacjami i wrażeniami z pobytu w Krakowie.

4. Wyszukiwanie w tekście wiersza ” Lato w Krakowie” miejsc, które zobaczył Michaś podczas wakacji.

Oglądanie albumów, widokówek i zdjęć z zabytkami Krakowa.

5. Wyjaśnienie przysłowia ” Nie od razu Kraków zbudowano”.

6. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii:

– pisownia nazw zabytków wielkimi literami,

– rozsypanki wyrazowe.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str, 138 – 139.

2. Ćwiczenia str. 154 – 155.

3. Napisz o pobycie Michasia w Krakowie ( 8 zdań).

UWAGA: Zachęcam do wzięcia udziału w Paradzie Młodych Talentów, która odbędzie się 11 marca ( niedziela) o godzinie 2:30 pm w sali Jana Pawła II.

*****************************************************************************************

Lekcja 20

9 i 13 lutego, 2018r.

Temat: Baśń o smoku wawelskim.

” Baśń o smoku ” str. 135

Ćwiczenia str. 149 – 150

1. Wzorcowe czytanie baśni. Wyjaśnianie niezrozumiałych słów i zwrotów. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie baśni

2. Układanie planu wydarzeń na tablicy i zapis w zeszytach.

3. Rozmowa kierowana co to jest baśń, baśniowy nastrój, baśniowy świat? Przykłady wydarzeń oraz postaci realistycznych i fantastycznych.

4. Postać H.Ch. Andersena, wielkiego baśniopisarza z Danii. Jego najsłynniejsze baśnie: ” Brzydkie kaczątko”, ” Calineczka “, ” Królowa Śniegu “. Czy są znane dzieciom?

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– uzupełnianka wyrazowa,

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 135 – 136.

2. Ćwiczenie 2 str. 149 -150.

UWAGA: W dniu 9 lutego lekcja nie odbyła się z powodu burzy śnieżnej. Proszę odrobić zadanie domowe.

***************************************************************************

Lekcja 19

2 i 6 lutego, 2018r.

Temat: Jak dbać zimą o zdrowie?

” Ta paskudna grypa ” str. 129

” Wędrujący katar ” str. 131

Ćwiczenia str. 143 – 148

1. Czytanie nowego tekstu, wyjaśnianie niezrozumiałych słów. Wskazywanie prawidłowej odpowiedzi i ocena zdań czy są prawdziwe czy fałszywe.

2. Wyeksponowanie waloru wychowawczego, aby nie zapominać o chorych kolegach i koleżankach z klasy.

3. Swobodne wypowiedzi, jak dbać o zdrowie zimową porą. Zapis notatki na tablicy i w zeszytach.

4. Słuchanie wiersza ” Wędrujący katar “, który podpowiada nam, jak uniknąć rozprzestrzeniania się chorób w klasie.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– pisownia wyrazów z rz,

– zdania pytające, wykrzyknikowe i rozkazujące.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 129.

2. Ćwiczenia: 9 i 10 str. 148.

*******************************************************************************

Lekcja 18

26 i 30 stycznia, 2018r.

Temat: Zimowe zabawy na dworze.

“Na saneczkach” str. 123

“Kto chce jeździć razem ze mną” str. 125

Ćwiczenia str. 135 – 142

1. Słuchanie opowiadania i samodzielne czytanie zakończenia. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Rozmowa kierowana na temat, jak bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa swojego i innych podczas zabaw na dworze i uprawiając nie tylko zimowe sporty.

3. Wspólne redagowanie notatki o bezpieczeństwie podczas zabaw na śniegu i zapis w zeszytach.

4. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– odmiana czasownika przez osoby,

– uzupełnianka wyrazowa,

– pisownia imion i nazwisk wielkimi literami

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 123.

2. Ćwiczenia: 4,5,6 i 8 str. 138 – 142.

3. Jaka jest twoja ulubiona zimowa zabawa? Napisz 6 zdań.

PRZYPOMNIENIE: wywiadówka 28 stycznia, 2018 po mszach o 9:30 i 11:15.

