Klasa “0” [6 latki] – Barbara Ziejka

 Zerówka 6 latki 

********************************************************************

Lekcja 6

18 października 2017 r. ( środa )

20 października 2017 r. ( piątek )

Temat: Nadeszła jesień

Wprowadzenie litery “ I,i “ w oparciu o wyraz – IGŁA.

Zadanie domowe

1. Utrwalenie słownictwa poznanego na lekcji: wyrazy związane

z jesienią – str. 50 i 51, nazwy obrazków – str. 53.

2. Ćwiczenie 1 str. 56 i 57 ( wiersza na str. 57 nie trzeba się uczyć na pamięć ).

3. Ćwiczenia z literą „ I, i ” ( dodatkowa kartka ).

********************************************************************

Lekcja 5

11 października 2017 r. ( środa )

13 października 2017 r. ( piątek )

Temat: Z wizytą w Polsce

Ćwiczenia utrwalające przeciwieństwa.

Wprowadzenie litery „E, e” w oparciu o wyraz – EKRAN.

Zadanie domowe

1. Utrwalenie słownictwa poznanego na lekcji: przeciwieństwa – str. 40 i 41,

wyrazy na literę „E,e” – str. 44.

2. Ćwiczenia 14 i 15 – str. 47, ćwiczenie 1 i 2 – str. 48 i 49.

3. Ćwiczenie z literą „E,e” ( dodatkowa kartka ).

4. Utrwalenie słów piosenki pt. „Płynie Wisła, płynie” ( kartka z tekstem

otrzymana na lekcji ).

********************************************************************

Lekcja 4

4 października 2017 r. ( środa )

6 października 2017 r. ( piątek )

Temat: Jemy owoce

Wprowadzenie litery „A,a” w oparciu o wyraz – ANANAS.

Zadanie domowe

1. Utrwalenie słownictwa poznanego na lekcji: kształty i wzory – str. 30 i 31,

nazwy obrazków – str. 35.

2. Ćwiczenia str. 37, 38 i 39.

3. Ćwiczenia z literą „ A,a ” ( dodatkowa kartka ).

4. Na następną lekcję dzieci mogą przynieść pamiątkę z Polski.

 

********************************************************************

Lekcja 3

27 września 2017 r. ( środa )

29 września 2017 r. ( piątek )

Temat: W świecie figur geometrycznych

Ćwiczenia różnicowania głosek w wyrazie.

Zadanie domowe

1. Utrwalenie liczenia od 1 do 10.

2. Powtórzenie słownictwa poznanego na lekcji: figury geometryczne i

przedmioty w kształcie tych figur – str. 22, nazywanie zwierząt – str. 23.

3. Nauka wiersza pt. „ Używaj zaczarowanych słów” ( kartka z wierszem

otrzymana na lekcji ).

4. Ćwiczenia str. 28 i 29.

********************************************************************

Lekcja 2

20 września 2017 r. ( środa )

22 września 2017 r. ( piątek )

Temat: W krainie kolorów

Analiza i synteza sylabowa wyrazów, przeliczanie sylab w wyrazach.

Zadanie domowe

1. Utrwalenie nazw kolorów.

2. Wykonanie ćwiczeń na str. 20 i 21.

********************************************************************

Lekcja 1

13 września 2017 r. ( środa )

15 września 2017 r. ( piątek )

Temat: Witaj szkoło! 

Zadanie domowe

1. Wypełnić informacje na str. 4 i 5 w książce „ Kubuś idzie do szkoły”.

2. Wykonać ćwiczenia na str. 12 i 13.

3. Utrwalać słowa I zwrotki i refrenu piosenki „ Moja piosenka” – str. 10.

***********************************************************************

 

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza © 2014