Klasa III – Marta Czaczkowska

Lekcja 12

5 i 8 grudnia, 2017r.

Temat: Święty, co przynosi prezenty.

” Święty Mikołaj ” str. 83

” Orszak Mikołajkowy ” str. 85

Ćwiczenia str. 103 – 109

1. Wprowadzenie do tematu – 6 grudnia świętego Mikołaja. Prawdziwa postać świętego Mikołaja.

2. Czytanie opowiadania o świętym Mikołaju oraz wysłuchanie recytacji wiersza. Omówienie tekstu, sprawdzenie zrozumienia według podręcznika.

3. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– cechy świętego Mikołaja – przymiotniki,

– uzupełnianie rymów.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 83.

2. Ćwiczenia: 4,5,6,7 i 8 str. 106 – 109.

Zadanie dodatkowe: odpowiedz na pytania a,b,e i f str. 84.

****************************************************************************

Lekcja 11

28 listopada i 1 grudnia, 2017r.

Temat: Przygotowania zwierząt do zimy.

” Zapracowany chomik ” str. 69

” Mój chomik ” str. 71

Ćwiczenia str. 80 – 89

1. Czytanie i wykonanie poleceń spod czytanki. Przeniesienie tej historyjki ze świata zwierząt do świata ludzi. Czy wśród ludzi spotykamy się z takim postępowaniem? –  rozmowa.

2. Nasze zwierzęta domowe. Jakie zwierzęta dzieci posiadają, jak o nie dbają, czy je kochają?

3. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– układanie zdań z rozsypanki,

– pisownia wyrazów z h i ch.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 69.

2. Ćwiczenia: 4,5,6,7,8 i 9 str. 83 – 87.

3. Wykonaj i przynieś pracę plastyczną na konkurs bożonarodzeniowy.

Zadanie dodatkowe: napisz, dlaczego pan Chomik nigdy nie miał czasu.

************************************************************************

Lekcja 10

17 i 21 listopada, 2017r.

Temat: Święto Dziękczynienia – święto wszystkich emigrantów.

” Wielka uczta ” str. 63

Ćwiczenia str. 74 – 79

1. Czytanie opowiadania ” Wielka uczta”. Sprawdzenie zrozumienia tekstu.

2. Dzielenie się wiadomościami ze szkoły amerykańskiej o genezie Święta Dziękczynienia i tradycji z nim związanych ( przedstawienia szkolne, parady, tradycyjne potrawy ).

3. Wiersz ” Plon, niesiemy plon “. Dożynki – polski odpowiednik amerykańskiego Thanksgiving.

4. Rozmowa na temat obchodów Thanksgiving w naszych rodzinach.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– zagadki,

– rozsypanki wyrazowe,

– pisownia wyrazów z h.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 63.

2. Ćwiczenia: 6,7,9,10 i 11 str. 76 – 79.

Zadanie dodatkowe: napisz, jak wyglądała uczta, na której spotkały się rodziny Zosi i Pokahontas.

**********************************************************************************

Lekcja 9

10 i 14 listopada, 2017r.ta

Temat: 11 Listopada – Święto Niepodległości.

” To jest Polska ” str. 57

” Nasza flaga ” str. 59

Ćwiczenia str. 68 – 76

1. Przybliżenie dzieciom z historii Polski czasy zaborów i odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

2. Rozmowa na temat symboli państwa polskiego: godło, hymn, flaga, mapa.

3. Wspólne czytanie opowiadania ” Nasza flaga “. Rozmowa na temat treści.

4. Ćwiczenia słownikowe: ojczyzna, kraj, naród, wolność, niewola i niepodległość.

5. Ćwiczenia z ortografii i gramatyki:

– uzupełnianie tekstu wyrazami,

– rozwiązywanie rebusów,

– krzyżówka.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 59.

2. Ćwiczenia: 4,6,8 i 9 str. 69 – 73.

Zadanie dodatkowe: ułóż zdania z wyrazami: godło, hymn, flaga, mapa, niewola i wolność.

*****************************************************************************

Lekcja 8

3 i 7 listopada, 2017r.

Temat: Skarby jesieni.

” O zielonym jabłuszku ” str. 41

” Możecie spytać ” str. 44

Ćwiczenia str. 43 – 55

1. Wysłuchanie treści bajki, sprawdzenie zrozumienia tekstu i wymyślanie innego zakończenia.

2. Rozmowa na temat przygotowań ludzi i zwierząt na nadejście długiej zimy.

3. W oparciu o tekst ” Możecie spytać ” utrwalenie nazw owoców i warzyw. Zwrócenie uwagi na konieczność spożywania ich ze względu na zawartość witamin, które ważne są dla zdrowia i właściwego rozwoju.

4. Gramatyka i ortografia:

– pisownia rz po spółgłoskach,

– przymiotniki.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 41.

2. Ćwiczenia: 2, 7, 8, 9 i 10 str. 44 – 49.

Zadanie dodatkowe: wypisz nazwy wszystkich owoców i warzyw narysowanych na stronie 44.

********************************************************************************

Lekcja 7

24 i 27 października, 2017r.

Temat: Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

” Legenda o chryzantemie ” str. 53

” Zaduszkowe płomyki ” str. 55

Ćwiczenia str. 62 – 68

1. Wysłuchanie legendy i rozmowa na temat treści.

2. Chryzantema, kwiat symbol miłości i pamięci.

3. Omówienie treści wiersza ” Zaduszkowe płomyki “. Określanie nastroju wiersza oraz święta.

4. Rozmowa na temat obchodów dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek w Polsce.

5. Ćwiczenia słownikowe: chryzantema, cmentarz, grób, mogiła, znicz, żal.

6. Gramatyka i ortografia:

– przymiotniki,

– dwuznaki.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 53.