******************************************************************************

Lekcja 17

19 i 23 stycznia, 2018r.

Temat: 21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dzień Dziadka.

” Babcia opowiada ” str. 117 – 118

Ćwiczenia str. 131 – 134

1. Wzorcowe czytanie opowiadania. Rozmowa na temat bajki. Jaką inną nam przypomina? Czy podoba się uczniom?

2. Wymyślanie zakończenia bajki.

3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat roli babci i dziadka w ich życiu.

4. Redagowanie życzeń dla babci i dziadka. Pomogą w tym wiersze zamieszczone na stronie 119.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

- pisownia wyrazów z ó ,

– pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 117 – 118.

2. Ćwiczenie 2 str. 132.

3. Przepisz do zeszytu i przygotuj się do dyktanda str. 114.

4. Napisz, jak spędzasz czas z babcią lub dziadkiem.

5. Przypomnienie: nazwy miesięcy naucz się na pamięć.

UWAGA: Wywiadówka odbędzie się w niedzielę 28 stycznia po mszach o 9:30 i 11:15.

****************************************************************************

Lekcja 16

12 i 16 stycznia, 2018r.

Temat: Co nam Nowy Rok przyniesie?

” Bez tytułu ” str. 111 – 112

Ćwiczenia str. 124 – 130

1. Czytanie z podziałem na role, sprawdzanie zrozumienia opowiadania według pytań zamieszczonych w książce i ćwiczeniach.

2. Wymyślanie najciekawszego tytułu do opowiadania.

3. Swobodne rozmowy na temat co zmieniło się od czasu, kiedy nasi dziadkowie byli dziećmi – wyszukiwanie w czytance fragmentów mówiących o tym.

4. Czas. Zegar. Pory roku. Miesiące.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– czasowniki,

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 111 – 112.

2. Ćwiczenia: 6,7 i 8 str. 128 – 130

3. Wpisz do zeszytu nazwy miesięcy i naucz się ich na pamięć.

UWAGA: Sprawdzając,  co robiliśmy na ostatniej lekcji albo zadanie domowe proszę patrzeć na datę,  a nie na numer lekcji.

*****************************************************************************

Lekcja 15

5 i 9 stycznia, 2018r.

Temat: Noworoczne postanowienia.

” Sylwestrowa noc ” str. 103

” Co nam Nowy Rok przyniesie ” str.116 – 123

1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu opowiadania oraz wiersza. Odpowiadanie na pytania spod czytanki.

2. Przypomnienie nazw pór roku i miesięcy.

3. Rozmowa na temat noworocznych postanowień.

4. Co chcielibyśmy zmienić w Nowym Roku?

5. Życzenia noworoczne.

6. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– krzyżówka,

– ó niewymienne,

– ż w nazwach zwierząt,

– zagadki.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 103.

2. Ćwiczenia: 8 i 9 str. 122 – 123.

3. Na kartce papieru narysuj szopkę i napisz co się w niej dzieje.

****************************************************************************

Lekcja 14

19 grudnia, 2017r i 5 stycznia, 2018r.

Temat: Co podaruję Dzieciątku?

” Trzej królowie, pastuszkowie i my ” str. 99

Ćwiczenia str. 115

1. Czytanie tekstu ” Trzej królowie, pastuszkowie i my “.

2. Gromadzenie słownictwa do opisu szopki bożonarodzeniowej. Podział na rzeczowniki i czasowniki.

3. Spotkanie z rodzicami przy choince. Śpiewanie kolęd i przedstawienie programu o tradycjach świąt Bożego Narodzenia.

Zadanie domowe:

1. Napisz, jak wygląda szopka bożonarodzeniowa.

***************************************************************************

Lekcja 13

12 i 15 grudnia, 2017r.

Temat: Idą święta.

” Idą święta ” str. 88 – 89

Ćwiczenia str. 110 – 115

1. Słuchanie opowiadania. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie treści.

2. W oparciu o tekst i przeżycia uczniów, dzielenie się wrażeniami na temat przygotowań do świąt ( w rodzinach i w kościele).

