Klasa III – Marta Czaczkowska

Lekcja 6

17 i 20 października, 2017r.

Temat: Jacy jesteśmy?

” Nie wiem jak odpowiedzieć ” str. 25

Wiersze J. Brzechwy, A. Chotomskiej i J.Suchorzewskiej str. 27 – 30

Ćwiczenia str. 30 – 36

1. Czytanie opowiadania ” Nie wiem jak odpowiedzieć “. Ćwiczenia spod czytanki. Analiza zdań, które jest prawdziwe, a które fałszywe.

2. Wyszukiwanie w tekście fragmentów mówiących o tym, dlaczego bohater opowiadania lubi polską szkołę, a dlaczego nie.

3. Czytanie wierszy ” Skarżypyta “, ” Kłamczucha “, ” Dlaczego “, ” Moja koleżanka ” i ” Chwalipięta “. Rozmowa na temat wad, o których jest mowa w wierszach.

4. Wyszukiwanie zabawnych fragmentów w wierszach.

5. Gramatyka i ortografia:

– samogłoski i spółgłoski,

– podział wyrazów na litery i głoski.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 25.

2. Ćwiczenia: 4,5 i 6 str. 32 – 33.

Zadanie dodatkowe: Czy masz w klasie dobrego kolegę lub koleżankę? Napisz o nim lub o niej 6 zdań.

***********************************************************************************

Lekcja 5

10 i 13 października, 2017r.

Temat: Rozwiązujemy problemy w klasie.

” Pani zawsze pomoże” str.33

Ćwiczenia str. 37 – 42

1. Ocena postawy Agnieszki bohaterki czytanki. Wniosek – nie wolno obwiniać i oskarżać ludzi jeśli nie mamy dowodu ich winy.

2. Rozmowa, czy podobne sytuacje zdarzają się w szkołach, do których uczęszczają uczniowie?

3. Na czym polega praca nauczyciela? Oczywiście nauczyciel uczy, ale także wychowuje, pomaga, doradza, opiekuje się.

4. Gramatyka i ortografia:

– ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z dwuznakami i spółgłoskami miękkimi.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 33.

2. Ćwiczenia: 5,6,7 str. 40 – 41.

Zadanie dodatkowe: napisz, czy twoim zdaniem zawód nauczyciela jest trudnym zawodem?

***********************************************************************************

Lekcja 4

3 i 6 października, 2017r.

Temat: Książki Janka. 

” Książki Janka ” str. 19

” W mojej biblioteczce ” str. 21

Ćwiczenia str. 23-30

1. Wysłuchanie opowiadania. Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu.

2. Wspólne czytanie wiersza ” W mojej biblioteczce ” .

3. Rozmowa na temat poszanowania książek oraz traktowania ich jak przyjaciela lub cenny skarb, kiedy książki były dostępne tylko dla bardzo zamożnych ludzi i duchowieństwa.

4. Jak sporządzić metryczkę książki?

5. Gramatyka i ortografia:

– pisownia tytułów książek,

– wyrazy z dwuznakami.

Zadanie domowe: 

1. Naucz się czytać str. 19.

2. Ćwiczenia: 1 str. 23, 7 str. 27 i 8 str. 28.

Zadanie dodatkowe: napisz w zeszycie jak rozumiesz przysłowie ” Jaki pan, taki kram “.

******************************************************************************

Lekcja 3

26 i 29 września, 2017r.

Temat: Nasza polska szkoła.

” Wrześniowa sobota ” str. 13

Ćwiczenia str. 13-22

1. Wysłuchanie opowiadania pt. ” Wrześniowa sobota”.

2, Praca z tekstem  w oparciu o pytania w podręczniku.

3. Rozmowa. Czy Janek bohater opowiadania zmieni zdanie?

4. Polskie szkoły na całym świecie w miejscach gdzie mieszkają Polacy.

5. Szkoły językowe innych narodów.

6. Praca w ćwiczeniach:

– rzeczowniki (nazwy przyborów szkolnych),

– bezokoliczniki,

– zmiękczenia.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 13.

2. Ćwiczenia: 1,8,9 i 10 str. 13-22.

Zadanie dodatkowe: wypisz z czytanki w kolumnach wyrazy z u i ó.

******************************************************************************

Lekcja 2

19 i 22 września, 2017r.

Temat: Alfabet.

Jak zostać “asem” klasowym?

1. Rozmowa na temat różnic w alfabecie polskim i angielskim.

2. Ciekawostki na temat alfabetów innych języków.

3. Do czego potrzebna jest znajomość kolejności liter w alfabecie? Rozmowa.

4. Powtórzenie o głoskach i literach, samogłoskach i spółgłoskach.

Zadanie domowe:

1. Naucz się czytać str. 8.

2. Ćwiczenia: 3,4,6 str. 8-10.

3. Dokończ wakacyjny obrazek.

Zadanie dodatkowe (dla chętnych) :

1. Czytanka str. 11, odpowiedz na pytanie 1a.

*********************************************************************

Lekcja 1

12 i 15 września, 2017r.

Temat: Jesteśmy w trzeciej klasie. Wspomnienia z wakacji.

1. Spotkanie w klasie z rodzicami.

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i zasadami dobrego wychowania:

– zachowanie na lekcji i w szkole,

– stosowanie zwrotów grzecznościowych,

– szacunek dla nauczycieli, kolegów i koleżanek,

– żart, a wyśmiewanie.

3. Rozmowa na temat minionych wakacji.

*********************************************************************

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014