2. Ćwiczenia: 1, 2,3,4 i 5 str. 62 – 65.

3. Przygotuj się do dyktanda str. 56 i przepisz do zeszytu.

Zadanie dodatkowe: napisz, jak obchodzi się w twojej rodzinie Święto Zmarłych.

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA NIE MA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM NA POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W

DNIU 29 PAŹDZIERNIKA. (Polskie Centrum, od godz.1.30)

******************************************************************************

Lekcja 6

17 i 20 października, 2017r.

Temat: Jacy jesteśmy?

” Nie wiem jak odpowiedzieć ” str. 25

Wiersze J. Brzechwy, A. Chotomskiej i J.Suchorzewskiej str. 27 – 30

Ćwiczenia str. 30 – 36

1. Czytanie opowiadania ” Nie wiem jak odpowiedzieć “. Ćwiczenia spod czytanki. Analiza zdań, które jest prawdziwe, a które fałszywe.

2. Wyszukiwanie w tekście fragmentów mówiących o tym, dlaczego bohater opowiadania lubi polską szkołę, a dlaczego nie.

3. Czytanie wierszy ” Skarżypyta “, ” Kłamczucha “, ” Dlaczego “, ” Moja koleżanka ” i ” Chwalipięta “. Rozmowa na temat wad, o których jest mowa w wierszach.

4. Wyszukiwanie zabawnych fragmentów w wierszach.

5. Gramatyka i ortografia:

– samogłoski i spółgłoski,

– podział wyrazów na litery i głoski.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 25.

2. Ćwiczenia: 4,5 i 6 str. 32 – 33.

Zadanie dodatkowe: Czy masz w klasie dobrego kolegę lub koleżankę? Napisz o nim lub o niej 6 zdań.

***********************************************************************************

Lekcja 5

10 i 13 października, 2017r.

Temat: Rozwiązujemy problemy w klasie.

” Pani zawsze pomoże” str.33

Ćwiczenia str. 37 – 42

1. Ocena postawy Agnieszki bohaterki czytanki. Wniosek – nie wolno obwiniać i oskarżać ludzi jeśli nie mamy dowodu ich winy.

2. Rozmowa, czy podobne sytuacje zdarzają się w szkołach, do których uczęszczają uczniowie?

3. Na czym polega praca nauczyciela? Oczywiście nauczyciel uczy, ale także wychowuje, pomaga, doradza, opiekuje się.

4. Gramatyka i ortografia:

– ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z dwuznakami i spółgłoskami miękkimi.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 33.

2. Ćwiczenia: 5,6,7 str. 40 – 41.

Zadanie dodatkowe: napisz, czy twoim zdaniem zawód nauczyciela jest trudnym zawodem?

***********************************************************************************

Lekcja 4

3 i 6 października, 2017r.

Temat: Książki Janka. 

” Książki Janka ” str. 19

” W mojej biblioteczce ” str. 21

Ćwiczenia str. 23-30

1. Wysłuchanie opowiadania. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Wspólne czytanie wiersza ” W mojej biblioteczce ” .

3. Rozmowa na temat poszanowania książek oraz traktowania ich jak przyjaciela lub cenny skarb, kiedy książki były dostępne tylko dla bardzo zamożnych ludzi i duchowieństwa.

4. Jak sporządzić metryczkę książki?

5. Gramatyka i ortografia:

– pisownia tytułów książek,

– wyrazy z dwuznakami.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 19.

2. Ćwiczenia: 1 str. 23, 7 str. 27 i 8 str. 28.

Zadanie dodatkowe: napisz w zeszycie jak rozumiesz przysłowie ” Jaki pan, taki kram “.

******************************************************************************

Lekcja 3

26 i 29 września, 2017r.

Temat: Nasza polska szkoła.

” Wrześniowa sobota ” str. 13

Ćwiczenia str. 13-22

1. Wysłuchanie opowiadania pt. ” Wrześniowa sobota”.

2, Praca z tekstem  w oparciu o pytania w podręczniku.

3. Rozmowa. Czy Janek bohater opowiadania zmieni zdanie?

4. Polskie szkoły na całym świecie w miejscach gdzie mieszkają Polacy.

5. Szkoły językowe innych narodów.

6. Praca w ćwiczeniach:

– rzeczowniki (nazwy przyborów szkolnych),

– bezokoliczniki,

– zmiękczenia.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 13.

2. Ćwiczenia: 1,8,9 i 10 str. 13-22.

Zadanie dodatkowe: wypisz z czytanki w kolumnach wyrazy z u i ó.

******************************************************************************

Lekcja 2

19 i 22 września, 2017r.

Temat: Alfabet.

Jak zostać “asem” klasowym?

1. Rozmowa na temat różnic w alfabecie polskim i angielskim.

2. Ciekawostki na temat alfabetów innych języków.

3. Do czego potrzebna jest znajomość kolejności liter w alfabecie? Rozmowa.

4. Powtórzenie o głoskach i literach, samogłoskach i spółgłoskach.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 8.

2. Ćwiczenia: 3,4,6 str. 8-10.

3. Dokończ wakacyjny obrazek.

Zadanie dodatkowe (dla chętnych) :

1. Czytanka str. 11, odpowiedz na pytanie 1a.

*********************************************************************

Lekcja 1

12 i 15 września, 2017r.

Temat: Jesteśmy w trzeciej klasie. Wspomnienia z wakacji.

1. Spotkanie w klasie z rodzicami.

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i zasadami dobrego wychowania:

– zachowanie na lekcji i w szkole,

– stosowanie zwrotów grzecznościowych,

– szacunek dla nauczycieli, kolegów i koleżanek,

– żart, a wyśmiewanie.

3. Rozmowa na temat minionych wakacji.

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014