3. Polskie tradycje związane z obchodami świąt: Wigilia, 12 potraw, dodatkowe miejsce przy stole, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, Pasterka.

4. Przygotowania do przedstawienia.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– przymiotniki,

– pisownia wyrazów z h i ch,

– rozsypanki wyrazowe.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 88 – 89.

2. Ćwiczenia: 2,3,4 i 5 str. 111 – 113.

3. Naucz się na pamięć swoją rolę.

4. Przygotuj się do dyktanda str. 86.

***************************************************************************

Lekcja 12

5 i 8 grudnia, 2017r.

Temat: Święty, co przynosi prezenty.

” Święty Mikołaj ” str. 83

” Orszak Mikołajkowy ” str. 85

Ćwiczenia str. 103 – 109

1. Wprowadzenie do tematu – 6 grudnia świętego Mikołaja. Prawdziwa postać świętego Mikołaja.

2. Czytanie opowiadania o świętym Mikołaju oraz wysłuchanie recytacji wiersza. Omówienie tekstu, sprawdzenie zrozumienia według podręcznika.

3. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– cechy świętego Mikołaja – przymiotniki,

– uzupełnianie rymów.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 83.

2. Ćwiczenia: 4,5,6,7 i 8 str. 106 – 109.

Zadanie dodatkowe: odpowiedz na pytania a,b,e i f str. 84.

****************************************************************************

Lekcja 11

28 listopada i 1 grudnia, 2017r.

Temat: Przygotowania zwierząt do zimy.

” Zapracowany chomik ” str. 69

” Mój chomik ” str. 71

Ćwiczenia str. 80 – 89

1. Czytanie i wykonanie poleceń spod czytanki. Przeniesienie tej historyjki ze świata zwierząt do świata ludzi. Czy wśród ludzi spotykamy się z takim postępowaniem? –  rozmowa.

2. Nasze zwierzęta domowe. Jakie zwierzęta dzieci posiadają, jak o nie dbają, czy je kochają?

3. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– układanie zdań z rozsypanki,

– pisownia wyrazów z h i ch.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 69.

2. Ćwiczenia: 4,5,6,7,8 i 9 str. 83 – 87.

3. Wykonaj i przynieś pracę plastyczną na konkurs bożonarodzeniowy.

Zadanie dodatkowe: napisz, dlaczego pan Chomik nigdy nie miał czasu.

************************************************************************

Lekcja 10

17 i 21 listopada, 2017r.

Temat: Święto Dziękczynienia – święto wszystkich emigrantów.

” Wielka uczta ” str. 63

Ćwiczenia str. 74 – 79

1. Czytanie opowiadania ” Wielka uczta”. Sprawdzenie zrozumienia tekstu.

2. Dzielenie się wiadomościami ze szkoły amerykańskiej o genezie Święta Dziękczynienia i tradycji z nim związanych ( przedstawienia szkolne, parady, tradycyjne potrawy ).

3. Wiersz ” Plon, niesiemy plon “. Dożynki – polski odpowiednik amerykańskiego Thanksgiving.

4. Rozmowa na temat obchodów Thanksgiving w naszych rodzinach.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– zagadki,

– rozsypanki wyrazowe,

– pisownia wyrazów z h.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 63.

2. Ćwiczenia: 6,7,9,10 i 11 str. 76 – 79.

Zadanie dodatkowe: napisz, jak wyglądała uczta, na której spotkały się rodziny Zosi i Pokahontas.

**********************************************************************************

Lekcja 9

10 i 14 listopada, 2017r.ta

Temat: 11 Listopada – Święto Niepodległości.

” To jest Polska ” str. 57

” Nasza flaga ” str. 59

Ćwiczenia str. 68 – 76

1. Przybliżenie dzieciom z historii Polski czasy zaborów i odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

2. Rozmowa na temat symboli państwa polskiego: godło, hymn, flaga, mapa.

3. Wspólne czytanie opowiadania ” Nasza flaga “. Rozmowa na temat treści.

4. Ćwiczenia słownikowe: ojczyzna, kraj, naród, wolność, niewola i niepodległość.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– uzupełnianie tekstu wyrazami,

– rozwiązywanie rebusów,

– krzyżówka.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 59.

2. Ćwiczenia: 4,6,8 i 9 str. 69 – 73.

Zadanie dodatkowe: ułóż zdania z wyrazami: godło, hymn, flaga, mapa, niewola i wolność.

*****************************************************************************

Lekcja 8

3 i 7 listopada, 2017r.

Temat: Skarby jesieni.

” O zielonym jabłuszku ” str. 41

” Możecie spytać ” str. 44

Ćwiczenia str. 43 – 55

1. Wysłuchanie treści bajki, sprawdzenie zrozumienia tekstu i wymyślanie innego zakończenia.

2. Rozmowa na temat przygotowań ludzi i zwierząt na nadejście długiej zimy.

3. W oparciu o tekst ” Możecie spytać ” utrwalenie nazw owoców i warzyw. Zwrócenie uwagi na konieczność spożywania ich ze względu na zawartość witamin, które ważne są dla zdrowia i właściwego rozwoju.

4. Gramatyka i ortografia:

– pisownia rz po spółgłoskach,

– przymiotniki.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 41.

2. Ćwiczenia: 2, 7, 8, 9 i 10 str. 44 – 49.

Zadanie dodatkowe: wypisz nazwy wszystkich owoców i warzyw narysowanych na stronie 44.

********************************************************************************

Lekcja 7

24 i 27 października, 2017r.

Temat: Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

” Legenda o chryzantemie ” str. 53

” Zaduszkowe płomyki ” str. 55

Ćwiczenia str. 62 – 68

1. Wysłuchanie legendy i rozmowa na temat treści.

2. Chryzantema, kwiat symbol miłości i pamięci.

3. Omówienie treści wiersza ” Zaduszkowe płomyki “. Określanie nastroju wiersza oraz święta.

4. Rozmowa na temat obchodów dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek w Polsce.

5. Ćwiczenia słownikowe: chryzantema, cmentarz, grób, mogiła, znicz, żal.

6. Gramatyka i ortografia:

– przymiotniki,

– dwuznaki.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 53.

2. Ćwiczenia: 1, 2,3,4 i 5 str. 62 – 65.

3. Przygotuj się do dyktanda str. 56 i przepisz do zeszytu.

Zadanie dodatkowe: napisz, jak obchodzi się w twojej rodzinie Święto Zmarłych.

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godz.1.30)

******************************************************************************

Lekcja 6

17 i 20 października, 2017r.

Temat: Jacy jesteśmy?

” Nie wiem jak odpowiedzieć ” str. 25

Wiersze J. Brzechwy, A. Chotomskiej i J.Suchorzewskiej str. 27 – 30

Ćwiczenia str. 30 – 36

1. Czytanie opowiadania ” Nie wiem jak odpowiedzieć “. Ćwiczenia spod czytanki. Analiza zdań, które jest prawdziwe, a które fałszywe.

2. Wyszukiwanie w tekście fragmentów mówiących o tym, dlaczego bohater opowiadania lubi polską szkołę, a dlaczego nie.

3. Czytanie wierszy ” Skarżypyta “, ” Kłamczucha “, ” Dlaczego “, ” Moja koleżanka ” i ” Chwalipięta “. Rozmowa na temat wad, o których jest mowa w wierszach.

4. Wyszukiwanie zabawnych fragmentów w wierszach.

5. Gramatyka i ortografia:

– samogłoski i spółgłoski,

– podział wyrazów na litery i głoski.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 25.

2. Ćwiczenia: 4,5 i 6 str. 32 – 33.

Zadanie dodatkowe: Czy masz w klasie dobrego kolegę lub koleżankę? Napisz o nim lub o niej 6 zdań.

***********************************************************************************

Lekcja 5

10 i 13 października, 2017r.

Temat: Rozwiązujemy problemy w klasie.

” Pani zawsze pomoże” str.33

Ćwiczenia str. 37 – 42

1. Ocena postawy Agnieszki bohaterki czytanki. Wniosek – nie wolno obwiniać i oskarżać ludzi jeśli nie mamy dowodu ich winy.

2. Rozmowa, czy podobne sytuacje zdarzają się w szkołach, do których uczęszczają uczniowie?

3. Na czym polega praca nauczyciela? Oczywiście nauczyciel uczy, ale także wychowuje, pomaga, doradza, opiekuje się.

4. Gramatyka i ortografia:

– ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z dwuznakami i spółgłoskami miękkimi.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 33.

2. Ćwiczenia: 5,6,7 str. 40 – 41.

Zadanie dodatkowe: napisz, czy twoim zdaniem zawód nauczyciela jest trudnym zawodem?

***********************************************************************************

Lekcja 4

3 i 6 października, 2017r.

Temat: Książki Janka. 

” Książki Janka ” str. 19

” W mojej biblioteczce ” str. 21

Ćwiczenia str. 23-30

1. Wysłuchanie opowiadania. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Wspólne czytanie wiersza ” W mojej biblioteczce ” .

3. Rozmowa na temat poszanowania książek oraz traktowania ich jak przyjaciela lub cenny skarb, kiedy książki były dostępne tylko dla bardzo zamożnych ludzi i duchowieństwa.

4. Jak sporządzić metryczkę książki?

5. Gramatyka i ortografia:

– pisownia tytułów książek,

– wyrazy z dwuznakami.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 19.

2. Ćwiczenia: 1 str. 23, 7 str. 27 i 8 str. 28.

Zadanie dodatkowe: napisz w zeszycie jak rozumiesz przysłowie ” Jaki pan, taki kram “.

******************************************************************************

Lekcja 3

26 i 29 września, 2017r.

Temat: Nasza polska szkoła.

” Wrześniowa sobota ” str. 13

Ćwiczenia str. 13-22

1. Wysłuchanie opowiadania pt. ” Wrześniowa sobota”.

2, Praca z tekstem  w oparciu o pytania w podręczniku.

3. Rozmowa. Czy Janek bohater opowiadania zmieni zdanie?

4. Polskie szkoły na całym świecie w miejscach gdzie mieszkają Polacy.

5. Szkoły językowe innych narodów.

6. Praca w ćwiczeniach:

– rzeczowniki (nazwy przyborów szkolnych),

– bezokoliczniki,

– zmiękczenia.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 13.

2. Ćwiczenia: 1,8,9 i 10 str. 13-22.

Zadanie dodatkowe: wypisz z czytanki w kolumnach wyrazy z u i ó.

******************************************************************************

Lekcja 2

19 i 22 września, 2017r.

Temat: Alfabet.

Jak zostać “asem” klasowym?

1. Rozmowa na temat różnic w alfabecie polskim i angielskim.

2. Ciekawostki na temat alfabetów innych języków.

3. Do czego potrzebna jest znajomość kolejności liter w alfabecie? Rozmowa.

4. Powtórzenie o głoskach i literach, samogłoskach i spółgłoskach.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 8.

2. Ćwiczenia: 3,4,6 str. 8-10.

3. Dokończ wakacyjny obrazek.

Zadanie dodatkowe (dla chętnych) :

1. Czytanka str. 11, odpowiedz na pytanie 1a.

*********************************************************************

Lekcja 1

12 i 15 września, 2017r.

Temat: Jesteśmy w trzeciej klasie. Wspomnienia z wakacji.

1. Spotkanie w klasie z rodzicami.

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i zasadami dobrego wychowania:

– zachowanie na lekcji i w szkole,

– stosowanie zwrotów grzecznościowych,

– szacunek dla nauczycieli, kolegów i koleżanek,

– żart, a wyśmiewanie.

3. Rozmowa na temat minionych wakacji.

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014